Odborník radí: Jaké trendy ovládly česká fitka?

Reklama

V současnosti u nás nabízí své služby přes tisíc fitcenter a další stále vznikají. Chtějí-li prosperovat, musí pružně reagovat na požadavky trhu a přizpůsobovat se přáním klientů. A jaké trendy letos ovládly česká fitka?

„K hlavním ukazatelům změn na trhu fitness patří žebříček trendů americké společnosti ACSM (American College of Sport Medicine), jejíž průzkum loni proběhl již pojedenácté a zúčastnilo se jej 1 801 účastníků napříč celou zeměkoulí. A protože i svět fitness je dnes globální, v podstatě všechny země včetně České republiky tyto trendy přebírají,“ vysvětluje Karel Jarušek z České komory fitness. A které trendy tedy v letošním roce ve fitcentrech zvítězily? Představujeme 5 nejvýznamnějších:

Wearables – moderní technologie
Světu fitness kralují nové technologie. Wearables – donedávna neznámý pojem, který se dá jen obtížně přeložit do češtiny, se stal velmi frekventovaným. Zahrnuje veškerá zařízení, která se dají nosit na těle a umožňují nejrůznější měření při pohybových aktivitách. Patří sem chytré hodinky, monitory srdeční tepové frekvence, GPS zařízení, ale i chytré brýle. „Wearables se objevily na žebříčku ACSM letos poprvé a rovnou zaujaly první pozici. Je složité předvídat, kam se budou technologie dále ubírat a jak ovlivní fitness trh v příštích letech, ale očekává se, že budou mít silnou roli, podobně jako třeba v automobilovém průmyslu auta na elektřinu,“ komentuje nový trend Karel Jarušek.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20837″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Crossfit – trénink s vlastní vahou
Účinnou a přitom cenově nenáročnou variantu cvičení představuje trénink s vlastní vahou. Používá se při něm jen minimum nářadí, ale má široké možnosti využití. Už v minulých letech se objevoval na předních příčkách žebříčku ACSM, proto se dá předpokládat, že bude oblíbený i v budoucnosti, a je tedy třeba věnovat mu dostatek pozornosti. A v čem spočívá stoupající popularita tréninku s vlastní vahou? „Jedním z důvodů je určitě menší finanční náročnost. Oproti klasickému fitness se spoustou kardio strojů, jehož vybavení se pohybuje v řádu milionů, se dá gym pro trénink s vlastní vahou, kde jsou „jen“ konstrukce na shyby, kruhy, hrazdy, kettlebelly a další jednoduchá zařízení, pořídit i do sto tisíc korun českých. Proto se i klasická fitcentra tomuto trendu přizpůsobují a podle nových požadavků upravují svoji nabídku,“ konstatuje Karel Jarušek.

HIIT – kratší, ale vysoce intenzivní cvičení
Další trend představuje HIIT, tedy cvičení, které většinou trvá méně než 30 minut, zato je velmi intenzivní. Právě HIIT se umístil na první příčce žebříčku ACSM v roce 2014 a i v následujících dvou letech se stal velmi populární ve fitcentrech a klubech po celém světě. A to navzdory skutečnostem, kdy mu mnozí předpovídali krátkou životnost, a řada odborníků varovala před zvýšeným rizikem úrazů při této disciplíně. Zajímavé však je, že jiní odborníci pracující s klinickou populací v rámci tzv. lékařského fitness ve fitcentrech naopak projevili zájem vyzkoušet HIIT se svými pacienty – ovšem pouze v upravené verzi, kdy se jedná, z pohledu zdravé populace, o středně intenzivní cvičení.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20838″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Body & mind – pohyb pro tělo i mysl
Provozovatelé fitcenter se shodují, že k dalším trendům, které si návštěvníci fitek loni oblíbili, patřil Body & mind, tedy cvičení, při kterém nejde jen o procvičení těla, ale kde hraje významnou roli i lidská mysl. Patří sem různé varianty jógy, pilates, spirální a zdravotní cvičení. „Tento trend pokračuje i v letošním roce, přičemž jsme zaznamenali nárůst zájmu o jeho zdravotní aspekty. Je to dáno tím, jak současná generace stárne. Proto body & mind už dávno nepředstavuje pouze power jóga, jak tom bylo před lety. Naopak – je vidět výrazný posun lekcí, které se stále více odklánějí od pouhého fyziologického účinku cvičení a kladou mnohem větší důraz na meditaci,“ upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Fitness profesionálové – vzdělaní a zkušení
Také trend udržovat vysokou úroveň fitness center díky vzdělaným, certifikovaným a zkušeným trenérům patří už tradičně na žebříček vyhodnocovaný průzkumem ACSM. Oproti předešlým létům sice tento trend o jednu příčku „spadl“, ale stále se drží do páté pozice žebříčku.

Sami fitness odborníci si dobře uvědomují nezbytnost vzdělání, zkušeností a certifikace vzdělání. Celosvětový trend vzdělávání pokračuje prostřednictvím certifikace třetích stran, zejména pak národních a nadnárodních asociací, obdobně jako je tomu v Česku pomocí České komory fitness. Ta se ostatně stala i jedním z hlavních iniciátorů sestavení standardů profesních kvalifikací fitness profesí v rámci systému Národní soustavy kvalifikací. „I u nás lze pozorovat v posledních deseti letech výrazný nárůst zájmu o profesi trenérů či lektorů různých forem skupinových lekcí. O to více je třeba udržovat stále vyšší standardy, abychom docílili toho, že trenéři a lektoři budou klientům především pomocníky a sníží se i riziko případných zranění. Zároveň nastavení minimálních standardů je základem, abychom mohli spolupracovat například se zdravotními pojišťovnami,“ vysvětluje Jana Havrdová.

Staňte se instruktorkou
Zvažujete kariéru v oblasti fitness a wellness? Podívejte se na vzdělávací kurzy Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který je jednou z nejstarších organizací v oblasti fitness vzdělávání. Škola fitness profesionálů má tradici od roku 1997, kurzy mají akreditaci MŠMT a špičkoví lektoři zde vyučují bodystyling, jógu, pilates, aerobik, ale také výživové poradenství a mnohé další. V rámci rekvalifikace navíc účastníky kurzů připraví i ke Zkoušce z profesní kvalifikace, která je podmínkou pro získání živnosti. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů, každoročně pořádá cca 40 sportovních soutěží a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe.

Kde se dozvědět víc o trendech ve fitness: Česká komora fitness reprezentuje český fitness sektor u nás, podílí se na nastavování standardů a realizaci zkoušky z profesních kvalifikací v oboru fitness, organizuje osvětové a odborné akce pro odbornou i laickou veřejnost, spravuje Český registr fitness profesionálů a propojuje český fitness sektor se zahraničím a s aktuálními poznatky a trendy.

Zdroj: www.fisaf.cz

Komentáře