Odborník radí: Jóga vs. rehabilitační péče fyzických postižení

Reklama

V úvodním článku jsme si naznačili, jak funguje terapeutický koncept Yoga for the Special Child, který pracuje s dětmi a dospělými s různými typy postižení. Dnes si postavení jógy přiblížíme v kontextu komplexní rehabilitační péče fyzických postižení.

Zkušenost terapeutky
V současnosti máme k dispozici mnoho různých terapeutických konceptů, mnoho metod, jak zmírnit dopad celoživotního fyzického postižení. Petra sama jako člověk s DMO prošla (a nadále prochází) dlouholetou terapií Vojtovou metodou – to je neoddiskutovatelně nejefektivnější a nejúčinnější terapie dětské mozkové obrny, zvláště začne-li se s ní brzy. Postupem času však zjistila, že jí v rehabilitaci něco zásadně chybí – možnost pohybově se rozvíjet sama, bez pomoci druhého člověka, možnost aktivně využít vlastní pohyb bez toho, aniž by ho neustále někdo hodnotil.

„Klasická rehabilitace, ať už je to vojtovka nebo jiné cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, pacienta koriguje. Hodnotí. Upozorňuje na to, co je špatně. Snaží se ho s dobrým úmyslem zlepšit, ale slovo má velikou sílu – a když je člověk, tím spíše dítě, konstantně stavěn před skutečnost, že se mu něco nedaří, a je na něj kladen nárok to změnit k lepšímu, je to stresující,“ vysvětluje a dodává: „Neznamená to, že by tyto techniky byly špatné. Česká rehabilitace je v celosvětovém žebříčku na špičkové úrovni, ale vědomý pohyb příliš neumíme, protože nás ho nikdo neučí.“

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22756″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“337″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Síla vědomého pohybu v terapii člověka s fyzickým postižením
„Pohyb je úzce spojen s myslí. Bez mysli nemůže vzniknout, protože na samém počátku pohybu je motivace. Nějaký cíl, na kterým se chceme pohnout vpřed. Když se dítě narodí, mezi jeho první pohyby patří otočení hlavy – za cílem, za maminkou. Postupně se začíná dotýkat i jiných částí svého těla, seznamuje se s nimi a aktivně je používá k tomu, aby se mohlo přetočit, vzpřímit hlavu a pohnout se dopředu. Tento vývoj pohybu funguje u zdravého člověka automaticky, nevědomě a bez problému. Naplňují se tak všechny jeho potřeby komunikace se sebou i s okolím. Jenže postižené dítě tuto možnost nemá. Nenaplní se všechny jeho potřeby a ono se cítí frustrované. Bude se tak cítit i dospělý jedinec,“ popisuje Petra.

Pohyb vpřed je přirozenou touhou každé živé bytosti. SVOBODNÝ pohyb vpřed – ten, do kterého nám nikdo nezasahuje a ve kterém se můžeme plně realizovat jako individuální tvorové. SVOBODA V POHYBU poskytuje lidem s fyzickým postižením několik důležitých věcí – v první řadě sebevědomí, protože nejsou závislí na nikom dalším. A s každým samostatným „krokem“, každým samostatným pohybem, i motivaci stoupat výš.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22757″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“450″}}]]

Yoga for the Special Child jako fyzická, psychická i sociální rehabilitace
Yoga for the Special Child se drží přísných pravidel – respektuje ontogenezi, tedy způsob, jak se člověk od miminka vyvíjí. Nežádá nikdy po dítěti víc, než čeho je v rámci svých fyzických možností schopno, přesto pracuje na rozšíření těch stávajících schopností. „V jakémkoli aktivním cvičení – józe, tanci atd. – velmi vzácně potkáte někoho, kdo je ochoten a vůbec schopen přizpůsobit ho potřebám a možnostem člověka s těžkým fyzickým postižením,“ vysvětluje Petra a hned uvádí důvody.

