Akce Ride4Women upozorní na problematiku zhoubného nádoru děložního čípku

Reklama

Přibližně 1000 českých žen ročně slyší od lékaře diagnózu zhoubného nádoru děložního čípku. Celosvětově se jedná o čtvrté nejrozšířenější nádorové onemocnění u žen.

Odborníci napříč medicínským spektrem se shodují, že zcela zásadní roli v ochraně ženského zdraví hraje prevence a včasný záchyt onemocnění v raném stádiu. Proto vznikla iniciativa Ride4Women – cyklojízda lékařů Evropou se zastávkami v jednotlivých metropolích, při kterých jsou odborníci k dispozici médiím a veřejnosti pro diskusi o prevenci a léčbě zákeřné nemoci. Letos poprvé se peloton Ride4Women zastaví i v Praze.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22673″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“338″}}]]

Tato tradiční cyklojízda Ride4Women se koná již po čtvrté, jejím organizátorem je Evropská společnost gynekologické onkologie (ESGO – European Society of Gynecological Oncology). Letošní ročník podpoří v České republice společnost Roche, lídr v oblasti onkologie a zdravotnického výzkumu. „Podporou jízdy lékařů chceme zvýšit informovanost žen o rizikových faktorech a příznacích karcinomu děložního hrdla, ale především o nutnosti prevence a významu pravidelných gynekologických prohlídek,“ říká MUDr. Jiří Pešina, ředitel oddělení komunikace společnosti Roche.

Mezinárodní peloton Ride4Women tvoří lékaři a zdravotníci z celé Evropy, nechybí ani Češi. Jejich společná jízda začne 3. července v Oslu a do cíle ve Vídni by měli dorazit 16. července. Na trati dlouhé 1620 Km zastaví lékařský peloton v 5 evropských metropolích, jednou z nich bude Praha.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22674″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“599″}}]]

Z hlavního města České republiky budou cyklisté vyjíždět v pátek 14. 7. v 10:00 hod, místo setkání Studničkova 2, 128 00 Praha 2 (Ústav patologie 1. LF UK a VFN). „Na 20km úsek trasy se k jezdcům Ride4Women připojí tým společnosti Roche. Jízdu lékařů mohou podpořit také lidé ze všech míst republiky, a to prostřednictvím sociální sítě Instagram. Stačí, aby se vyfotili na kole, ideálně ve fialovém oblečení, a fotografii sdíleli na Instagramu s hashtagem #ride4women nebo na Facebooku s označením @mojemedicina. Pomohou tak zvýšit povědomí o celé akci,“ doplňuje Jiří Pešina.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22675″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“599″}}]]

Prevence je základ
Žádná žena by nemusela umírat na rakovinu děložního hrdla, protože tomuto zákeřnému onemocnění se dá předcházet pomocí očkování, pravidelnými kontrolami u gynekologa a včasnou léčbou. Otázkou je, proč přesto zůstává jedním z nejběžnějších a nejnebezpečnějších zhoubných onemocnění v ČR? Téměř všechny nádory děložního hrdla jsou způsobeny přetrvávající infekcí lidským papilomavirem (HPV). Až 80 % žen se během svého života s touto infekcí setká, ale ve většině případů se jejich tělo ubrání samo. Žena začíná být v ohrožení, pokud infekce přetrvává. Proto je tak důležité odhalit ji včas. Běžně užívané cytologické vyšetření rozliší pouze přítomnost změněných buněk. Až 30 % žen s infekcí HPV má výsledek cytologického vyšetření negativní. Velkým přínosem je proto vyšetření pomocí testu HPV DNA, které zároveň upozorní na přítomnost zákeřných virů HPV typu 16 a 18 podílejících se na vzniku rakoviny děložního hrdla ze 70 %. Pravidelné testování pomáhá k identifikaci žen s vyšším rizikem onemocnění, případně umožňuje včasné zahájení léčby. Preventivní prohlídky jsou důležité u všech nádorových onemocnění, ale v případě zhoubného nádoru děložního hrdla je prevence dokonce nutností, protože v počátečních stádiích onemocnění nemusí pacientka pociťovat žádné příznaky. „Děložní hrdlo je snadno přístupné při gynekologickém vyšetření a časně objevené přednádorové stavy lze úspěšně vyléčit,” popisuje prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra VFN v Praze, který je současně úřadujícím prezidentem Evropské společnosti gynekologické onkologie.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22676″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“599″}}]]

