Odborník radí: Jak prokázat kvalitu fitness instruktorů?

Reklama

Každý pátý Čech je obézní. Vyplývá to z nové statistiky Eurostatu, podle níž jsme téměř o 4 procenta nad unijním průměrem a řadíme se na šesté nejhorší místo v EU. V té souvislosti se jeví jako logický stoupající počet lidí mířících do fitness i enormní nárůst zájmu o profese fitness instruktorů. Jak ale poznat, zda tito instruktoři mají potřebné znalosti i dovednosti? Jedním z nejdůležitějších nástrojů je zkouška v rámci Národní soustavy kvalifikací, která se už v praxi osvědčila a odborníci jí předpovídají do budoucna zásadní význam pro kvalitu tohoto oboru.

„Kvalita fitness profesionálů v České republice má bohužel rozdílnou úroveň. Vzhledem k významu jejich práce v rámci pohybové prevence jako jednoho z hlavních nástrojů boje proti civilizačním onemocněním vidíme zajištění úrovně všech, kteří pracují v tomto oboru, jako zásadní,“ říká RNDr. Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR. Vyvrací ovšem obavy odborníků ze sportovních fakult českých univerzit, kteří volají po vytvoření legislativy definující standardy, jež by prokázaly skutečnou kvalitu instruktorů a přezkušování mimo kurzy v komerčních fitness školách. „Systém standardů celé řady profesionálních kvalifikací z oblasti fitness je již vytvořen v Národní soustavě kvalifikací, je velice snadno aplikovatelný a je možné je začít zkoušet,“ dodává Zdeněk Somr a k jeho názoru se přidávají i další odborníci, kteří si ověřili, že tento systém v praxi funguje (například u profesí masérů, chův nebo strážných).

Standardy tu už jsou a fungují
„Česká komora fitness je už více než pět let zapojena do procesu tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací a jsme přesvědčeni, že právě tento nástroj, vycházející ze zákona 179/2006 Sb. o ověřování výsledků celoživotního vzdělávání, se dá okamžitě použít,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, s tím, že je zde jasně určeno, jaké znalosti a dovednosti je třeba umět pro výkon povolání fitness instruktora, a standardy jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zkoušky mohou navíc provádět pouze státem autorizovaná místa nebo osoby na základě předem stanovených standardů, a nemusí mít žádnou vazbu na školicí zařízení, v němž daný profesionál studoval. Takovým subjektem může být například Hospodářská komora, která aktivně spolupracuje s Českou komorou fitness na sestavení týmů odborníků přezkušujících pro nejrůznější profesní kategorie.

Legitimní nástroj kompatibilní s EU
„V tuto chvíli je již možné zkoušet z kategorií instruktor aerobiku, bodystylingu, indoor cyclingu, kondiční chůze, pilates a power jógy. Absolvent zkoušky získá Osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace, která obsahuje i kvalifikační stupeň srozumitelný v Evropské unii. Bez ohledu na to, kde jste se vzdělávali, takové osvědčení jasně potvrzuje, že oboru skutečně rozumíte a práci v něm umíte,“ doplňuje Jana Havrdová s tím, že na nesmírně důležitém standardu osobního trenéra ve fitness se bude pracovat v letošním roce a případně zapojení odborníků z tělovýchovných fakult univerzit bude více než vítáno.

Hodně se diskutuje i o tom, že by současní fitness instruktoři měli ověřit své znalosti a dovednosti složením povinné zkoušky. S tím souhlasí i Jana Havrdová: „Systém povinných zkoušek v horizontu několika let by zajistil kvalitu instruktorovi, a to je podstatné – bez jednotného standardu není možné prokázat, co profesionál umí.“ Taková informace by pak byla důležitá jak pro provozovatele fitness center, tak i pro koncového klienta a výhledově i pro lékaře či zdravotní pojišťovny. Například standardy profesní kvalifikace Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními zcela jasně definují rozsah znalostí a dovedností odborníků zaměřených na práci s lidmi, kteří mají vysoký krevní tlak, nadváhu či diabetes. Lékař pak v některých případech nebude muset předepisovat léky, ale pošle pacienta cvičit.

Mohlo by se hodit:
Proces vytváření standardů Národní soustavy kvalifikací se vyvíjí od roku 2005. Vznikají v pracovních skupinách složených z expertů v daném odvětví. Návrhy jsou předkládány Sektorové radě, která s nimi vysloví souhlas, nebo je vrátí k dopracování. Finální návrhy se následně ještě konzultují s dalšími odborníky pro danou oblast, aby se zajistila jejich kvalita a transparentnost. V procesu je zapojeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které schvalovací proces finalizuje. Veškeré informace jsou veřejné a najdete je zde: http://www.narodni-kvalifikace.cz Při otevření náhledu kvalifikace hned zjistíte, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti, i způsob, jakým se budou zkoušet. Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.

Komentáře