Nechte děti učit se hravě a on-line

Reklama

Škola hrou on-line podle metody profesora Hejného.

U základních vyučovacích předmětů jakými jsou matematika nebo český jazyk je pro učitele stále obtížnější udržet pozornost žáka. Interaktivní verze výuky pomocí online úloh je moderní a progresivní metodou, která bojuje proti stereotypnímu způsobu vyučování a zvyšuje motivaci k učení. Díky zábavné formě nejen podle metody profesora Hejného se dětem podařilo úspěšně vyřešit okolo 1 305 371 úloh, nad kterými strávily bezmála 31 483 hodin.

Portály http://www.matika.in/cs/ a http://www.gramar.in/cs/ slouží především k online procvičování pro děti na prvním stupni, ale i starší žáci zde naleznou úlohy přizpůsobené jejich znalostem a věku. Webové rozhraní nabízí neomezený počet zadání s žádným, jedním nebo více řešeními a to dle jednotlivých ročníků či napříč všemi ročníky. Úkoly jsou automaticky kontrolovány, žáci tak mají okamžitou zpětnou vazbu.

V současné době využívají portály děti, učitelé i rodiče z České a Slovenské republiky. Kromě českého a slovenského zadání je k dispozici například i anglický, německý, maďarský, polský a italský překlad. Aplikace je zdarma a je možné ji ihned vyzkoušet.

„S projektem lze spolupracovat ve školách, které disponují vlastním IT vybavením, tabletem či interaktivní tabulí. Každý z pedagogů si poté zvolí sám, zda bude v hodině praktikovat interaktivnější výuku, nebo dá přednost klasickému výkladu z učebnice. Pokud není třída vybavena technikou, lze v konfigurátoru tisku navolit počet a druh úloh, ty poté vytisknout na papír a žákům rozdat. Tento způsob se osvědčuje hlavně při plnění domácích úkolů.“, uvádí Andrej Probst, programátor projektů.

Pro snadnější přehled o tom, jak si děti stojí, slouží tzv. učitelská zóna. „Jsou zde k dispozici statistické údaje o jednotlivých žácích a výčet úloh, které úspěšně či neúspěšně vyřešili. Tyto údaje pak dále slouží rodičům jako základní informace pro snadnější přípravu dítěte na konkrétní látku,“ dodává Andrea Veverková, pedagožka na FZŠ Ot.Chlupa v Praze.

Projekty jsou určeny pro všechny, kdo chtějí řešit zajímavé úlohy a přitom se rozvíjet stejně efektivně, jako při klasické formě učení. Velmi oblíbenými úlohami, jsou tzv. hry, kdy se děti naučí více, aniž by si uvědomovaly, že se učí. Autoři projektu se v současné době věnují rozšíření databáze o úlohy pro II. stupeň a téměř každý měsíc vymyslí nový typ úkolu. Děti proto mají možnost využít nespočet variant, které se díky pestrosti nabízených úloh neopakují.

Další rozšíření se zaměřuje na nově vzniklé úlohy pro 1.- 3.ročník s názvem „Čtení s porozuměním“. Smyslem je vyzkoušet žákovu schopnost pracovat s textem. Ke každé úloze je připravena řada otázek, které s textem úzce souvisí a prověřují tak pozornost dítěte. V budoucnu budou úlohy obohaceny o témata zasahující do ostatních předmětů, jako např. dějepis či zeměpis.

„Pro zvýšení motivace žáků využíváme i některé prvky gamifikace. Po každém správném vyřešení úlohy je dítě pochváleno průvodcem, kterého v matematickém projektu představuje Matěj a naopak v češtině pomáhá a motivuje Matějova kamarádka Gréta. Školák má tak pocit, že na úlohy není sám, je motivován a podává lepší výsledky.“, uvedla Veronika Tomanová, jedna ze zakladatelů projektů.

Komentáře