Možnosti léčby
V případě léčby zhoubného nádoru děložního čípku mají lékaři k dispozici různé možnosti v závislosti na stádiu onemocnění, od chirurgického zákroku, radioterapie, chemoterapie až po biologickou léčbu. „Způsob léčby volíme podle stádia nemoci, fyzické kondice a dalších faktorů u konkrétní pacientky. Potěšující je, že nově máme k dispozici i biologickou léčbu, kterou podáváme pacientkám v pokročilém stádiu onemocnění. Pomocí této léčby dokážeme nemocné ženě prodloužit život při zachování jeho kvality,“ dodává profesor Cibula.

Do akce se zapojily sportovní kluby, neziskové a pacientské organizace:
Onkounie, Onkomaják, Nadační fond Hippokrates, AC Sparta Praha Cycling a Kovo Praha Czech Cycling Team.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22672″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“278″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Fakta o zhoubném nádoru děložního čípku
Co je zhoubný nádor děložního čípku?
Je to nádorové onemocnění postihující ženy všech věkových skupin. Jeho vznik ve většině případů způsobuje přetrvávající infekce lidskými papilomaviry (HPV), které se přenáší pohlavním stykem. Až 80 % žen se s touto infekcí během svého života setká a jejich imunitní systém se s ní vypořádá bez následků. Ovšem při přetrvávající infekci začne v děložním hrdle (děložní čípek je jeho součástí) docházet k buněčným změnám, které předchází vzniku nádoru. Jejich včasným odstraněním lze nemoc zastavit. „Děložní hrdlo je snadno přístupné při gynekologickém vyšetření a časně objevené přednádorové stavy lze úspěšně vyléčit,“ popisuje prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra VFN v Praze.
 
Jaké jsou příznaky zhoubného nádoru děložního čípku?
„Karcinom děložního hrdla se vyvíjí postupně a zpočátku se nemusí projevovat žádnými příznaky. Proto mohou ženy, které nechodí na pravidelné prohlídky, zjistit svou nemoc až ve velmi pokročilém stadiu,“ upozorňuje prof. MUDr. David Cibula, CSc. Příznaky většinou již rozvinutého zhoubného nádoru děložního čípku mohou být:
– Nepravidelné menstruační krvácení
– Neobvyklý poševní výtok
– Bolest v pánevní oblasti
– Krvácení po pohlavním styku
 
Co je virus HPV?
Celosvětově je lidský papilomavirus (HPV) s více než 150 druhy mutací nejrozšířenějším ze všech sexuálně přenosných virů, vysoce rizikové jsou především typy 16 a 18. „Alespoň jednou v životě se s HPV virem setká až 80 procent světové populace. Pokud je žena zdravá, její imunitní systém se s virem postupně sám vypořádá. Pokud ovšem infekce přetrvává, začne docházet k buněčným změnám a mohou se vytvářet přednádorové stavy na děložním hrdle,“ vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc.
 
Jaké jsou možnosti prevence?
Prevence onemocnění spočívá v očkování proti HPV. Druhotnou prevencí je včasný záchyt onemocnění během preventivního gynekologického vyšetření. „Běžně užívané cytologické vyšetření odhalí pouze přítomnost změněných buněk. K odhalení viru HPV je potřeba provést HPV DNA test, který spolehlivě odhalí přítomnost všech typů HPV, včetně vysoce rizikových,“ uvádí prof. MUDr. David Cibula, CSc. 

