AFIRMACE PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU ÚNOR 2019

Co je afirmace a jak s ní pracovat?

Afirmace je pozitivní myšlenka, či chcete li tvrzení, díky kterému můžeme měnit svoji vlastní realitu. Naše mysl je tvořivá, a pokud se naučíme využívat její tvořivost v náš prospěch, začneme si sami vytvářet svoji realitu jako doposud, jen více vědomě. Dosahování našich snů nikdy nebylo tak snadné a jednoduché, jako právě s afirmacemi. Každou afirmaci opakujte alespoň dvacetkrát denně.

BERAN – JSEM SI VĚDOM/A SVÉ VLASTNÍ SÍLY A MOUDROSTI SE KTEROU JSEM VE SPOJENÍ. VYUŽÍVÁM VŠECHNY SVÉ POZITIVNÍ SÍLY K DOSAHOVÁNÍ SVÝCH SNŮ A PŘÁNÍ. VŠE SE ODEHRÁVÁ UVNITŘ MÉHO SRDCE.

BÝK – NEUSTÁLE SE VZDĚLÁVÁM A ROSTU. MŮJ POTENCIÁL JE NEOMEZENÝ. JSEM NEVYČERPATELNÝM ZDROJEM VŠEOBJÍMAJÍCÍ A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY.

BLÍŽENCI – MÉ TĚLO SE ZBAVUJE VŠEHO, CO JIŽ NEPOTŘEBUJE. MÁ MYSL JE ČISTÁ A VE SPOJENÍ S TĚLEM, JEHOŽ POTŘEBY PLNĚ RESPEKTUJE. OTEVÍRÁM SVÉ SRDCE POŽEHNÁNÍ, UZDRAVENÍ A LÁSCE.

RAK – MÁ MYSL JE NEVYČERPATELNÝM ZDROJEM MOUDROSTI A TVOŘIVOSTI. PROJEVUJI SE JAKO BYTOST, KTERÁ VZEŠLA Z LÁSKY A SVĚTLA. JSEM VDĚČNÝ/Á ZA VŠECHNA POŽEHNÁNÍ.

LEV – JSEM BYTOSTÍ SVĚTLA A LÁSKY A JAKO TAKOVÁ BYTOST RESPEKTUJI VŠECHNY BYTOSTI KOLEM SEBE JAKO ROVNOCENNÉ. MOU PODSTATOU JE SVĚTLO A LÁSKA.

PANNA- JSEM SOUČÁSTÍ CELKU A JEDEN BEZ DRUHÉHO BYCHOM NEMOHLI EXISTOVAT. RESPEKTUJI A UZNÁVÁM NÁZORY OSTATNÍCH. NECHÁVÁM SE OBOHACOVAT NÁZORY JINÝCH LIDÍ A PŘIJÍMÁM JE S ÚCTOU A TOLERANCÍ.

VÁHY – PROJEVUJI VDĚČNOST SVÉMU ŽIVOTU. JSEM NEVYČERPATELNÝM ZDROJEM VŠEOBJÍMAJÍCÍ A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. PŘIJÍMÁM S LEHKOSTÍ VŠE, CO MI ŽIVOT PŘINÁŠÍ DO CESTY JAKO VZÁCNÝ DAR.

ŠTÍR – PROPOUŠTÍM MINULOST A JSEM UKOTVEN/A V PŘÍTOMNOSTI. LÁSKA A RADOST MĚ PROVÁZÍ NA KAŽDÉM KROKU. S VDĚČNOSTÍ DĚKUJI SVÉMU ŽIVOTU ZA PŘÍLEŽITOST ŽÍT V TOMTO ŽIVOTĚ, V TÉTO DOBĚ.

STŘELEC – OTEVÍRÁM SVÉ SRDCE BEZE STRACHU. PRÝŠTÍ Z NĚJ LÁSKA A POCHOPENÍ PRO KAŽDÉHO. ZNÁM SVOJI CESTU, CESTU LÁSKY, RADOSTI A VDĚČNOSTI, JEŽ VEDE K PROBUZENÍ MÉ VNITŘNÍ MOUDROSTI.

KOZOROH – ODPOUŠTÍM VŠEM BYTOSTEM, KTERÝM ODPUSTIT POTŘEBUJI. ODPUŠTĚNÍ JE DAR, KTERÝM PRÁVĚ V TUTO CHVÍLI OBDAROVÁVÁM SÁM/SAMA SEBE. JSEM VDĚČNÝ/Á ZA DAR A MOŽNOST ODPOUŠTĚT.

VODNÁŘ – MÉ SRDCE JE OTEVŘENO VŠEM, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ LÁSKU A UZDRAVENÍ. JÁ SÁM/SAMA JÍ MÁM DOSTATEK NEJEN PRO SEBE, ALE TAKÉ PRO OSTATNÍ. LÁSKA JE NEJVZÁCNĚJŠÍ DAR, KTERÝM MOHU LIDI KOLEM SEBE OBDAROVÁVAT.

RYBY – PROPLOUVÁM SVÝM ŽIVOTEM S NADHLEDEM A S LEHKOSTÍ. JSEM UKOTVEN/A V PŘÍTOMNOSTI. LÁSKA JE TO NEJCENNĚJŠÍ CO MÁM A TAK JI NA SVÉ CESTĚ S VDĚČNOSTÍ ROZDÁVÁM.

Přeji vám překrásný a požehnaný proces tvoření.

Lucie Biedermann Doležalová

www.hvezdanadeje.cz

Komentáře