Jak se pojistit na české, ale i zahraniční hory?

Kvíz se blíže zaměřuje na otázky, jaké pojištění je nejideálnější (nejen cestovní, ale i pojištění odpovědnosti a úrazové). Dále zahrnuje i odpovědi na to, jak postupovat v případě nehody na svahu. Jinou, odlehčenější formou tak nabízí odpovědi na ty nejzákladnější věci v pojištění, které by měli lidé při cestě na hory řešit. Každá otázka obsahuje kromě konkrétních odpovědí i bližší vysvětlení toho nejlepšího pojištění/postupu.

V případě, že jedete na české hory, jaké využíváte pojištění?
1. Nepřipojišťuji se, spoléhám na běžné zdravotní pojištění
2. K běžnému zdravotnímu pojištění si dělám připojištění odpovědnosti pro případ, že bych na svahu srazil někoho dalšího
3. Jsem velmi opatrný, takže je pro mě důležité tak pojištění odpovědnosti a úrazové. Pro případ si uzavírám i pojištění právní ochrany, pokud by došlo k vážnější situaci a nehoda měla soudní dohru

Odpověď
Pro české hory je pojištění odpovědnosti vedle tradičního zdravotního pojištění tím nejdůležitějším, protože dokáže chránit před obrovskými škodami. Poškozený může požadovat odškodnění nejen za zlomené kosti a lyže, ale může do něj zahrnout i finanční kompenzaci za výpadek příjmu nebo dlouhodobě sníženou kvalitu života. Dobrým doplňkem je také úrazové pojištění, které by měl každý nejlépe uzavřít. Pojištění právní ochrany volí ti ostražitější. Když někoho na sjezdovce zraníte, může to být považováno za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Díky sjednanému pojištění právní ochrany můžete požádat asistenční službu, aby vám zajistila právní pomoc.

Jaká kritéria jsou pro vás důležitá v případě sjednávání úrazového pojištění na české hory?
1. Nikdy si jej na české hory nesjednávám, spoléhám pouze na běžné zdravotní pojištění
2. Důležité je pro mě pojištění obraženin a zlomeniny, které se stávají nejčastěji
3. Připojisťuji se především pro případ vážného úrazu, pokud by došlo k trvalým následkům po úrazu

Odpověď
Šetřit na zdraví se nevyplácí. Uzavření úrazového pojištění i na české hory by mělo být samozřejmostí. Důležité je stanovení maximálních limitů pojistného plnění. Pokud náklady na vaši léčbu přesáhnou limit pojištění, musíte částku navíc uhradit ze svého. Průměrná výše výplaty za zranění z úrazového pojištění je v Česku 20 000 Kč za dobu léčení, v případě trvalých následků 250 000 Kč. V Česku v současné době padnou dvě třetiny celkového pojistného vyplaceného za úrazové pojištění na krytí méně závažných úrazů. „Jinými slovy, Češi si hromadně předplácejí za pojištění, které slouží hlavně k distribuci bolestného za výrony a jizvy. Takové pojištění ale nenabízí dostatečnou podporu v případě skutečných životních problémů,“ komentuje situaci Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Podle výpočtů pojišťovny stojí návrat vozíčkáře do normálního života se slušným standardem čtyři miliony korun.

V případě, že vyjíždíte na zahraniční hory, jaké využíváte pojištění?
1. Pro případ úrazu spoléhám na Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo na pojištění, které mám uzavřené s platební kartou
2. Vždy si dělám cestovní pojištění pro případ úrazu
3. Kromě cestovního pojištění si sjednávám i pojištění odpovědnosti pro případ, že bych způsobil škodu někomu dalšímu

