Stift Klosterneuburg: Historický klenot kousek od Vídně

Reklama

Opatství Stift Klosterneuburg je pro Rakousko stejný klenot jako zámek ve Versailles pro Francouze. Jeho historie sahá až do roku 1114 a dodnes ukrývá spoustu pokladů. Přesvědčte se na vlastní oči.

Opatství Stift Klosterneuburg založil markrabě Leopold III. Babenberský a jeho manželka Agnes poblíž jejich hradu jako náboženské a kulturní centrum v roce 1114. Legenda praví, že vítr odnesl Agnes svatební závoj. Nikdo ho nemohl najít, a proto Leopold III. vyhlásil, že založí klášter na místě, kde bude nalezen. O devět let později ho objevil na bezovém keři a splnil svůj slib. Závoj skutečně existuje, můžete ho vidět v pokladnici kláštera.

Verdunský oltář

V roce 1133 předali manželé klášter kanovníkům svatého Augustina. Když v roce 1136 Leopold III. zemřel, byl pohřben v malé kryptě pod současnou kaplí Leopoldikapelle, která se brzy stala poutním místem. O pětačtyřicet let později zde dokončil zlatník Nikolaus z města Verdun smaltované obložení a kazatelnu, představující historii spásy z událostí ze Starého a Nového zákona. Po ničivém požáru v roce 1330 byly smaltované panely přeměněny na Verdunský oltář  – jedno z nejvýznamnějších středověkých uměleckých děl v Evropě. Tři panely se 45 destičkami byly spojeny do trojkřídlého oltáře. I tyto gotické deskové obrazy uvidíte v opatství Stift Klosterneuburg.

Ve středověku se opatství stalo důležitým místem pro vědecký a teologický výzkum. V knihovně se dochovalo okolo 1200 rukopisů. Svůj význam sehrálo opatství i při turecké válce v roce 1683. Turecká armáda, která tehdy obléhala Vídeň, obklíčila také Klosterneuburg, jehož obrana byla zajištěna pouze jedním kanónem. Dokázal se ubránit a akt vyústil v úspěšné osvobození obléhané Vídně.

V roce 1730 se císař Karel VI. rozhodl postavit v Klosterneuburgu klášterní sídlo, podobné jako El Escorial ve Španělsku. Císař si představoval obří komplex s devíti kopulemi a čtyřmi nádvořími. Roku 1740 však nečekaně zemřel a tak byly z jeho plánu dokončeny jen jeden ze čtyř dvorů a jedna kupole.

Jedno z největších vinařství

V opatství dnes žije okolo 50 kněží, kteří pocházejí z Rakouska, Německa, USA, Polska, Norska, Vietnamu a Rumunska. Slibují věčnou poslušnost a žijí pokorný a celibátní život.

V současné době je opatství považováno za jednu z nejdůležitějších kulturních destinací v Dolním Rakousku. Unikátní komplex budov se skládá z různých architektonických stylů. Návštěvníky láká nejen světoznámý Verdunský oltář, ale také nádherné sbírky v klášterním muzeu a pokladnici. Obsahují umělecká díla ze středověku až po současnost. Nechybí ani výstavy moderního umění, oblíbená je i výstava orchidejí, která se pořádá v klášterních zahradách každé dva roky a jedná se o největší událost svého druhu v Rakousku.

Opatství Klosterneuburg je vyhlášené i pěstováním vína. Réva se zde pěstuje na více než 100 ha, a proto patří zdejší vinařství k největším v Rakousku. Díky pečlivému zpracování a za použití moderních metod se zdejší vína umisťují na předních příčkách v národních i mezinárodních soutěžích. Můžete si zde dopřát i degustaci vín.

Text i foto: Jana Hájíčková

Komentáře