Intuice existuje – jak vypovídá nejenom samotná věda, ale i významní vědci

Reklama

Pro romantické a tvůrčí osoby má intuice nádech tajemství a inspirace. Technicky a analyticky naladění jedinci většinou nad pojmem intuice skepticky stisknou rty.

Přirozeně, první skupina potřebuje křídla pro svobodný a naplňující let jejich mysli. Druhá má ráda pravidla a řád a tudíž je přesvědčena, že to, co se nedá změřit, neexistuje.

Termín „intuice“ se nenarodil včera. Problematikou tohoto fenoménu se mnozí zaobírali již od antických dob. Jaké zkušenosti v této oblasti nabylo lidstvo, co o intuici říká věda a události skutečného života?  V tomto a následujících několika článcích si povíme, co o tom víme. I přesto, že Aristoteles uznával fenomén intuice, považoval ji za nedostačující zdroj informací pro vědecké závěry.  Platon prohlašoval, že je intuice pozorováním idejí, že se jedná o otevření absolutní pravdy, která přichází po dlouhé přípravě mysli. Rovněž taoismus, buddhismus a některé další „ismy“ vykládaly o intuitivním vědění.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“media_original“,“fid“:“23828″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“395″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“474″}}]]

Nicméně z pohledu statistiky mají daleko větší váhu u společnosti místní autority, ideálně patřící navíc do našeho století, jinak je jejich názor považován za „předpotopní“.

Frédéric Joliot-Curie (1900 – 1958) byl francouzský fyzik, držitel Nobelovy ceny za chemii. Řekl, že „objev je často věcí náhody“. Intuice je v blízkosti těchto změněných stavů vědomí jako inspirace, duchovní vize či zamilovanost, a má kořeny v podvědomí lidské psychiky.

Henri Bergson (1859 – 1941) byl francouzský filozof, jeden z nejvýznamnějších filozofů přelomu 19. a 20.století. Spojoval intuici a instinkt. Domníval se, že je to neodmyslitelné spojení v uměleckém modelu poznání, zatímco v oblasti vědy dominuje intelekt, logika a analýza.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“media_original“,“fid“:“23829″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“266″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“400″}}]]

Z hlediska výzkumů, proběhl v roce 2003 v Akademii Věd, v institutu mozku v Rusku velký výzkum funkcí tohoto orgánu. Uvádíme krátký citát ze závěrečné zprávy: „Mozek je oddělen od vnějšího světa několika vrstvami. Je dostatečně chráněn před mechanickým poškozením. Nicméně i přes všechny tyto vrstvy evidujeme, co se v mozku děje – pomocí EEG a to s překvapivě nízkou ztrátou amplitudy signálu při průchodu přes obal.“

Možnost přímé aktivace mozkových buněk faktorem životného prostředí, zejména elektromagnetickými vlnami, které se provádí například v průběhu elektromagnetické stimulace při terapii, může být snadno prokázána v těchto podmínkách klinického účinku. Lze tedy předpokládat, že pocit vnímání je skutečně dosažen jakožto výsledek přímé aktivace mozkových buněk faktorem z okolí. Zkrátka a jednoduše, mozek vysílá i přijímá elektromagnetické vlny různých frekvencí a lebka, kůže či vlasy mu v tom nikterak nezabrání.

 [[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23827″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“409″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Výsledkem práce je definice nezbytných podmínek pro tvorbu intuitivního řešení v podání Henriho Bergsona:
a) důkladná znalost materiálu, základní výcvik řešení od autorů;
b) schopnost najít / určit / definovat problém;
c) dominanta vyhledávání  (na základě průběžných pokusů o vyřešení problému);
g) analogie jako nápověda.

Co tedy sdělit závěrem?
Je-li intuice fantazií, darem jednotlivců nebo obyčejnou vlastností, která nám byla dána do vínku již při narození  – to rozhodněte sami. Nakonec nám dovolte citovat některé významné osobnosti:

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23831″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“382″}}]]

If prayer means talking to God, then intuition is God talking to you. Albert Einstein
Pokud modlitba je naše komunikace s Bohem, pak intuice je komunikace Boha s námi. Albert Einstein

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23834″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“311″}}]]

If there is no information — try intuition. Dr Wyne Dyer
Pokud chybí informace – zkus intuici. Dr. Wyne Dyer

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23830″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“338″}}]]

You must train your intuition. You must trust the small voice inside which tells you exactly what to say and what to decide. Ingrid Bergman
Musíš cvičit svou intuici. Musíš důvěřovat slabému hlasu uvnitř, který ti přesně sdělí, co máš říct nebo co udělat. Ingrid Bergman

Text: Tatiana Karovina

Komentáře