Tím prvním je podle ní skutečnost, že většina aktivního pohybu je dnes prováděna kondičně, a to jógy včetně. „Lidé chodí do center, intenzivně pracují na fyzické kondici, ale i v józe je velmi málo instruktorů, kteří apelují na prožitek pohybu, tedy na to, abychom se naučili svému tělu naslouchat a nechat se vésr tím, co potřebuje. Zdravý člověk, který nad pohybem nemusí uvažovat a není v něm nijak zásadně limitován, tento nedostatek tolik nevnímá. Postižený člověk už ano – když mám ruku v sádře, také budu přemýšlet, jak si zavázat tkaničku. Nebude to nemožné, ale budu muset najít způsob, který moje tělo zvládne. Budu se muset zaměřit na to, jak vlastně běžně své tělo používám, a zjistit, kde mi slouží nejlépe. A toto je přibližný stav člověka s fyzickým postižením – je se svým tělem neustále v kontaktu, vnímá jej diametrálně jinak, než člověk zdravý, kterému slouží,aniž by se příliš musel soustředit,“ vysvětluje.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22755″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“253″}}]]

I pro postiženého člověka je velmi náročné vnímat svůj pohyb. Proto často lidem chybí motivace vůbec na něm pracovat. Přispívá k tomu bohužel i to, že málokterý instruktor pohybu má zkušenosti s výukou lidí s těžkými problémy. „Pokud sami neprožijete, jaké to je, když se nemůžete hýbat, máte o tom omezení zkreslenou představu. Lidé se často domnívají, že je ten stav definitivní, že se postižený člověk zákonitě nemůže naučit pracovat sám s tělem, které funguje úplně jinak, než to zdravé. Podceňují mysl, protože sami ji nikdy nemuseli tolik tříbit, ale to je veliká chyba,“ říká Petra.

Když se ona sama před lety pokoušela začlenit do pohybových aktivit mezi zdravými lidmi, narážela všude na obdobný problém: „Něco z jogy/tance/..s vámi dělat můžeme, ale nebudete zvládat všechno,“ slýchávala u každých dveří.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“22758″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“448″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Yoga for the Special Child nejen neupozorňuje na to, že člověk něco nezvládne, ale naopak podporuje všechno, čeho je sám schopen. K Petře na terapii dochází děti, které často postiženou část svého těla ignorují, neumí s ní pracovat, mluví např. o „špatné ruce, horší noze“. To vede k tomu,že se její funkce sníží na minimum. Protože v józe je třeba vědomě pracovat s celým tělem, docílí časem toho, že dítě své tělo přijme jako celek. Má k němu úctu, důvěřuje mu. A dovolí mu, aby fungovalo stoprocentně. Jakmile si dovolíte stoprocentně fungovat, jakmile si věříte, máte cestu otevřenou. Fyzické účinky Yoga for the Special Child jsou tedy pouze jedním dílem úspěchu. Tím nejpodstatnějším přínosem je, že dítě může přejmout zodpovědnost za svůj vlastní pohyb, potažmo svůj život. Získá sílu rozhodnout se samo o tom, co udělá. To mu žádná jiná rehabilitace nabídnout neumí, protože v té je neustále vedeno někým dalším.

„Dokud jste dítě, je s vámi intenzivně pracováno a jste vedeni. Jak rostete, terapií ubývá. A zejména, jste-li mentálně samostatní, přijde potom doba, kdy se o vás přestanou zajímat tak, jako na začátku – terapeuté, rodina. Věří, že se dokážete prosadit. Jenže dítě, které je v pohybu neustále kontrolováno a nemělo šanci prosadit se fyzicky samo, se nebude umět prosadit později v životě úplně stejně. Yoga for the Special Child tuto „černou díru“ může přemostit. Je to něco, co si s sebou ponesete vždycky. Nezáleží, kolik vám je a kde jste, cvičit ji můžete vždy a správně,“ uzavírá Petra, kterou zároveň velmi těší, že Yoga for the Special Child postupně získává své místo v komplexní terapii a buduje si své jméno také u odborníků z řad rehabilitace, psychologie. „Nejednou se stane, že mi na lekci přichází dítě, které má vynikající rehabilitační péči a po té stránce by mu nic nechybělo. Jenže fyzioterapeut už nemá prostředky a čas naučit ho, jak ten léčený pohyb aktivně využít v běžném denním režimu. To mu jóga může nabídnout.“

Foto: archiv autorky

Komentáře