Odstartovala velká letní soutěž s kvalitními mléčnými výrobky!

Reklama

Rádi soutěžíte a zároveň často nakupujete mléčné výrobky? Není nic lehčího než se zapojit do nové velké letní soutěže s mléčnými výrobky na webu Akademiekvality.cz. Hlavní výhrou jsou 3 ledničky plné kvalitních mléčných výrobků!

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Stačí jen nakoupit mléčné výrobky označené značkami kvality Klasa, Regionální potravina, Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou a Bio v hodnotě nejméně 100 Kč v rámci jednoho nákupu. Pak už se jen zaregistrujte do soutěže na webu Akademiekvality.cz, zašlete nám fotku nakoupených výrobků se soutěžními logy a uschováte si účtenku za nákup.

Nejrychlejších 15 000 soutěžících obdrží poštou magnetku s nákupním seznamem na ledničku. Každý týden se navíc bude losovat výherce, kterého doma navštíví maskot kampaně, panáček kvality. Pokud v tu chvíli budete mít doma minimálně jeden výrobek s některým ze soutěžních log a prokážete se platnou účtenkou (z registrace), ihned na místě vyhráváte za každý výrobek cenu v hodnotě 1.000 Kč. Maximální výše výhry na 1 soutěžní účtenku je 5.000 Kč. V závěru soutěže potom proběhne slosování a 3 výherci obdrží ledničku plnou kvalitních mléčných výrobků. Soutěž probíhá od 11. 7. do 28. 8. 2016. Výhrou pro každého ale už bude samotný nákup mléčných výrobků, protože jejich konzumace je prospěšná pro lidský organismus, a navíc jsou velmi chutné.

Soutěž probíhá v rámci velké osvětové kampaně, kterou organizuje Státní zemědělský intervenční fond. Cílem je představit benefity kvalitních potravin a vysvětlit spotřebitelům význam log, podle kterých se mohou při nákupu jednoduše orientovat. Postupně je provede od mléčných přes masné výrobky, pečivo, zeleninu až k lahůdkám a dalším kvalitním potravinám.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“9274″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“123″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

O značce „Klasa“
Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 063 produktů od 217 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

O značce „Regionální potravina“
Již sedmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat z celkem 475 oceněných produktů. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje.

O značce „BIO Produkt ekologického zemědělství“ 
Grafický znak BIO (tzv. biozebra), s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a s číslem kontrolní organizace CZ-BIO-001, CZ-BIO-002, CZ-BIO-003 nebo CZ-BIO-004 se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolní organizace KEZ o.p.s., ABCERT AG, organizační složka, Biokont CZ, s.r.o a Bureau Veritas Czech Republic spol. s r.o. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

O značce „Ekologická produkce“
Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci  je definován v nařízení Rady 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Grafickou podobu loga, podmínky pro jeho užívání, tvar číselného a kódu kontrolního subjektu stanovuje nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí od 1. července 2010 také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá.

O značce „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“
Značka vznikla v roce 2011, aby usnadnila orientaci spotřebitelů v původu zboží, a garantuje maximální možný podíl zapojení domácích výrobců a dodavatelů. Užívání značky „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“ na potravinářském výrobku povolí prezident PK ČR po předchozím schválení výkonnou radou PK ČR.

Komentáře