Odpověď
Na výjezd do zahraničí bez cestovního pojištění obecně zapomeňte. Rozhodně se nespoléhejte pouze na Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo na automatické cestovní pojištění k různým platebním kartám. Veřejné zdravotní pojištění pokrývá v zahraničí jen výdaje za poskytnutou nezbytnou zdravotní péči, a to ještě s výhradou spoluúčasti pacienta. Nehradí se například transport do domácí země nebo repatriace ostatků. Cestovní pojištění u platebních karet mívá limity pojištění velmi nízké. Proto je vždy výhodné uzavřít komerční cestovní zdravotní připojištění. Pojistěte si léčebné výlohy i odpovědnost. „Pojištění odpovědnosti, takzvané „pojištění na blbost“ lidé volí, když mají kupříkladu malé dítě, které neváhá vzít do ruky kamínek a jít si s ním malovat do laku aut zaparkovaných na parkovišti,” říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Která kritéria jsou pro vás důležitá  při výběru cestovního pojištění?
1. Rozhoduji se především podle ceny
2. Mám svoji stálou pojišťovnu, u které se připojišťuiji a neřeším podmínky pojistného
3. Důležité jsou pro mě přesné parametry pojištění, tedy výše pojistného plnění, repatriace, apod. Také řeším, zda pojištění platí v plné výši v destinaci mé cesty

Odpověď
V případě výběru cestovního pojištění měly být primární parametry daného pojištění. Rozhodně je chyba vybírat si pojištění podle ceny. Možná na něm můžete ušetřit pár drobných před samotným odjezdem na hory. V případě nešťastného incidentu pro vás ale následné finanční výdaje mohou být až likvidační. Pokud vyjíždíte na hory do ciziny, především mimo Evropskou unii, prověřte si také, zda pojištění platí v plné výši i ve vaší cílové destinaci. 

Zaměřujete se při sjednávání cestovního pojištění na rozsah sportů, které jsou do pojistného zahrnuty?
1. Ne. Počítám, že cestovní pojištění se vztahuje na veškeré aktivity, které v zahraničí dělám
2. Vím, že pojištění není zahrnuto na všechny sporty a sportovní aktivity v zahraničí. Přesto spoléhám na to, že tento výčet mi v případě úrazu bude stačit anebo se mi nic nestane
3. Ano, vždy pečlivě studuji před uzavřením pojistky, zda se pojištěné sporty vztahují k mým aktivitám v zahraničí. Případně si dělám připojištění na extrémní sporty

Odpověď
V rámci úrazového pojištění nebo cestovního pojištění rozlišují pojišťovny druhy aktivit či sportů a ohodnocují tak potenciální riziko. Každá pojišťovna k ohodnocení aktivit přistupuje jinak, proto rozhodně doporučujeme věnovat chvilku času a prostudovat si pojistné podmínky. Některé pojišťovny mají vyloučeny i tak běžné aktivity jako např. bobování na svahu za domem. Velký rozdíl mezi pojišťovnami je v posuzování jízdy na lyžích mimo vyznačenou sjezdovku. Některé pojišťovny mají tuto činnost (tedy škody, které při této činnosti mohou vzniknout) úplně vyloučeny, jiné pojišťovny pojišťují v rámci sjednaných rizikových sportů. „Je potřeba si uvědomit, že pojem „mimo vyznačenou sjezdovku“ nemusí znamenat vždy jen cestu v hlubokém lese, ale i cestu, která spojuje vyznačenou sjezdovku s parkovištěm,” upozorňuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny. 

Používáte ochranné pomůcky při cestě do zahraničí?
1. Nemám helmu ani žádné další ochranné pomůcky
2. Jezdím s helmou, ale je to pro mě jediná ochranná pomůcka
3. Jsem na sebe a všechny další členy výpravy dost opatrný, takže máme nejen helmy, ale další ochranné pomůcky. Například páteře, zápěstí

Odpověď
V současnosti je minimálně helma považovaná za standard. Minimálně u dětí, u kterých je v některých státech zavedena povinnost ochranou přilbu do určitého věku nosit. I z pohledu pojištění je nutné si dávat pozor na dodržení všech právních a bezpečnostních předpisů včetně vybavení funkčními bezpečnostními pomůckami (ochranná přilba, „páteřák”, apod.). Pokud k pojistné události došlo v souvislosti s porušením bezpečnostních předpisů je to důvod k případnému krácení nebo odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny.

V případě, že jste těhotná žena a cestujete s rodinou na hory, řešíte speciální připojištění?
1. Dělám si klasické cestovní pojištění do zahraničí. Své těhotenství ale neřeším
2. Před vyjetím se informuji na pojišťovně ohledně připojištění v době těhotenství, jaké jsou možnosti a výše plnění pojistného
3. Ze všeho nejdřív navštívím lékaře a poradím se ohledně možnosti vycestovat, zda mi to zdravotní situace dovoluje. Poté se informuji a pojišťovně ohledně připojištění v době těhotenství, jaké jsou možnosti a výše plnění.