Co je HPV DNA test?
V současné době je screening v ČR postaven na cytologickém vyšetření, a to i přesto, že dnešní poznatky se již posunuly. „Již víme, že prakticky všechny nádory děložního hrdla vznikají kvůli přítomnosti HPV infekce. Máme již možnost HPV infekci odhalit, monitorovat a zjistit její přetrvávání,“ upozorňuje prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra VFN v Praze. Běžně prováděné cytologické stěry mohou vykazovat chybný výsledek až ve 30 % případů a navíc neprokáží přítomnost HPV. Lékaři dnes mají k dispozici HPV DNA testy, které spolehlivě odhalí přítomnost všech typů HPV včetně vysoce rizikových typů 16 a 18.
 
Jaké jsou způsoby léčby zhoubného nádoru děložního čípku?
Možností léčby je několik: chirurgický zákrok, radioterapie, chemoterapie a nově i biologická léčba. Záleží na stádiu nemoci, fyzické kondici a dalších faktorech dané pacientky, podle toho ošetřující lékař rozhodne, která metoda, případně jaká kombinace více metod, bude použita.

Co je radioterapie?
Radioterapie se využívá především k léčbě zhoubných nádorů citlivých na záření. Cílem je zničení nádoru a co nejmenší poškození okolní zdravé tkáně. Ozařování se provádí po operaci nebo jako samostatný léčebný postup, často v kombinaci s chemoterapií.

Co je biologická léčba?
Biologická léčba, nebo také cílená léčba, je inovativní metoda, která se v případě léčby nádorů děložního hrdla používá v kombinaci s chemoterapií. Biologická léčba nejprve umožní lepší průnik chemoterapie do nádoru a následně znemožňuje vytváření nových cév, bez kterých se nádorovému ložisku nedostávají živiny a kyslík a růst nádoru je tak znemožněn.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22671″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“72″}}]]

Zhoubný nádor děložního čípku
1) Co je zhoubný nádor děložního čípku?
Rakovina děložního čípku je čtvrtým nejčastějším zhoubným nádorem u žen na světě. V České republice je diagnostikováno zhruba tisíc nových pacientek ročně. Jedná se o zhoubné nádorové onemocnění, při kterém se buňky děložního čípku začnou nekontrolovatelně množit.

2) Co způsobuje zhoubný nádor děložního čípku?
Zhoubný nádor děložního čípku způsobuje téměř výhradně lidský papilomavirus (HPV). Nejčastěji se přenos uskuteční pohlavním stykem. Stoprocentní ochranu před přenosem nemůže zajistit ani kondom, jak se mnohé ženy mylně domnívají.

3) Co je HPV infekce?
HPV je poměrně běžný typ viru, se kterým se během života setká až 80 % populace. Přenáší se pohlavním stykem, nicméně s většinou těchto infekcí si imunitní systém poradí. Pouze u malé skupiny žen tato infekce způsobí přednádorové změny na děložním čípku. Z více než 150 typů HPV jsou nejnebezpečnější typy 16 a 18, které jsou zodpovědné za 70 % všech případů zhoubného nádoru děložního čípku.

4) Jaké jsou příznaky zhoubného nádoru děložního čípku?
V raném stádiu se zhoubný nádor děložního čípku téměř neprojevuje, je proto vhodné chodit na pravidelné preventivní prohlídky ke gynekologovi. V pokročilých stádiích se nejčastěji objeví nepravidelné krvácení v průběhu menstruačního cyklu nebo po pohlavním styku, krvácení po přechodu (menopauze), vaginální výtok či nepříjemné pocity během pohlavního styku.

5) Existuje nějaká prevence před zhoubným nádorem děložního čípku?
Primární prevence onemocnění spočívá v očkování proti HPV. Sekundární prevencí je včasný záchyt onemocnění během gynekologického vyšetření. Během preventivní prohlídky gynekolog odebere stěr z děložního čípku a pošle jej na cytologické vyšetření, které odhalí změny v buňkách děložního čípku. Moderním trendem je náhrada cytologického vyšetření testem HPV DNA, který stoprocentně odhalí, zda je na děložním čípku přítomná riziková HPV infekce a to ještě dříve, než dojde k rozvoji přednádorových změn. Až 30 % žen s HPV infekcí má normální cytologický nález.

