Angličtina pro děti od jednoho roku do osmnácti let

Do Prahy se dostal koncept výuky anglického jazyka prostřednictvím propracované metody Kids&Us. Tu před třinácti lety objevila, rozvinula a formou franchiz dále propaguje Španělka Natàlia Perarnau. Metoda Kids&Us respektuje spontánní proces učení jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. To tak prochází stejnými přirozenými fázemi jako při učení mateřštiny: poslechem, porozuměním, mluvením, čtením a psaním. Učí se na základě příběhů. Každý kurz má svého hrdinu. V současnosti funguje 321 škol v 9 zemích světa, a to ve Španělsku, Andoře, Itálii, Francii, Portugalsku, Česká republice, Mexiku, Belgii a Maroku, kde se podle této metodiky učí anglicky již skoro 100 000 žáků.

Master franchizu Kids&Us pro Českou republiku získal a úspěšně rozvíjí pan Miroslav Pešta. Ten je  mimo jiné zakladatelem jazykové školy Stories určené pro dospělé. Vytvořil také aplikaci pro výuku angličtiny s filmem, Mooveez. Za ní obdržel v Londýně prestižní ocenění ELTons, které uděluje British Council nejlepším řešením pro výuku angličtiny. Protože vidí ve výuce jazyků smysl, rozhodl se pro Master franchízu Kids&Us, určenou pro děti již od jednoho roku. V současnosti funguje v  České republice první pilotní škola Kids&Us. V průběhu příštího roku je v plánu otevření dalších čtyř škol a do pěti let  třicet škol po celá České republice. Mimo úspěšný koncept výuky anglického jazyka Kids&Us nabízí zajímavou možnost profesního rozvoje pro lidi, kteří by sami výukovou metodu chtěli uplatňovat a školu si otevřít.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13193″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

„Doposud si pamatuji nadšení, které jsem zažívala při otevření své první anglické školy, když mi bylo pouhých 23 let,“ uvádí Natàlia Perarnau, zakladatelka konceptu Kids&Us. „Přestože jsem byla mladá, angličtina byla vždy mojí vášní a její výuka byla pro mne dobrou výmluvou, abych ji mohla procvičovat a nadále si prohlubovat její znalosti. Moje škola se zpočátku specializovala na dospívající a dospělou klientelu, ale netrvalo mi dlouho, abych si potvrdila, co dnes vidíme v novinových titulcích. Navzdory mnoha rokům, které studenti tráví studiem angličtiny, byla jejich průměrná úroveň ve skutečnosti velmi slabá. To bylo zklamání. Byla jsem rozhodnutá nedovolit svým studentům, aby figurovali jako součást statistických údajů, které dokládají selhání školského systému a tradiční metody výuky cizích jazyků,“ dodává Natàlia Perarnau.

„Studoval jsem Mezinárodní vztahy na VŠE a samozřejmě jsem byl učen tradičními metodami. Musím však říci, že mě vždy lákaly moderní přirozené způsoby výuky, zejména cizích jazyků, ke kterým naše generace neměla příliš přístup. Přišlo mi, že u nás bylo toto i v novém století stále hodně zanedbanou oblastí. Mým snem bylo něco jako škola hrou, využívání přirozených schopností člověka za podpory mobilních aplikací,“ uvádí Ing. Miroslav Pešta, majitel Master franchizy Kids&Us pro Českou s Slovenskou republiku. „Pustil jsem se  do realizace, v roce 2010 vznikla jazyková škola pro dospělé, která funguje dodnes pod názvem Stories. Následně přišly dotazy našich studentů, jestli učíme i děti, protože jim náš přístup přijde fantastický. Tehdy jsem potkal Natàlii, která o Kids&Us tak zapáleně vyprávěla, že jsem se hned jel do Barcelony podívat. Okamžitě jsem byl školou nadšen a bylo víc než logické, že lepší než financovat vývoj speciální metody pro děti, je investovat do prověřeného systému. Když pak přijel do Prahy výkonný ředitel z centrály španělského Kids&Us Quim Serracanta bylo jasné, že jsme na jedné vlně, že máme společnou filozofii a vidíme věci stejně. Dohodli jsme se na master franšízové spolupráci a otevření pilotní školy,“ dodává Ing. Miroslav Pešta. 

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13194″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“403″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Vstupem metody Kids&Us dostávají české děti šanci na efektivní a přitom zábavnou metodu výuky anglického jazyka. Zájemcům o franšízu pak přináší nové profesní možnosti a uplatnění.

