Hračkářství Kidtown.cz založilo Nadační fond Kidotwn, který pomáhá hendikepovaným dětem

Děti s opožděným vývojem, se zrakovým, sluchovým či tělesným postižením, děti s tzv. ADHD nebo dokonce děti s diagnózou jako je autismum či dysfázie. Život těchto dětí a rodin s dětmi s postižením není jednoduchý. Často jim může pomoci jen rada, jindy asistence odborníků, mnohdy ale potřebují investovat i do finančně těžko dostupných řešení. Rodinám i centrům, kteří se starají o hendikepované děti nově pomáhá Nadační fond Kidtown.

Zakladatelem Nadačního fondu Kidtown je hračkářství Kidtown.cz, obchod s rozvojovými hračkami a dejvické komunitní místo pro setkávání dětí i rodičů. Z každé prodané hračky odvádí hračkářství 2 % z ceny do nového fondu. “Založení fondu vnímám jako další logický krok v našem působení. Doteď jsme se zaměřovali na hračky, které dětem pomáhají s jejich rozvojem. Od chvíle, kdy jsme otevřeli dveře našeho hračkářství, k nám přišlo hračku zakoupit i mnoho rodičů a lidí, kteří se starají o děti s hendikepem. Příběhy všech těchto dětí nás vzaly u srdce. A proto jsme se rozhodli, že i jim ulehčíme jejich život,” uvedla Jana Vyhlídalová, majitelka hračkářství Kidtown.cz a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Kidtown.

Nadační fond Kidtown podporuje děti, které neměly štěstí a do vínku jim sudičky nenadělily stoprocentní zdraví. Finančně podporuje aktivity, které hedikepovaným dětem ulehčují jejich těžký způsob života, zlepšují jejich postižení a pomáhají se vzděláním a integrací do běžného života. Cílem pomoci je umožnit těmto dětem plnohodnotný život, alespoň v takové míře, jakou jim jejich hendikep povolí. Finanční prostředky získává nadační fond z darů od individuálních dárců, partnerů nebo z benefičních akcí. Hračkářství Kidtown.cz navíc do fondu převádí 2 % z každé prodané hračky.

V roce 2018 nadační fond podpoří dva projekty. Prvně pomoc malému Pavlíkovi s tzv. parézou paže. Nervy v jeho paži byli při komplikovaném porodu přerušeny a pravá ruka je zcela nepohyblivá. A není jasné, jestli rukou kdy bude hýbat. Určitou naději mu dává přístroj, který pomocí elektrostimulace vysílá výboje do paže a tím procvičuje svaly. Pořízení přístroje se tak stalo prvním finančním příspěvkem fondu. “Právě příběh Pavlíka a jeho maminky byl zásadním impulsem k založení fondu. Alena patří do komunity lidí, která se potkává u nás v obchůdku. A tak jsme její a Pavlíkův příběh od začátku prožívali i my v Kidtownu,” vzpomíná Jana Vyhlídalová.

Druhým podpořeným projektem je liberecké centrum Demosthenes, které zajišťuje komplexní diagnosticko terapeutický proces a pomoc rodinám s dětmi s vývojovou poruchou, onemocněním či fyzickým či psychickým postižením. Recipročně také působí v oblasti školství s cílem přesvědčit a vysvětlit školám, že je potřeba se co nejvíce přizpůsobit reálným možnostem těchto dětí.

Finanční prostředky kumuluje Nadační fond Kidtown na transparentním účtu s číslem 5150785379/0800. Detaily o něm lze dohledat na webu České spořitelny. Více informací najdete na webových stránkách fondu: http://kidtown-nadacni-fond.cz

Komentáře