Rodičovský příspěvek – jak funguje a kde o něj žádat?

Reklama

 

Rodič, který se stará o malé dítě, má nárok na finanční podporu od státu ve formě rodičovského příspěvku. Co to ale přesně znamená a na kolik peněz máte nárok? Kde můžete o příspěvek zažádat a jak dlouho bude váš rodinný rozpočet vylepšovat? Vše se dozvíte v našem článku.

 

Co je rodičovský příspěvek?

 

Staráte-li se o dítě do 4 let věku, budete od státu každý měsíc dostávat finanční podporu. Rodičovský příspěvek je speciální dávka státní sociální podpory pro jednoho rodiče, který pečuje o nejmladší dítě v rodině. Většinou navazuje na předchozí „peněžitou pomoc v mateřství“ – dávku z nemocenského pojištění, která je vyplácena matkám první půlrok.

 

Jak o něj požádat

 

Rodičovský příspěvek vyplácí úřad práce. Žadatel musí mít trvalé i skutečné bydliště na území České republiky a pečovat o dítě mladší 4 let. Formuláře vyplníte na odboru sociálních věcí úřadu práce podle místa svého bydliště. Žádost musíte podat, i když jste pobírala peněžitou pomoc v mateřství. Na úřad zajděte nejlépe pár týdnů před ukončením pobírání dávky. Pokud rodič neměl na peněžitou pomoc v mateřství z nějakého důvodu nárok, může rodičovský příspěvek pobírat již ode dne narození potomka – v tomto případě si však nemůže zvolit délku doby čerpání, ale bude příspěvek povinně pobírat 4 roky.

 

Kolik dostanete?

 

Celkem si během rodičovské dovolené přijdete na 220 000 Kč (od roku 2020 bude částka navýšena nejspíše na 300 000 Kč) na jedno dítě (rodičům dvojčat a vícerčat se částka násobí koeficientem 1,5 = 330 000 Kč nyní). Rodič jednoho dítěte, který nesplňuje podmínku platby nemocenského pojištění, dostane měsíčně maximálně 7 600 Kč. Pokud vychází rodičovský příspěvek na vyšší částku, může si sám žadatel určit, kolik bude měsíčně dostávat podle délky trvání rodičovské dovolené.

 

Délka čerpání

 

Rodičovský příspěvek lze čerpat po dobu 2, 3 nebo 4 let. Podle vybrané délky čerpání se bude měnit i výše příspěvku – čím delší období pobírání dávky si zvolíte, tím bude měsíční částka nižší. Během pobírání příspěvku si můžete přivydělávat, jen musíte pro svou ratolest zajistit celodenní péči (v mateřské škole smí dítě mladší 2 let strávit ze zákona maximálně 46 hodin měsíčně).

 

Zažádejte si včas

 

Diskuze o výši rodičovského příspěvku se pravděpodobně budou ještě nějakou dobu vést, ale základní pravidla pro jeho určení zůstávají stejná. Žádat o něj může vždy jen jeden z rodičů, dítě musí být mladší 4 let a jeho výše se mění podle doby jeho pobírání a účasti na nemocenském pojištění. Nezapomeňte si o rodičovský příspěvek zažádat včas na úřadu práce, pod který spadáte.

Komentáře