V Kids&Us se děti rozvíjí v angličtině ruku v ruce s postavičkami jednotlivých kurzů.
Pro děti tak je snadné nalézt k těmto postavám vztah, a to nejen díky jazyku, ale také díky přirozené schopnosti vidět a chápat svět kolem sebe s velkou mírou fantazie. Jedná se o ucelený výukový program. Metoda Kids&Us je unikátní i tím, že je kontinuální. Dívky i chlapci mohou do Kids&Us přijít už jako 1 roční děti a zůstat až do 18 ti let. Pracují s materiály, které jsou rok za rokem, úroveň za úrovní v souladu s jejich dovednostmi v konkrétní fázi jejich rozvoje. Díky tomu dokáže metoda dobře stanovit studijní cíle.  Metoda Kids&Us je efektivní v tom, že respektuje přirozený spontánní proces osvojování si jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. Každý kurz má svoje příběhy, svého hlavního hrdinu ve věku jako žáci, který prožívá jim blízké životní situace. To dětem umožňuje se se svými hrdiny ztotožnit a přilnout k nim skrze nový jazyk. Děti se v „Kids” neučí: nejsou diváky, ale malými herci. Díky bohaté interakci, opakování a emočním podnětům se u nich vytváří potřeba se aktivně vyjadřovat. Metoda Kids&Us je podpořena překrásnými výukovými materiály  vytvořenými týmem pedagogů, metodologů, lingvistů, skladatelů, textařů a grafiků týmu Kids&Us – rodiče si častokrát postesknou, že i sami by se z nich rádi učili.

Děti dochází na hodiny „po škole nebo po školce“ jednou nebo 2x týdně jako do kroužku, s ohledem na věk dětí a jejich jazykovou úroveň. Navíc mají děti každodenní kontakt s angličtinou díky poslechu CD a mnoha dalším aktivitám, jejichž účelem je rozvinout a obohatit jejich jazykové dovednosti. Díky tomu po čase velmi dobře rozumí a mluví bohatým jazykem. 

Pro zájemce o výuku nabízí Kids&Us v Malešicích zkušební výukové hodiny zdarma. V Kids&Us jsou všichni učitelé speciálně vyškolení, aby dokázali vyučovat v souladu s danou metodikou. Kromě průběžného školení jsou učitele také pravidelně hodnoceni, aby byla zaručena vysoká kvalita hodin. V případě pedagogických pracovníků, kteří nejsou rodilými mluvčími anglického jazyka, tito prochází náročnými testy tak, aby byla garantovaná vynikající úroveň jejich znalostí. Kromě jazykových dovedností je navíc kladen velký důraz na náklonnost učitelů k dětem a vlohy pro práci s nimi.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13195″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“364″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Anglický jazyk prostřednictvím Kids&Us doplňkových výukových pomůcek v podobě vánočního dárku 
Originální a inteligentní vánoční dárky ocení většina z nás. Aby k tomu byly i neokoukané, je však stále složitější. Výukový koncept anglického jazyka prostřednictvím propracované metodiky Kids&Us takové řešení nabízí. Dárky v podobě interaktivních výukových knížek pro děti od jednoho roku dítěte až po patnáctileté, doplněné o mluvící pero. Talking Pen je pro tyto knižní sbírky ten nejlepší pomocník. Lze s nimi ale pracovat i bez mluvícího pera. To obsahuje skener, mikrofon a reproduktor, které přístroji umožní číst příběhy nahlas, protože knihy jsou vytištěné zvukovou technologií.

Kids&Us je také možno navštěvovat prostřednictvím kurzů. Metoda Kids&Us respektuje spontánní proces učení jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. To si tak prochází stejnými přirozenými fázemi jako při učení mateřštiny, tedy poslechem, porozuměním, mluvením, čtením a psaním. Učí na základě příběhů. Každý kurz má svého hrdinu. Kurzy Kids&Us probíhají po školce nebo škole. Učební pomůcky jsou vhodné jak pro výuku v kurzu, tak pro domácí učení.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13202″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“398″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

„Kurzy Kids&Us jsou děleny podle roku narození dětí. Každá věková skupina má vlastní charakteristickou postavičku, pro ty menší také plyšové hračky. Postavičky slouží jako průvodce kurzem a příběhy, pro lepší zapamatovatelnost a vnitřní motivaci dětí. Děti do 2 let jsou v kurzu s jedním rodičem, od 3 let jsou v hodinách samy,“ uvádí Barbora Veselá, ředitelka projektu Kids&Us. „A také všechny doplňkové knížky jsou odstupňovány podle úrovně dětí, a to jak pro ty nejmenší, tak větší děti. Talking Pen pak mají všechny věkové kategorie. Je to zábavná a praktická pomůcka. Protože i když, jako rodič neovládáme angličtinu perfektně, není se čeho obávat. Mluvící pero nám s výslovností pomůže,“ dodává Barbora Veselá.

