Odborník radí: Jak se vyvíjí léčba rakoviny prsu?

Reklama

Diagnózu rakoviny prsu si u nás každoročně vyslechne nově 7000 žen, jedná se o nejčastější onkologické onemocnění u žen. Téměř třetině žen se onemocnění vrací, někdy i více než po patnácti letech. Často bohužel v posledním – metastatickém – stadiu. Rakovina se v tomto stadiu šíří dále po těle a postihuje další orgány. Nejčastěji jsou to plíce, játra, kosti a mozek.

Metastatické stadium rakoviny prsu se bohužel nedá vyléčit. Díky léčbě lze průběh onemocnění zastavit a zlepšit jeho kvalitu pomocí odstranění obtíží z metastáz. Zásluhou obrovského pokroku v medicíně se tak z metastatické rakoviny prsu v podstatě stává chronické onemocnění. Hlavním cílem lékařů je prodloužit pacientkám život. Průměrná doba přežití pacientek je 4 a více let, v závislosti na typu nádoru.

Není pouze jeden druh rakoviny prsu
U karcinomu prsu se rozděluje několik typů nádoru. Největší skupinou (přes 70 %) pacientek jsou pacientky s hormonálně pozitivním typem nádoru (tzv. HR+, HER2-). U hormonálně pozitivních nádorů receptory nádorové buňky reagují na přísun ženských hormonů. Ty potom působí na nádorovou buňku jako růstový faktor. Dalším typem jsou nádory, u nichž receptory nádorové buňky reagují na přísun růstových faktorů (HER2+). Na tyto receptory se mohou vázat různé růstové faktory, které potom urychlují dělení nádorových buněk a růst samotného nádoru. Nejvíce agresivní typ nádoru bývá spjatý s dědičným výskytem mutací v BRCA1 genu, vzácněji i BRCA2.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“28302″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Díky nové léčbě mohou vést pacientky kvalitní život
Pro pacientky s hormonálně závislým nádorem je základem léčby hormonální terapie, díky které je možné mít nemoc na dlouhou dobu pod kontrolou. V případě metastáz se však lékaři často obávají pomalého nástupu účinku této léčby a volí raději chemoterapii, která ale pro organizmus pacientek představuje mnohem větší zátěž a přináší více nežádoucích účinků. Dnes přichází nové možnosti v podobě cílené léčby, která je dobře snášená, podle ESMO (Evropská společnost pro lékařskou onkologii) má skvělý bezpečnostní profil a má vysokou protinádorovou účinnost.

Jedná se o cílenou léčbu blokující enzymy CDK 4/6, které způsobují růst nádoru. Podle výsledků klinických studií může tato léčba v průměru zásadně oddálit další postup nemoci a prodloužit přežití nemocných, a to při velmi dobré kvalitě života. Udržení kvality života bývá pro pacientky klíčové. Mohou se starat o rodinu, věnovat se běžným činnostem, leckteré z nich pokračují v zaměstnání. Za objev enzymů CDK 4/6 (cyklin dependentní kinázy), které jsou zodpovědné za růst nádorových buněk, získala trojice vědců ze Spojených států amerických a Velké Británie v roce 2001 Nobelovu cenu. Tato nová cílená léčba pro pacientky s hormonálně závislým nádorem je v řadě evropských zemí již hrazena ze zdravotního pojištění a na celém světě jí bylo léčeno více než 50 000 pacientek. Jedná se o lék s účinnou látkou palbociclib. V České republice zatím léčba není hrazena ze zdravotního pojištění, v současné době probíhá řízení o stanovení ceny a úhrady. Pokud však revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny na základě individuální žádosti posoudí, že se pro pacientku jedná o jedinou možnou léčbu, je možné tento přípravek hradit již nyní – podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“28299″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Happeningem na Vyšehradě vyjádřily pacientské organizace podporu pacientkám s metastatickou rakovinou prsu
U příležitosti Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu 13. října 2017 uspořádala platforma nezávislých neziskových organizací věnující se potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním prsu „Hlas pacientek“ v pravé poledne symbolický happening na Vyšehradě. Cílem bylo informovat veřejnost o vzniku platformy Hlas pacientek, upozornit na problematiku metastatické rakoviny prsu a vyjádřit podporu ženám s touto chronickou nemocí. 

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“28300″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“300″}}]]

Podle Národního onkologického registru se v České republice s metastatickou formou rakoviny prsu v roce 2017 léčí cca 3370 žen. Díky novým možnostem léčby dochází k prodlužování kvalitního života pacientek a můžeme tak mluvit o chronickém onemocnění. Nezávislá platforma Hlas pacientek se snaží upozorňovat na potřeby a přání pacientek. „Snahou platformy Hlas pacientek je pomoci ženám s metastatickou rakovinou prsu. Chceme, aby měly k dispozici všechny potřebné informace z oblasti léčebné, psychologické i sociální sféry. Chceme je podpořit, aby mohly žít svůj běžný život co nejlépe a nejkvalitněji,“ říká Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, organizace, která zastřešuje 47 pacientských organizací z celé České republiky.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“28301″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Happening k Mezinárodnímu dni metastatické rakoviny prsu proběhl v parku na Vyšehradě, na území Královské a knížecí akropole. „Vyšehrad je magickým místem, kde se potkávají pověsti, historie i současnost. Jsou zde stopy všech etap jeho dlouhé a poutavé minulosti. Je místem pevně ukotveným v dějinách Prahy i celého českého národa. Právě zde, podle pověsti, věštila bájná kněžna Libuše Praze slávu. Libuše byla silnou ženou. Stejně tak silnými ženami jsou i pacientky s metastatickou rakovinou prsu,“ doplňuje Eva Knappová.

Zdroj: ONKO Unie

Komentáře