Firmy, které jsou na špičce ve využívání umělé inteligence, vytvářejí větší hodnotu pro své akcionáře

Reklama

Nový výzkum společnosti Accenture odhalil, že firmy s optimálními inovačními strategiemi využívajícími umělou inteligencí (AI) vytvářejí větší hodnotu pro své akcionáře. V posledních letech to však byla méně než jedna pětina předních společností, které využíváním AI dosáhly takového výkonu. Tyto společnosti prokázaly vysoký ´AIQ´ kombinací účinných in-house inovací a externí spolupráce.

Zpráva společnosti Accenture nazvaná “Boost Your AIQ: Transforming into an AI Business (Zvyšte si svůj AIQ: Přechod na byznys AI),“ publikovaná ve spolupráci se sdružením mladých podnikatelů G20, hodnotí skupinu Fortune Global 100 (žebříček nejlepších 100 firem z hlediska obratu, zveřejňovaný časopisem Fortune) a seznam firem sestavený společností Accenture, kde je uvedeno 100 průkopníků ve vývoji a uplatňování AI v období od roku 2010 do roku 2016. Výzkum zaměřený na měření jejich IQ umělé inteligence (AIQ) analyzuje úroveň in-house schopností a investic do AI, a zároveň intenzitu spolupráce s externími partnery.

Výzkum zjistil, že pouze 17 % firem spadá do vysoce výkonného kvadrantu “Kooperativní vynálezce“, zatímco většina (57 %) se stále nachází v kvadrantu “Pozorovatelé“, s relativně nízkou úrovní in-house inovací nebo externí spolupráce v oblasti AI. Kooperativní vynálezci zvýšili hodnotu svého podniku (měření založené na tržní kapitalizaci, dluhových a hotovostních pozicích) v průměru o 4,2 % od roku 2013, ve srovnání s 2,3 % u zbytku vzorku. Výzkum společnosti Accenture odhaduje, že společnosti, které se mohou posunout ze statusu “Pozorovatele“ na status “Kooperativního vynálezce“, budou moci dosáhnout toho, že se hodnota jejich společnosti zvýší v průměru o 90 %.

„Umělá inteligence je jednou z nejmocnějších technologických inovací všech dob, která transformuje způsob, jakým pracujeme a žijeme,“ řekl Paul Daugherty, ředitel pro technologie a inovace společnosti Accenture. „Mnoho firem je připraveno jít nad rámec experimentální fáze s AI a využívá ji ke zvyšování produktivity a vytváření zcela nových obchodních příležitosti. Aby mohli v tomto směru dosáhnout vysoké výkonnosti, budou muset rozvíjet vlastní technologie, data a schopnosti lidí a hluboce se angažovat v širším ekosystému AI.“

Inovační strategie k využití umělé inteligence
Výzkum ukazuje, že pro dosažení vysokého AIQ musejí společnosti sladit a začlenit tři stěžejní faktory:

  • Technologie: Společnosti musejí nejen kombinovat postavení senzorů, složité algoritmy, zpracování přirozeného jazyka a jiné technologie, ale musejí si také zvolit, kdy investovat do vlastních aplikací.
  • Data: AI vyžaduje obrovské objemy dat a zabezpečení těchto dat je zásadní pro to, aby se inteligentní systémy mohly učit a zlepšovat. K náročnosti přispívá i to, že většina dat, která mají firmy k dispozici, je nestrukturovaná nebo nesourodá. Aby mohly firmy tyto problémy překonat, musejí aktualizovat své stávající systémy, sladit data a využít v tomto prostředí AI tak, aby vytvářely inteligentní produkty a služby.
  • Lidé: AI vyžaduje širokou škálu odborných znalostí v různých kombinacích – z oblasti matematiky, průzkumu dat, neurovědy, behaviorální psychologie, lingvistiky a jiných humanitních věd – které jsou nutné pro práci s inteligentními stroji. Zároveň bude mít AI vliv na pracovní místa a role stávajících pracovníků a na nové dovednosti, které zatím na trhu nejsou. Výzkum naznačuje, že firmy musejí najít správnou rovnováhu mezi rekvalifikací stávajících pracovníků a najímáním externích talentů. To zahrnuje partnerství s univerzitami, které jsou zdrojem talentů, ale také se vznikem zakázkové ekonomiky a vytvářením flexibilnějšího pracovního prostředí pro přilákání specialistů na volné noze.

„Úspěch v oblasti AI nemůže nastat izolovaně,“ prohlásil Francis Hintermann, výkonný ředitel Accenture Research. „Naše analýza ukazuje, že inovace v oblasti AI vyžadují po firmách otevřenost jejich technologií, dat a talentu ke spolupráci se specializovanými startupy a podnikateli. To vyžaduje transformaci inovačních strategií a organizační struktury.“

O AIQ (Artificial Intelligence Quotient) – IQ umělé inteligence zavedeném společností Accenture
AIQ byl vyvinut s využitím spojení veřejně dostupných dat, kvantitativní analýzy a webových vyhledávačů řízených AI. Skládá se z pěti parametrů seskupených do dvou indexů, AIQ pro vynálezy a AIQ pro spolupráci. Pro každou z 200 firem (Fortune 100 a Intelligent 100) společnost Accenture vypočetla skóre u každého z parametrů založené na relativním umístění dané společnosti oproti vedoucím společnostem. Průměry jednotlivých indexů byly použity pro nastavení hraničních bodů pro definici čtyř kategorií společností (kooperativní vynálezce, vynálezce, spolupracovník a pozorovatel).

