Nový projekt Firma v pohybu chce změnit zaměstnané Čechy

Reklama

Sport i pohyb přímo ve firmě a v pracovní době? Praxi, kterou před několika lety začaly zavádět některé evropské firmy s cílem snížit nemocnost, obezitu a zvýšit pracovní výkony svých zaměstnanců, tuzemští zaměstnavatelé přejímají jen velmi pozvolna.Vyplynulo to z průzkumu společnosti Edenred ve více než osmi stovkách tuzemských firem.

Velkou většinu z nich bohužel zatím pohybové aktivity zaměstnanců nezajímají. Aktivní pohyb zaměstnanců podporuje pouze necelých třicet procent tuzemských firem, konkrétně 243 z 824 oslovených podnikův průzkumu(graf #1). Ty, které naopak sportování podporují, tak v naprosté většině činí na více frontách. Nejčastěji tyto firmy (58 procent případů) poskytují zaměstnancům příspěvky na sportovní aktivity. Dalších 47 procent podniků a institucí pak následuje evropský trend – tedy podporuje různé formy pohybových aktivit přímo na pracovišti v průběhu pracovního dne. „Na třetí pozici pak je podpora jednorázových sportovních a pohybových aktivit, jako jsou sportovní turnaje nebo běžecké odpoledne(graf #3). Celkově lze říci, že podpora pohybu ze strany podniků je v Česku poměrně nízká,“ uvádí Michaela Číhalíková, CSR manažerka ze společnosti Edenred. Průzkum se uskutečnil letos v dubnu a účastnily se ho firmy z celé ČR napříč podnikatelským spektrem.

Forma krátkého cvičení či různých pohybových aktivit přímo v podnicích zatím podle Číhalíkové v tuzemsku naráží na určitý despekt pracovníků k firmou organizovaným aktivitám. Dokládají to čísla z průzkumu – v plné třetině firem, které pohyb na pracovišti podporují, se této aktivity účastní pouze do 10 procent zaměstnanců, v další třetině firem je to méně než polovina pracovníků (graf #5). Samotné firmy si přitom uvědomují, jak je pro ně důležité, aby firma měla aktivní zaměstnance. Hlavními výhodami podle zaměstnavatelů je nižší nemocnost, zvýšená schopnost zvládat stres a lepší týmová práce (graf #2).

Že jsou Češi pohodlní a neradi se hýbou, dokládají i mezinárodní srovnání. Podle srovnávacího průzkumu Britské asociace pro zdraví se pouze 5 % Čechů věnuje sportu pravidelně, což nás řadí v zemích EU na třetí nejhorší místo za Bulhary a Italy (graf #7). A naopak rádi sedíme – plná pětina Čechů denně prosedí více než 8,5 hodiny, což je dvojnásobek v porovnání s evropským průměrem (11 procent). To vše vede k vyšší nemocnosti a velkému počtu chorob z nadváhy, kde jsou Češi na čele evropských žebříčků (graf #9).

Nelichotivým tuzemským statistikám se chce postavit zcela nový projekt společnosti Edenred s názvem Firma v pohybu, který chce prosadit myšlenku pohybových aktivit přímo na pracovištích. „Snažíme se přesvědčit firmy, že se jim vyplatí své zaměstnance do pohybových aktivit zapojit. Benefit z toho totiž mají obě strany – lidé se cítí lépe, jsou „svěžejší“ a zdravější a z toho profituje i zaměstnavatel,“ uvedla Michaela Číhalíková.

Edenred s projektem Firma v pohybu osloví v následujících dnech 20 000 firem s výzvou, aby se firmy do projektu zapojily přes internetové stránky projektu www.firmavpohybu.cz, uvědomily si důležitost pohybu zaměstnanců v průběhu celého dne a měly chuť změnit svůj pasivní postoj, pokud jej mají. Nejdůležitější součástí webu je nenáročná online diagnostika, kde zaměstnanci během 10 minut zjistí, v jakém fyzickém stavu jsou a jak ho mohou vylepšit. Diagnostika byla sestavena speciálně pro tyto účely a přihlíží tak k častým komplikacím vzniklým sedavou prací. „Při její tvorbě jsme si ke spolupráci přizvali fitness trenérku Míšu Hruškovou, která vystudovala Fakultu tělovýchovy a sportu UK se zaměřením na tělesnou výchovu, sport a trenérství,“ doplnila Číhalíková. Součástí je i soutěž o workshop s fitness trenérkou Míšou Hruškovou pro tři firmy. Předpřipraven je i balíček propagačních materiálů, které pracovníkům HR pomohou vtáhnout své zaměstnance do projektu.

„Hlavním poselstvím nicméně je, že důležitá je pravidelnost pohybu a že i málo stačí, abychom pro své zdraví něco udělali,“ doplnila Číhalíková.

Firma v pohybu navazuje na jiný úspěšný projekt společnosti Edenred s názvem Firma na talíři. Ten byl odstartován před rokem. Experti na zdravou výživu zaměstnancům firem vysvětlují, jak potraviny ovlivňují jejich zdraví či pracovní výkon a které suroviny mají pozitivní vliv na konkrétní pracovní činnosti a dovednosti. Výsledkem pak ve většině případů je změna stravovacích návyků lidí. Celkem prošlo školeními v prvním roce několik stovek zaměstnanců z desítek firem.

#1 Podporuje vaše firma aktivní pohyb zaměstnanců?

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21069″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“413″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

#2 Pokud vaše firma aktivní pohyb zaměstnanců podporuje, kolikrát týdně se vaši zaměstnanci věnují pohybové aktivitě na pracovišti?

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21070″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“269″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

#3 Kolik procent zaměstnanců se této aktivitě věnuje?

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21071″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“371″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

#4 O jakou formu aktivity se jedná?

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21072″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“326″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

#5 Podporuje vaše firma zaměstnance v pohybu i jinou formou? Firmy nabízejí více forem podpory. V průměru vychází, že nabízejí téměř dva typy aktivit.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21073″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“355″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

(1) Jednorázové aktivity v rámci firmy: např. Do práce na kole, příspěvek na maraton…
(2) Dlouhodobé aktivity: např. pravidelné sportovní turnaje, dochází k nám trenér

#6 Co považujete za hlavní výhodu, když má firma aktivní zaměstnance?

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21074″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“361″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

#7 Procento dospělé populace, které pravidelně provozuje sportovní aktivity – evropské srovnání

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21075″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“367″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Zdroj: Researchgate EU 2013

#8 Procento dospělé populace, která chodí méně než 10 minut denně

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21076″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“367″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Zdroj: Researchgate EU 2013

#9 Procento dospělé populace, která tráví při sedavém zaměstnání více než 8,5 hodiny denně

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“21077″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“367″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Zdroj: Researchgate EU 2013

Komentáře