Odpověď
Ačkoli většina pojišťoven poskytujících cestovní pojištění v těhotenství nevyžaduje potvrzení o zdravotním stavu, žena by před jakoukoli cestou do zahraničí měla navštívit svého gynekologa. Ošetřující lékař zná totiž nejlépe dosavadní průběh jejího těhotenství a spolehlivě poradí, zda je cestování bezpečné či upozorní na všechna možná rizika. „Při zahraničních cestách po Evropě by se ženy rozhodně neměly spoléhat pouze na evropský průkaz pojištěnce, který nemusí pokrýt veškeré náklady spojené s ošetřením. Pojišťovny jsou zpravidla ochotny pojišťovat těhotné ženy maximálně do 28. týdne těhotenství, tedy zhruba do 7. měsíce,” upřesňuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Cestování po 30. týdnu těhotenství s sebou přináší vyšší riziko předčasného porodu a lékaři běžně radí se mu vyhnout. Z mnoha dovolenkových destinací by ovšem měla vyřadit ty, do kterých je nutné speciální očkování, jelikož některá z nich nejsou v těhotenství doporučovaná.

Jak budete postupovat v případě vašeho vážnějšího úrazu na svahu, který je zaviněný další osobou?
1. Pokud dokáži sjet kopec, vezmu si na viníka kontakt pro případ, že bych měl nějaké následky a do budoucna bych po něm požadoval číslo jeho pojistky. Dále už s ním nic neprojednávám a zajedu si do nemocnice sám
2. Ihned zavolám nebo si nechám zavolat záchrannou službu. Pokud jsem sám, požádám viníka nehody, aby se mnou počkal do příjezdu záchranné služby. Poté ho nechám jet. Vezmu si na něj kontakt pro případné další jednání do budoucna. Pokud nejsem sám, nemusí se mnou viník čekat na příjezd záchranné služby a vezmu si na něj pouze kontakt.  
3. Ihned zavolám nebo si nechám zavolat záchrannou službu. Já nebo mé okolí v případě, že nebudu schopný, prošetří situaci se záchranou službou anebo policií, kteří nehodu dostatečně zdokumentují, sesbírají popisy svědků i můj, kontakty i čísla pojistných smluv viníka. Pokud materiálům k sepsané nehodě já nebo moji blízcí nerozumíme, rozhodně nic nepodepisujeme. Pokud si nejsem postupy jistý, zavolám asistenční službu  

Odpověď
Správnou možností je rozhodně třetí případ. Samozřejmě tento postup se týká už vážnějších zranění, které potřebují lékařské ošetření. V případě nehody vy nebo vaši blízcí dohlédněte na pořádné zdokumentování celé nehody a rozhodně nepodepisujte nic čemu nerozumíte. V případě nejistoty ihned volejte vaši asistenční službu.  

Jak budete postupovat v případě, že někoho na svahu srazíte?
1. Zavolám záchranou službu a po jejím příjezdu už dále nic neřeším a ujedu
2. Zraněnému zavolám záchranou službu a počkám na další prošetření situace záchranou službou anebo policií, kteří nehodu dostatečně zdokumentují, sesbírají popisy svědků i můj. Podepíšu dotyčným potřebné papíry k nehodě
3. Zraněnému zavolám záchranou službu a počkám na další prošetření situace záchranou službou anebo policií, kteří nehodu dostatečně zdokumentují, sesbírají popisy svědků i můj. Pokud materiálům k sepsané nehodě nerozumím, rozhodně nic nepodepisuji. Pokud si nejsem postupy jistý,, zavolám asistenční službu  

Odpověď
Tento postup je obdobný jako v případě, že někdo na svahu srazí vás. Správný je poslední postup. Základní věcí je od nehody neujíždět a v případě, že jste reálně někomu ublížili, i když nešlo o úmyslné zranění, zraněnému pomozte. I v tomto případě dejte pozor na dostatečné zdokumentování nehody a nepodepisujte zbrkle dokumenty v jazyce, kterému nerozumíte.

Zdroj

Komentáře