V Čechách se umělé inteligenci věnuje Startup akademie, která je na špičce v oboru. Zároveň v příštím roce (11.1.2018) otevírá již druhou akademii. Garantem je Jan Tyl, který má za sebou mezinárodní úspěch na konferenci STARTUP WORLD CUP & SUMMIT a zároveň vedl několik analytických akademií. V současné době připravuje založení firmy AI. Zájemci o účast na Startup akademii se mohou hlásit na jan.tyl@inventi.cz.

Téměř polovina celkových investic v oblasti InsurTech šla v roce 2016 do umělé inteligence a internetu věcí
Investice do technologických inovací v oblasti pojišťovnictví (InsurTech) vzrostly v roce 2016 o více než 50 %, na téměř 19 milionů USD. Umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT) dnes představují téměř polovinu celkových investic do startupů InsurTech, jak zjistil nový výzkum společnosti Accenture.

Podle zprávy se kombinovaný počet obchodů v oblastech AI a IoT v roce 2016 zvýšil o 79 %. I přesto, že tyto dvě technologie byly zastoupené pouze jednou čtvrtinou (24 %) z 216 celkových InsurTech obchodů, v loňském roce činily 44 % nebo 711 milionů USD z celkových investic – ve srovnání s pouhými 10 % v roce 2015.

„Během posledních 12 měsíců jsme byli svědky rychlého nárůstu obchodních aktivit a investic do startupů týkajících se inteligentní automatizace a internetu věcí,“ řekl Roy Jubraj, spoluautor zprávy a vedoucí oddělení Digital & Innovation finančních služeb společnosti Accenture ve Velké Británii a Irsku. „Tyto technologie mají potenciál v následujících letech způsobit zásadní posun v odvětví, a proto jsme vytvořili zajištěný InsurTech stream jako klíčovou součást Inovační laboratoře FinTech v Londýně,“ dodává Roy Jubraj.

Podle zprávy považuje pojišťovnictví umělou inteligenci a internet věcí za zásadní prvky nutné pro vyšší úroveň personalizace a reálný přínos pro zákazníky. Umělá inteligence má potenciál k transformaci pojišťovnictví od jednoduchého hodnocení rizik založeného na předchozích zkušenostech, k monitorování rizik v reálném čase a zmírňování, nebo dokonce i předcházení ztrátám zákazníků. Internet věcí umožní pojistitelům nabízet personalizované služby v reálném čase, zvýšit provozní efektivitu a provádět oceňování s větší přesností.

Velká Británie navzdory politické a ekonomické nejistotě kvůli odchodu z Evropské Unie v roce 2016 nadále přitahuje silné investice do InsurTech. I přesto, že se kvantita obchodů ve Velké Británii nezměnila, hodnota investic v této oblasti se v loňském roce více než zdvojnásobila, a to na téměř 19 milionů USD. Investice do AI a internetu věcí se též významně zvýšily, a to na téměř 1,7 milionů USD.

I Německo a Francie, které také patří do trojice top InsurTech trhů v Evropě, v roce 2016 zažily silný nárůst investic. Zatímco celosvětové investice v oblasti InsurTech narůstají, podíl Spojených Států na objemu obchodů se v roce 2016 lehce snížil, ze 63 na 56 %. Procento InsurTech investic ve zbytku světa (obchody mimo tradiční centra) se více než zdvojnásobilo, z 11 % v roce 2015 na 23 % v roce 2016.

Geografický posun InsurTech těsně následuje podobné globální trendy v oblasti FinTech. Nedávná analýza společnosti Accenture v oblasti FinTech ukázala, že Čína a obecněji Asie a Tichomoří hrají stále významnější roli investičních destinací FinTech kapitálu. Zatímco celosvětové investice do FinTech projektů v roce 2016 vzrostly o 10 % na 23,2 miliard USD, Asie a Tichomoří jako region poprvé zastínila Severní Ameriku, přičemž investice se zde v roce 2016 více než zdvojnásobily, a sice na 11,2 miliard USD.

Julian Skan, výkonný ředitel finančních služeb Accenture, který dohlíží na FinTech inovační laboratoř v Londýně, uvedl: „Vzestup v oblasti InsurTech je dalším důkazem toho, že se nové technologie podílejí na formování inovací ve finančních službách. Další výzva pro InsurTech startupy je stejná, jaké teď čelí o něco starší odvětví FinTech – a to schopnost převést investice do růstu a získání zákazníků.“

Zdroj: www.accenture.com

Komentáře