Děti a sport: Skutečně se nechtějí hýbat?

Dětská obezita je mediálně skloňovaná na všechny strany. Odborníci na výživu radí, jak dětem vařit. Psychologové a trenéři vymýšlí, jak děti motivovat ke sportu. Jak ale sportování a pohyb vlastně vidí samotné děti? Společnost Sazka a Český olympijský výbor udělali průzkum[1] mezi dětmi na základních školách. Výsledky nedopadly vůbec špatně.

Podívat se na svět dětskýma očima není pro dospělého vůbec lehké. Pravdou ovšem je, že za vším stojí dospělí. Pokud se rádi hýbou rodiče, zakoření láska ke sportu i v dětech. Pozitivní rodinný vzor má v tomto ohledu velkou sílu. Naopak v případě, kdy jsou rodiče spíše domácí typy sedící ve volném čase u televize, dítě má obdobné tendence nechodit ven, ani na sportovní kroužky.

Dle průzkumu se nějakému sportu alespoň jedenkrát týdně věnuje 82 procent dětí. Nejčastěji se jedná o fotbal, hokej, florbal, atletiku a házenou. Výběr sportů je dán především jejich dostupností v blízkém okolí. Ke konkrétnímu sportu se děti dle dotazníku nejčastěji dostávají vlastním přičiněním. Sport začínají dělat, když se jim na první pohled líbí, vidí ho někde v okolí, nebo jej dělá jejich spolužák.

Právě napodobování spolužáků vede také k lepším sportovním výkonům. „Děti se vzájemně hecují a probouzí v sobě přirozenou soutěživost. Je však důležité pro děti na kroužcích i v hodinách tělocviku připravit zajímavý program. Nejen z toho důvodu se velmi ráda podílím na projektu Sazka Olympijský víceboj, který se odehrává během vyučování na základních školách. Na zapojených školách nám děti absolvují několik sportovních disciplín, které pomohou určit, na jaké sporty se dítě hodí nejlépe,“ říká Šárka Kašpárková, bývalá olympijská atletka.

Co se týká volného času, 84 procent dětí by raději šlo ven sportovat, než by seděly u počítače. K pohybu ovšem mají děti kladný vztah i ve škole. Na otázku ohledně nejoblíbenějšího předmětu děti nejčastěji uváděly tělesnou výchovu, na druhém místě překvapivě matematiku, dále výtvarnou výchovu a cizí jazyk.

Průzkum také ukázal, jak moc populární je v České republice i pasivní sledování sportovních pořadů. Na to mají velký vliv zejména dospělí. 71 procent dotazovaných dětí odpovědělo, že doma společně s rodiči sledují nějaký sport. Nejčastěji to byly hokej, fotbal a biatlon.

A o čem děti ve své sportovní kariéře sní? Nejčastěji se zmiňovaly o snech v souvislosti s fotbalem. Chtějí umět dát gól z půlky hřiště, nůžkami, nebo šajtlí (vnějším nártem). Co se gymnastiky týká, děti touží po saltu vzad, provazu, roznožce, či arabovi (hvězdě bez rukou). Mezi častými odpověďmi pak bylo i zlepšování výdrže a zrychlování tempa v běhu, což se hodí při většině sportů.

[1] V rámci projektu Sazka Olympijský víceboj bylo po celé ČR dotazováno 1115 dětí z prvního a druhého stupně základních škol.

Zdroj: Sazka

Komentáře