Moderní technologie nepřítelem cvičení dětí

Reklama

Děti jsou stále línější a línější, což se projevuje i na jejich zdraví. V současné době trpí nadváhou každé čtvrté dítě. Nejlepším přítelem se jim místo kamarádů ze školky a školy stávají moderní technologie. Raketově tak stoupá počet dětí, které mají problém se zády, s obezitou nebo se začleněním do společnosti. Přitom až 15 % dětí, které nemají sportovní vyžití, se cítí nešťastně. Vyplývá to z výzkumu Národního institutu dětí a mládeže ministerstva školství. Co dělat, aby děti začal pohyb zase bavit a lépe se začlenili do společnosti? Co jsou největší zabijáci pohybu? A co je takzvané třídimenzionální cvičení? Poradíme vám!

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12692″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“586″}}]]

„V současné době se čím dál častěji setkáváme s dětmi, které pohybu věnují zanedbatelné množství volného času, což může do budoucna způsobit nejenom zdravotní problémy, ale i potíže s učením či socializací. Třídimenzionální cvičení si klade za cíl pomoci rodičům tak, aby si jejich ratolesti budovaly všestrannou pohybovou základnu a znovu se těšily z pohybu, který se pro ně stal důležitou součástí volného času,“ komentuje situaci MUDr. Jana Mašátová, odbornice z The Little Gym.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12693″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“300″}}]]

MUDr. Jana Mašátová

DĚTI JSOU ZRCADLEM RODIČŮ
Děti jsou jak houby. Už od malička sají informace, které se na ně valí ze všech stran. Ovládat tablet nebo nejnovější mobil dítě hravě zvládne už jako batole. Tvůrci jeho volného času jsou právě rodiče, kteří jsou v současné době stále více zaneprázdněni. Nejjednodušším řešením tak bývá posadit potomky před televizi. Z výzkumu také vyplývá, že děti svůj volný čas nejčastěji rozdělují mezi televizi, počítač a mobil. A to platí pro všechny věkové kategorie. Rodiče tak „zadělávají“ svým potomkům na problémy. Nejenom na zdravotní, ale i sociální. Právě volný čas, který s dětmi tráví rodiče aktivně například hraním, výlety či společným vařením posiluje sociální vazby v rodině a umožňuje společné zážitky. Důležité jsou pro spokojenost dětí i různé zájmové kroužky, které jim nabízí něco aktivně prožít, zúčastnit se a vybít svou nahromaděnou energii. „Každý je originál. Je důležité vnímat charakter i vlohy, potřeby i pocity a podle toho podporovat rozvoj potomka. Vhodnou motivací a zaujetím přivedete k pohybu ostýchavé dítě, stejně tak usměrníte proud energie ‚neposedy‘. V mnoha ohledech tak pohybem ovlivníte svoji ratolest tím správným směrem,“ říká MUDr. Jana Mašátová.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12694″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“450″}}]]

POHYB V JINÉ DIMENZI
Jednou z variant, jak cíleně vést děti k pohybu a rozvoji, je návštěva The Little Gym. Jde o specifické programy pohybového rozvoje dětí od 4 měsíců do 12 let, které fungují ve světě již 40 let. Detailní osnovy programu, prostor tělocvičny a školení instruktoři umožňují dětem naučit se cíleně ovládat své tělo, zkoušet prvky gymnastiky, zdokonalit se v pohybu i orientaci v prostoru a zároveň se rozvinout i po sociální stránce. Metodika kurzů pro všechny věkové kategorie vychází z konceptu tzv. třídimenzionálního procesu učení „Jedná se o jedinečnou metodu všestranného přístupu k pohybové výchově, která zohledňuje dítě jako celek, nejen jeho tělesné vlohy. Během pohybové výuky se snažíme podpořit všechny tři důležité oblasti rozvoje dítěte – tělesnou, rozumovou a sociální,“ vysvětluje princip třídimenzionálního přístupu ke cvičení MUDr. Jana Mašátová. K tomu, aby se děti co nejlépe rozvíjely, je zapotřebí vhodně stimulovat všechny tři oblasti rozvoje. Různé a cíleně volené druhy pohybových aktivit mediátor propojuje ve všech třech oblastech rozvoje. Pomáhat dětem vyrůstat – tělesně, rozumově i sociálně – to je hlavní náplní kurzů v The Little Gym.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12695″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“450″}}]]

Chcete, aby vaše dítě navštěvovalo nějaký kroužek, ale nevíte, jak jej rozhýbat? Vyzkoušejte jednu z 5 rad:
1. Domluvte se s kamarádkou nebo maminkou spolužáka a na kroužek zapište děti společně. Dítě tak bude mít na kurzu parťáka.
2. Jděte mu příkladem a zajděte společně třeba do bazénu nebo zaběhat si. Dítě během aktivit podporujte a chvalte.
3. Vyprávějte mu, co všechno se v kroužku může naučit, kolik nových kamarádů může získat. Systematicky ho připravujte.
4. Dejte dítěti právo volby. Chcete, aby vaše holčička navštěvovala kurzy baletu, a ona přitom touží po karate? Dovolte jí to. Nikde není psáno, že za rok se k tanci nevrátí.
5. Sdílejte s dítětem radost, ale i jeho obavy. Podporujte ho a chvalte. Mnoho zájmových kroužků nabízí možnost vyzkoušet si vzorovou hodinu zdarma. Využijte tuto příležitost.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12696″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“399″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

