Dětem na školních toaletách chybí soukromí, hygieně také mnoho nedají

Umýt si ruce před jídlem, po návratu z venku, po návštěvě toalety… Pro nás automatický reflex, děti si jej ale musí vypěstovat a mnohých se to nedaří ani na základní škole, ukázal průzkum projektu Domestos pro školy. Ten se snaží vést děti ke správným hygienickým návykům a zapojit je i do změn prostředí toalet.. Společně s Asociací školních psychologů projekt také zjišťoval, jaké jsou největší nedostatky školních záchodků.

Víte, že…?
70 % rodičů tvrdí, že jejich dítě umělo vše už s nástupem do školky?
Až 40 % dětí si přesto zapomíná umýt ruce po použití toalety?
Na 75 % škol je problémem nedostatek soukromí na toaletách?
Na 95 % škol není na problematiku hygieny ve výuce prostor.
Výsledky průzkumu projektu Domestos pro školy ve spolupráci s Asociací školních psychologů

Finance na rekonstrukci často chybí
Nejedná se jen o chybějící mýdlo nebo toaletní papír. Problémem je kapacita i fakt, že na rekonstrukci sanity často chybějí finance. „Průzkum, který jsme na začátku projektu na školách provedli, ukázal, že třetina ředitelů vidí financování rekonstrukcí jako problematické. Školy si ve většině případů musí poradit samy, což je složité zvláště tehdy, pokud je škola v malém regionu a nemá dostatek finančních prostředků,“ doplňuje brand manažer Domestos, Vojtěch Buřič. Obvykle totiž školy hradí rekonstrukce z vlastních běžných zdrojů, nepodílí se na nich finančně ani rodiče, ani sponzoři. Zpravidla se tak jedná jen o nejnutnější úpravy, jako je vymalování prostor, mnohem méně se daří měnit obklady, mísy nebo umyvadla.

Kam chodí i papež sám
Jako velký problém se ukázal nedostatek soukromí na školních toaletách. Důvody jsou jednoduché – často opotřebované dveře už nejdou zamknout a mnohdy ani pořádně zavřít. „Problém s nedostatkem soukromí na toaletách uvedla v dotazníku téměř polovina ředitelů. Takové prostředí pak může vést například k tomu, že děti méně pijí nebo chtějí navštěvovat toalety alespoň v době výuky, čímž ji samozřejmě narušují,“ komentuje výsledky průzkumu Domestos psycholožka Hana Zapletalová.

I výzdoba má své opodstatnění
„Hlavním parametrem, kterým se na toalety díváme, je samozřejmě otázka hygieny. S nějakou výzdobou se ale obvykle setkáváme pouze v mateřských školách, na těch základních jsou mnohdy vidět jen umělecké ambice starších žáků na dveřích. Do soutěže jsme se ale rozhodli zapojit i žáky a koncipovat ji jako interaktivní. Kromě projektů vedoucích ke zvýšení povědomí o hygieně si tak mohli zázemí školy i sami dekorovat, tentokrát ale pod dohledem učitelů,“ vysvětluje Vojtěch Buřič.

Začít je potřeba doma
Při předávání cen posledního ročníku uspořádal Domestos besedu pro zástupce oceněných škol. Ti se tak mohli poradit o svých zkušenostech v soutěži i práci s žáky a upozorňují na to, že ačkoliv se sami mohou snažit sebevíc, základem je vždy výchova v rodině a nejlepším učitelem dobrý příklad rodičů. „Finanční výhra je samozřejmě velkým přínosem, neméně důležitý je ale výchovný přínos soutěže. Mnoho dětí přichází do školiček s nevyhovujícími, v horším případě žádnými hygienickými návyky a každá nová hravá forma výuky je vítána,“ upozornila ředitelka jedné z oceněných škol – integrační školky Smíšek, Vladislava Táčnerová.

Zdroj: Domestos

Komentáře