Odborník radí: Důvěřujte svému lékarníkovi!

Pokud máme jakýkoliv zdravotní problém, tak vždy zajdeme do lékárny. Kde řešíme naše obtíže, žádáme o pomoc a o radu, když jsme nachlazení, něco nás bolí nebo pokud máme jiné zdravotní obtíže.

Spotřeba léků, zejména pak antidepresiv, antibiotik, prášků na srdce či na rakovinu, rok od roku roste. Podle zákaznického průzkumu lékárenského řetězce BENU nakoupí v lékárně alespoň jednou za měsíc zhruba třetina z nás (30%). 7% Čechů chodí do lékárny několikrát za měsíc. Lékárníci jsou tak většinou těmi prvními, ke kterým zavítáme, než navštívíme lékaře. Jsou to právě oni, kdo nám v mnohých případech ušetří cestu k doktorovi, protože náš problém velmi rychle odhalí a dokáží nám s ním pomoci. Co všechno nám může lékárna nabídnout a proč bychom měli mít více důvěry v lékárníky?

Lékárníci jsou vysokoškolsky vzdělanými farmaceuty, kteří se zabývají vývojem, výrobou, kontrolou kvality a odborným výdejem medikamentů. Znají dopodrobna účinky každé medicíny, velmi často připravují léčiva, která nejsou do lékárny dodána v hotovém stavu a řídí práci asistentů. Tomu se věnují většinou za pomyslným „závěsem“ – tedy v zázemí lékárny, do kterého jako běžný zákazník nenahlédneme.

Když přijdeme do lékárny, jeví se nám farmaceuti jako prodavači, kterým obdobně jako v obchodě za pultem nadiktujeme, co potřebujeme – jen s tím rozdílem, že v lékárně často svěřujeme lékárníkům své obtíže a žádáme od nich pomoc s výběrem. Právě v tom je velký rozdíl. Farmaceuti doporučují nejvhodnější lék jako zdravotníci, nikoli jako prodejci a při volném prodeji nám dávají na výběr z možností, kterým sami důvěřují a které mají vyzkoušené. „Vysvětlíme, jak se léky případně liší účinkem a také cenou. U některých léků jde o totožné generikum, tedy účinnou látku, ale některé jsou bez doplatku, jiné s doplatkem. Zbytek necháme na rozhodnutí pacienta,“ říká magistra a vedoucí BENU lékárny Petra Horvátová. V zájmu lékárníků není prodat co nejdražší produkt, ale doporučit takový, který je pro nás dostupný a který nám pomůže s naším problémem. To se týká volného prodeje.

Jak je to ale v případě, kdy vám lékař předepíše určitý lék, ale v lékárně jej nemají? „Není-li v lékárně k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné, může se pacient domluvit v lékárně na generické substituci,“ vysvětluje PharmDr. Ladislav Krňávek, vedoucí lékárník BENU lékárny v Berouně.

Generickou substitucí je míněna záměna léčivého přípravku za alternativní, který je s předepsaným lékem shodný jak z hlediska účinnosti a bezpečnosti, tak i z hlediska složení. My tak dostaneme v podstatě totožný lék, pouze od jiného výrobce. Často se u takového léku stává, že se jeho cena u jednotlivých výrobců liší.    

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“16192″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“378″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Na co máte jako zákazník v lékárnách nárok?
Existují služby, na které má právo každý zákazník, aniž by o nich předem věděl. Mezi ty méně známe, ale přesto velmi důležité patří:

• Máte nárok na ověření a doplnění neúplného receptu. Díky tomu se nemusíte vracet k vašemu lékaři a zpět do lékárny. Lékárník se v takovém případě spojí s vaším lékařem, recept ověří nebo doplní a vám tak ušetří zbytečnou cestu k lékaři.

• V dobré lékárně by vám měli být lékárníci schopni zajistit individuálně připravovaný lék na základě receptu, který vám napíše lékař nebo po konzultaci s vámi sám lékárník. Individuální přípravou v lékárnách lze řešit také nedostupnost hromadně vyráběných léčivých přípravků.

• V momentě, kdy vám lékárník vydává lék, je jeho povinností poskytnout vám informaci o jeho užívání, uchovávání, účincích a nežádoucích účincích. Také vás upozorní, abyste si pečlivě přečetli příbalovou informaci.

• V případě, že již nějaké léky užíváte, sdělte tuto informaci farmaceutovi. Pokud navštěvujete jednu lékárnu, mají v ní pečlivě zaznamenané údaje o vydaných lécích a lékárník tak rychleji a efektivněji ověří, zda vám může nový lék vydat. Zamezí se tak nevhodné kombinaci medikamentů a možným nežádoucím účinkům.

• V každé lékárně můžete vrátit nespotřebované nebo prošlé léčivé přípravky a lékárna je povinna je přijmout. Mezi léčivé přípravky se neřadí potravinové doplňky a injekční jehly. Nespotřebované léčivé přípravky jsou podle zákona o léčivech určeny k likvidaci.

A jaké máte jako pacienti povinnosti?
Stejně tak, jako máte svá práva, je třeba dodržovat v lékárně i pravidla ze strany zákazníků.
• Pokud je výdej léku vázán na lékařský předpis, je třeba jej v lékárně předložit.  Musí být vystavený v souladu s právními předpisy a v době jeho platnosti.
• Je také třeba uhradit případný doplatek na předepsané léčivo, které si v lékárně odebíráte.
• Nezapomeňte lékaři či lékárníkovi vždy pravdivě sdělit veškeré skutečnosti, které mohou ovlivnit výběr léčiva.
• Důležitou povinností je i přečtení příbalového letáku ke každému léčivu a řízení se údaji zde uvedenými.

Komentáře