NEJVĚTŠÍ NEPŘÁTELÉ POHYBU
– Televize (až 1/3 školáků ji má v dětském pokoji)
– Rodinné zázemí (finanční situace, čas, rodiče…)
– Samotní děti (neochota se začlenit, nezájem, introvert…)
– Obezita či jiné zdravotní problémy

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12697″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“541″}}]]

Volnočasové pohybové aktivity jsou výbornou průpravou pro budoucí život dětí. Kvůli rozdílným schopnostem a potřebám jsou děti v The Little Gym rozděleny do 3 základních věkových kategorií, ty pak dále do několika podkategorií. Ve skupině nejmenších (od 4 měsíců do 3 let) cvičí děti s rodiči. Druhou skupinou jsou předškoláci, kteří už cvičí sami, stejně jako školáci od 6 do 12 let. V lekcích se děti naučí samostatnosti, v kolektivu pak týmové spolupráci. Ze sociálního hlediska si odnese cennou zkušenost v podobě vlastních zážitků a jistoty, že někam patří.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12698″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“408″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

ČTYŘI OTÁZKY A ODPOVĚDI MUDR. JANY MAŠÁTOVÉ, PROPAGÁTORKY CVIČENÍ V THE LITTLE GYM
V čem v současné době vidíte nejslabší místa v rozvoji dětí?
Děti jakéhokoli věku nemají v současné době dostatek fyzické aktivity. Pohyb je přirozená potřeba dítěte, skrze niž se odehrává všechno důležité – poznávání sebe sama a okolí pomocí všech našich smyslů. Dítě se musí naučit vyhodnocovat informace o svém těle a prostředí. Když nebude vystaveno pohybu, hrozí potíže s rovnováhou a s vnímáním prostoru. Z toho plyne pocit úzkosti pokaždé, když bude muset projít po nerovné či úzké ploše. Zpracování prostorových pojmů (např. pod, nad, vedle, přes…) bude pomalejší, potomek bude vnímán jako „obtížný“ pro okolí a hůře se začlení mezi ostatní. Svalově ochablé dítě nevydrží sedět 45 minut ve školní lavici, bude předčasně unavené, méně pozorné a s horšími výsledky. Obtíže v tělesné rovině nesmírně ovlivňují psychiku a chování dětí. Pohyb je stále většinou vnímán příliš „sportovně“, spíše jako nadstavba k rozvoji dětí. Opak je pravdou – je to absolutní základ pro jejich budoucí fungování a psychosociální pohodu.

Který věk dítěte je pro správný rozvoj nejdůležitější?
Každý věk je důležitý. Už první rok života s nejbouřlivějším pohybovým rozvojem má cenu sledovat a podporovat. Jak se dítě otáčí, zda vydrží na bříšku, jak leze a jak se staví, to pokládá bázi pro další roky. Raná socializace u batolat plus podpora pohybu a smyslového vnímání pak vede k tomu, že v předškolním věku už jsou děti schopné naslouchat a porozumět pokynům, koordinovat své tělo i do složitějších pohybů, začlenit se do skupiny a fungovat v ní. Obecně se tvrdí, že co do dětí vložíme do 6–7 let věku, to také sklidíme. Zásadní je zde přístup rodiče, jeho láskyplný zájem a snaha dítě poznat, pochopit jeho potřeby a vlohy a vybírat vhodnou motivaci.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12700″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Má sociální rozvoj vliv na lepší uplatnění?
Samozřejmě. Právě proto by děti od útlého věku měly trávit víc času společnou hrou, než sedět každý zvlášť u obrazovek. Dítě potřebuje zkušenosti – jak se rozdělím s kamarádem o hračku, jak společně postavíme věž, jak se u toho budeme střídat a kdo rozhodne, kdy ji zbouráme. Potřebuje naučit se vycítit, kdy je čas hru ukončit a začít něco jiného, jak si prosadit svůj nápad na hru, jak zvládat emoce své i jiných. To vše pak vede k rozvoji emoční inteligence dítěte (EQ), která je mnohými považována za důležitější pro úspěch a uplatnění jedince než IQ.

Proč je třídimenzionální přístup ke cvičení dětí nejlepším způsobem jejich rozvoje?
Ve vývoji člověka nelze oddělovat tělesný vývoj od psychosociálního rozvoje, protože se vše prolíná. Metodika kurzů The Little Gym se zakládá na třídimenzionálním přístupu k pohybové výchově dětí. Školený tým našich instruktorů, kteří rozumí práci s dětmi, umožňuje právě ten celostní, holistický přístup k jejich rozvoji v jednotlivých věkových kategoriích. V The Little Gym s dětmi trénujeme orientaci v prostoru, sílu, celkovou obratnost a rozvíjíme také řeč, zdokonalujeme poznávání barev, tvarů a číslic, stimulujeme předmatematické představy a kromě rozvoje myšlení při pohybových aktivitách podporujeme nezávislost, dělení se s ostatními, spolupráci ve skupině i sebeovládání dětí. Chceme jim totiž skrze pohyb pomoci postavit dobré základy pro budoucí život.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“12699″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“450″}}]]

 

Komentáře