6) Moje maminka/babička má zhoubný nádor děložního čípku. Jsem také ohrožená?
Zhoubný nádor způsobují papilomaviry. Ohrožený je jimi kterýkoliv člověk, který je sexuálně aktivní, a to bez ohledu na výskyt tohoto onemocnění v rodině.

7) Je zhoubný nádor děložního čípku léčitelný?
Záleží na stádiu onemocnění, ve kterém se pacientka nachází. Čím dříve se zhoubný nádor děložního čípku zjistí, tím lépe se dá léčit. Nádory v raném stádiu jsou dobře léčitelné, zatímco pokročilé stádium onemocnění je většinou nevyléčitelné.

8) Kdy bych se měla nechat otestovat na HPV?
V kterémkoliv věku, nádor je nejčastěji nalezen u žen mezi 35–44 lety. Pacientka může požádat o test HPV DNA v rámci preventivní prohlídky. HPV DNA test je hrazen pojišťovnou jako třídící test, pokud cytologické vyšetření předchozího stěru vyjde nejasně.

9) Co je HPV DNA test?
Jedná se o test, který umí rozlišit přítomnost HPV infekce a typy virů HPV. I přesto, že je žena očkovaná, může tento test v jejím těle objevit další nebezpečné papilomaviry, které očkování nezahrnovalo. Jedná se proto o doporučované vyšetření jako doplněk k tradičnímu cytologickému vyšetření a to i u žen po očkování proti HPV.

10) Jsem očkovaná, a přesto u mě lékař objevil HPV infekci. Jak je to možné?
Očkování je cílené pouze na nejčastější typy papillomavirů. Je tedy možné, že se u vás objevil jiný typ viru. Avšak, zdaleka ne všechny druhy HPV způsobují zhoubný nádor děložního čípku.

11) Lékař vyslovil podezření na zhoubný nádor děložního čípku. Co se bude dít teď?
Záleží na tom, v jakém stádiu se nádor nachází. Pokud jde o tzv. přednádorové stádium (prekanceróza), je nejčastější volbou malý chirurgický zákrok, tzv. konizace. Větší nálezy se řeší buď chirurgicky, radioterapií či podáním chemoterapie nebo biologické léčby.

12) Co je biologická léčba?
Biologická léčba, nebo také cílená léčba, je inovativní metoda, která se v případě léčby nádorů děložního čípku používá v kombinaci s chemoterapií. Biologická léčba nejprve umožní lepší průnik chemoterapie do nádoru a následně znemožňuje vytváření nových cév, bez kterých se nádorovému ložisku nedostávají živiny a kyslík a růst nádoru je tak znemožněn.

13) Gynekolog mi oznámil, že mám v těle nebezpečný HPV virus, nicméně mi nedoporučil žádný zákrok. Proč?
Pokud váš lékař neobjevil nádorové bujení ani přednádorové změny, budete dále sledována. Ve většině případů je infekce HPV viry likvidována imunitním systémem. Při zhoršení nálezu na děložním čípku se přistoupí k chirurgickému zákroku.

14) Byla jsem infikovaná viry HPV. Musí se léčit i můj sexuální partner?
Viry HPV obecně nezpůsobují u mužů problémy jako u žen, ale muži jsou zdrojem infekce pro své sexuální partnerky. Infekce HPV u mužů nelze léčit.

15) Já i můj partner jsme si byli vždy věrní, přesto mám nález infekce HPV. Jak je to možné?
Viry HPV jsou poměrně stálé, k nákaze mohlo dojít už před několika lety od jiného partnera.

16) Byla jsem léčena pro přednádorové změny (prekancerózu) děložního čípku. Mohu mít ještě děti?
Pokud jste podstoupila konizaci, není důvod se obávat, že byste nemohla mít děti.  Je ale vhodné počkat zhruba půl roku po zákroku, aby se děložní čípek dostatečně zhojilo.

Zdroj: https://www.facebook.com/mojemedicina

Komentáře