Jan Kubík: Nemusíte za zdravím do Alp, i vzduch lna Lipně léčí dýchací cesty!

Reklama

Kraj který nabízí opravdu spoustu atraktivních vyhlídek, turistických tras, nádhernou přírodu, lipenské jezero je bezesporu maximálním lákadlem. Lipenský kraj očima Jana Kubíka.

Jak dlouho žijete na lipensku?

Na lipensku žiji celý život. Dokonce stále na stejném místě – v Loučovicích.

Co máte na místním kraji rád?

Náš kraj považuji za jeden z nejkrásnějších v Čechách. Mám rád naši přírodu, Vltavu a vodní nádrž Lipno. Pro mne, jako pro myslivce, rybáře a včelaře, je to výborné místo k žití. Ale hlavně mám rád místní lidi.


Kolik let jste předsedou Svazku lipenských obcí?

Předsedou svazku jsem asi 8 let.

Co tato funkce obnáší?

Jedná se hlavně o koordinační činnost mezi obcemi, vyhledávání témat a jejich prezentování v rámci svazku. Dále zastupuji svazek navenek při různých jednáních, kde je třeba zastupovat zájmy svazku a naší oblasti.

Na co byste rád upozornil, co se lipenska týče?

O kouzlu lipenské – šumavské přírody se všeobecně ví. Pamětníci ovšem vědí, že kdysi, a není to zase tak dávno, se k nám lidé jezdili léčit šumavským vzduchem do plicní léčebny Hrudkov u Vyššího Brodu. Léčebna bohužel řadu let nefunguje, nicméně vědecký tým českobudějovického lékaře Petra Petra, který hledá farmakologicky účinné látky v jihočeské přírodě, před dvěma lety měřil aromatické silice v lesním vzduchu v srdci šumavského parku na Modravě a na Vydře. Se svými spolupracovníky nakonec spočítal, že vzduch z vonných silic šumavských borovic a smrků má velmi účinné léčivé inhalace právě i na Hrudkově. Dnes, v době, kdy spoustu lidí prošlo onemocněním Covid 19, se počet lidí trpící dýchacími potížemi navýšil. Moje rada tedy zní: nemusíte za zdravým vzduchem jezdit do Alp. Šumavské ovzduší vašim plicím prospěje úplně stejně.

Bylo by toho určitě mnoho, o čem hovořit. Náš kraj nabízí opravdu spoustu atraktivních vyhlídek, turistických tras, nádhernou přírodu, lipenské jezero je bezesporu maximálním lákadlem… Nemluvě o historických památkách, hradech a zámcích, venkovské architektuře, tradicích a podobně. Na lipensku si snad každý najde něco, co ho nadchne.  A je úplně jedno, jaké je roční období.

Zároveň jste také starostou lipenské obce Loučovice…

Ano, v Loučovicích jsem starostou od roku 2010, tedy 11 let.

Co považujete za úspěch v období Vašeho starostování?

Přebíral jsem obec v době její největší krize. V roce 2010 totiž zkrachovaly místní papírny, které byly největším zaměstnavatelem v obci i okolí. Loučovice se tehdy potýkaly s velkou nezaměstnaností a s tím spojenými problémy. Za úspěch považuji nejen to, že se obec povedlo stabilizovat a udržet základní služby v obci jako je například škola, lékařská služba, lékárna atd. Ale třeba i skutečnost, že se nám povedlo v obci masivně investovat, díky čemuž se každý rok daří nějaký kus naší obce opravit, či vystavět něco úplně nového. Rád bych zmínil také obnovu historického Spirova kanálu, který spojoval Loučovice s elektrárnou na Čertově stěně a dlouhá léta byl zasypaný pod zemí. Rozhodli jsme se, že kanál revitalizujeme. V prvé řadě proto, že byl plný odpadu a obec se chce zbavit této ekologické zátěže. Revitalizaci kanálu jsme připravovali čtyři roky, než se podařilo vyřídit veškerou administrativu a získat peníze. Nepotřebný kanál totiž loučovické papírny zavezly vším možným odpadem – popílkem, plasty, igelity, prostě vším, čeho se potřebovaly zbavit. A ve druhé etapě se firma pustí do toho druhého kanálu, umístěného souběžně. Rovněž ho důkladně vyčistíme, ale zpátky už ho nezasypeme. Znovu ho napustíme vodou, pak se uvidí, co s umělým vodním kanálem bude dál.  Kolem, po zasypaném kanálu povede asfaltová cyklostezka z Loučovic do Vyššího Brodu. Cyklostezka bude v Loučovicích navazovat na stezku do Lipna nad Vltavou.

Čeho byste ještě rád docílil?

V současné době se věnujeme především výstavbě bytů pro seniory a dále přípravou pozemků pro výstavbu rodinných domů. Moc rád bych docílil toho, aby mladí lidé zůstávali v naší obci, či případně nalákal nové lidi k trvalému bydlení do naší obce.

Jaké máte plány do budoucna?

Rád bych obhájil mandát poslance v letošních volbách. Od toho se bude odvíjet moje další plánování. Každopádně budu určitě znovu kandidovat na post starosty v naší obci, kde bych rád dokončil všechny projekty, kterou jsou momentálně rozdělané.

Zdroj: Helena Váňová Production

Komentáře