Dny elektronové mikroskopie v Technickém muzeu

Reklama

Týden od 15. do 26. 5. pořádá město Brno akci s názvem Dny elektronových mikroskopů. Ve dnech 16. až 18. 5. budou mít zájemci o techniku jedinečnou příležitost seznámit se s historií těchto přístrojů a také s jejich fungováním přímo u exponátů v Technickém muzeu v Brně.

V daných dnech budou  v expozici Optiky odborníci z firmy Thermo Fisher Scientific k dispozici návštěvníkům, aby jim představili elektronové mikroskopy, vysvětlili jejich princip a zodpověděli případné dotazy. Protože se jedná o specialisty, kteří se přímo podílejí na výrobě světových elektronových mikroskopů, budou moci zájemcům odpovědět i  na dotazy o současných trendech v tomto oboru.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20775″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“399″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Část expozice Optiky v TMB tvoří již zmíněné elektronové mikroskopy. Jejich brněnské začátky spadají do 50. let minulého století. První dva el. mikroskopy obdržela Československá republika v roce 1947, a to v rámci poválečné pomoci mezinárodní organizace Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (UNRRA).

V Ústavu teoretické a  experimentální elektrotechniky Vysoké školy technické v Brně se na základě těchto přístrojů uskutečnily  experimenty s  elektronovými čočkami. Ty vedly k vývoji prvního československého komerčně dostupného el.  mikroskopu  (1951). V  té době je vyráběly pouze tři země na světě. Velký úspěch se dostavil o sedm let později, kdy na mezinárodní výstavě v Bruselu EXPO 58´ získal  elektronový mikroskop Tesla BS 242 zlatou medaili. Jeho prototyp v expozici Optiky také nabízí. Kromě něj si mohou návštěvníci prohlédnout další přístroje z šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20776″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“399″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

V elektronických mikroskopech jsou optické čočky nahrazené elektromagnetickými. Díky použití elektronů se rapidně zvýšila rozlišovací schopnost těchto přístrojů. V expozici TMB jsou umístěná i schémata optického mikroskopu a také rastrovacího a prozařovacího elektronického mikroskopu. Jejich praktické využití je různorodé –  od medicíny  přes biologické aplikace k materiálovém výzkumu atp. V Brně sídlí tři firmy, které produkují elektron. mikroskopy na světové úrovni: Thermo Fisher Scientific, Delong  Instruments a. s. a Tescan Brno Tescan Orsay Holding a. s.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20777″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“424″}}]]

Akce: Dny elektronové mikroskopie v TMB
Kde: Technické muzeum v Brně
Kdy: 16. až 18. 5. 2017 vždy od 9.00 do 17.00

Komentáře