Tipy na vánoční dárky od Kids&Us
V Kids&Us  angličtina nezůstávala pouze za dveřmi třídy. Angličtina se stává zkušeností, je sdílena s těmi, které máme rádi. Kids&Us ví, že existuje celá řada faktorů, které pomohou posílit vzdělávací zkušenost: emoce, překvapení, radost, experimentování, fantazii a emocionální podporu. To je důvod, proč Kids&Us vytvořilo řadu knižních edicí, jejichž cílem je rozšířit a obohatit kontakt dětí s jazykem již od útlého věku. Takto vznikla potřeba naplnit všechny knihy anglickými podněty, které pomáhají dětem cítit se v cizím jazyce dobře již od útlého věku. Všechny knížky jsou vytištěny audiotechnologií. Díky Talking Pen, tak zvanému mluvícímu peru, mohou i ti členové rodiny, kteří angličtinou dobře nevládnou, zprostředkovat svým dětem vyprávění příběhů v angličtině, a to se skvělou výslovností, dikcí a intonací. Knížky ovšem fungují i bez mluvícího pera a to stejně jako klasické knížky.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13196″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

TALKING PEN (tzv. „mluvící pero“)
Talking Pen je pro knižní sbírky ten nejlepší pomocník. Obsahuje skener, mikrofon a reproduktor, které přístroji umožní číst příběhy nahlas, protože knihy jsou vytištěné zvukovou technologií. Talking Pen má 4GB paměť, a tak v něm lze mít velké množství knížek a záznamů, pořízených jeho uživateli. Protože Talking Pen musí číst příběhy v cizím jazyce, má vysokou kvalitu zvuku. Ne všichni rodiče mají dostatečně vysokou úroveň angličtiny, aby mohli číst příběhy s dobrou výslovností, správnou dikcí a příslušnou intonací. Talking Pen zajistí, že se děti budou setkávat s bezchybnou angličtinou, díky které bude čtení příběhů zábavný a odpočinkový zážitek pro děti i celou rodinu. Je ideální pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti setkávaly s angličtinou prostřednictvím vyprávění příběhů. Talking Pen lze použít se sluchátky i bez nich. Nabíjí se prostřednictvím propojení s počítačem maximálně po dobu 1,5 hodiny. Cena je 2 205,-Kč.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13197″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“408″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Baby Book  (9-24 měsíců)
Knížka je určena hlavně pro menší děti ve věku 9-24 měsíců, které mohou díky ní objevovat a prozkoumávat novou slovní zásobu v angličtině. Knížka je určena pro hru a poznávání tematické slovní zásoby týkající se barev. K dispozici jsou již dvě vydání, a to Baby Book – Colours, a Baby Book – Numbers. Cena je 400,-Kč.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13198″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“398″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Betty the Black Sheep – Snow surprise (2-4 roky):
Speciální vánoční edice
Betty ještě nikdy neviděla sníh. V novém příběhu „Sněhové překvapení“ se Betty a Catty seznámí se zajímavými postavami z lesa, které jsou pokryty sněhem. Co Betty a Catty objeví, když budou sledovat různé stopy ve sněhu? Nová kniha příběhů Betty the Black Sheep děti seznamuje s lesními zvířaty a zábavnou slovní zásobou spojenou s Vánocemi. Děti také čeká překvapení, až svým Talking Pen přejedou přes různé části stránky. Talking Pen totiž nejen že vypráví příběh, ale zároveň přivádí k životu různé postavy s novými zábavnými slovními obraty. Cena je 400,- Kč.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13199″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“398″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Gina Ginger and the Christmas Fairy (5 – 7 let):
Speciální vánoční edice
Jsou už téměř Vánoce a Gina je trochu netrpělivá a už už chce pověsit svoji vánoční ponožku. Týden před Štědrým dnem Ginina vánoční víla Gině prozradí, že čas nejvíc letí, když se člověk dobře baví. A tak během následujících dní, které zbývají do Vánoc, Gina a vánoční víla objevují všechny možné zábavné věci, které mohou dělat, aby se připravily na ten velký den. S Ginou Ginger a vánoční vílou se děti seznámí se slovní zásobou spojenou s Vánocemi a přípravou na svátky. Děti budou moci i přejíždět svým Talking Pen nad různými částmi stránky a nacházet nové fráze, které je budou bavit. Cena je 400,-Kč.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13200″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“398″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Superkids Comic (8 – 10 let)
Příšerně zlobivá dvojčata Superkids Comic je komiksová kniha, speciálně vytvořená pro práci s Mluvícím perem. Jedná se o produkt, který je nejenom zábavný, ale chlapci a dívky si díky němu mohou také upevnit anglické znalosti. V průběhu celého příběhu budou obklopeni množstvím aktivit, které jim pomohou zlepšit porozumění v anglickém jazyce a rozšířit jejich znalost slovní zásoby. Cena je 450,-Kč.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“13201″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“364″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Lze také zakoupit vouchery pro nákup těchto produktů jako inteligentní a originální dárek pro své blízké. Veškeré uvedené knížky i ostatní lze zakoupit ve škole nebo na e-shopu www.kidsandus.cz.

Komentáře