Odborník radí: Lupénka je neinfekční chronické zánětlivé onemocnění kůže

Reklama

Lupénka (psoriáza) je neinfekční chronické zánětlivé onemocnění, při němž dochází k nadměrné tvorbě kožních buněk. Nemoc se projevuje výskytem svědivých vyvýšených zarudlých ložisek, pokrytých odlupujícími se bílými nebo stříbřitými šupinami, na pokožce celého těla. Kromě kůže může lupénka postihnout také nehty nebo klouby. Jedná se o onemocnění autoimunitní, geneticky podmíněné.

Lupénkou trpí 2-3% středoevropské populace. Onemocnění postihuje ve stejné míře muže i ženy, vznik je možný v každém věku, nejčastěji se však objevuje kolem puberty mezi 15. a 20. rokem života a v druhé špičce mezi 40. a 50. rokem věku. Týká se bez rozdílu všech ras s výjimkou přírodních indiánských kmenů Severní a Jižní Ameriky a Eskymáků v Grónsku. 1

V České republice se s lupénkou potýká zhruba 200 – 300 tisíc lidí. Z toho 10 % nemocných je postiženo velmi těžkými formami.2 Podle statistik ÚZIS ČR byla lupénka v roce 2015 nejčastějším důvodem hospitalizace na dermatovenerologických odděleních. Dle období vzniku se rozlišují l. typ lupénky s časnějším propuknutím onemocnění (do 40 let) a ll. typ lupénky s výskytem nad 40 let věku.

Ložiska lupénky se nejčastěji objevují na loktech, kolenou, na hrudníku nebo ve vlasech. Pacienti mohou pociťovat mírné svědění nebo pálení postižených míst na kůži, v případě hlubších prasklin i bolest v dané oblasti. Někdy je lupénka spojena s pocity tepla či horka.3

Nemoc sice neohrožuje pacienty na životě, má ale nesporně výrazný vliv na fyzické, sociální a psychické aspekty života. Podle současného hodnocení jsou pacienti se středně těžkou až těžkou lupénkou řazeni na druhé místo v žebříčku negativního dopadu na kvalitu života (hned za depresí) a jejich postižení je srovnatelné s jinými závažnými onemocněními (revmatoidní artritida, zhoubná onemocnění, choroby srdce). 4

Podle nejnovějšího celosvětového výzkumu 38 % pacientů s lupénkou uvádí, že se v důsledku onemocnění potýkají se zhoršeným psychickým stavem. 5 Nemocní prožívají deprese, pocity úzkosti, stydí se za to, jak jejich kůže vypadá. Často se ji snaží zakrýt oblečením, nenavštěvují bazény, vyhýbají se tělesným kontaktům, jako je podání ruky, objetí, ale i intimnostem v partnerských vztazích. Rozchod s partnerem kvůli lupénce podle výzkumu zažilo 37 procent dotázaných pacientů. 6

Stav kůže chronicky nemocného lupénkou může kolísat na základě aktuálního duševního stavu a pocitu životní spokojenosti. Stresové podněty a závažné situace se projevují na kůži, přičemž změny na kůži mohou zpětně velmi intenzivně působit na emoční prožívání nemocného a negativně ovlivnit jeho sociální fungování. Pacienti s lupénkou mají větší náchylnost reagovat agresivně, mají vyšší úroveň úzkosti a deprese, jsou více závislí na alkoholu, mají vyšší počet sexuálních potíží, sníženou schopnost řešit krizové situace, bývají více obsedantní, vztahovační a paranoidní.6

Začátek lupénky může být vyvolán některým ze spouštěcích faktorů, ke kterým patří:

 • Poranění
 • Infekce. Nejčastěji se jedná o streptokokové infekce, vliv mohou mít i jiné infekty, například virové spojené s horečnatými stavy.
 • Některé léky
 • Metabolické faktory. U žen je vrchol výskytu lupénky kolem puberty.
 • Stres
 • Alkohol a kouření. Alkohol se může spolupodílet na propuknutí projevů lupénky, sám o sobě ji však nevyvolává. Existuje však jasná souvislost mezi tzv. pustulózními formami lupénky a kouřením.
 • Lupénka může významným způsobem omezovat pracovní možnosti pacientů, např. kontakt s dráždivými látkami je zcela nevhodný.

Reference:

 1. DROZENOVÁ, Helena. Lupénka. Dermatologie pro praxi. 2008, 2(3), 121-125.
 2. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza: Průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, 2015. Jessenius. ISBN 978-80-7345-430-2.
 3. DROZENOVÁ, Helena. Lupénka. Dermatologie pro praxi. 2008, 2(3), 121-125.
 4. Clear About Psoriasis Survey – Data on file.
 5. JAVŮRKOVÁ, Alena a Jaroslava RAUDENSKÁ. Psychoterapeutický přístup u pacienta s psoriázou. Dermatologie pro praxi. 2013, 7(2), 77-78.

Nové webové stránky www.cistakuze.cz radí pacientům s lupénkou
Návštěva lékaře, obzvlášť týká-li se závažného onemocnění, přináší nemocným velký stres. Může se velmi snadno stát, že pacient neví, jak by se měl lékaře na svou nemoc a její léčbu ptát, že je zahlcen novými informacemi a při návratu domů zjistí, že si pamatuje jen část. Nově vzniklý portál www.cistakuze.cz si klade za cíl pacientům v boji s lupénkou pomoci a poradit, jak se na návštěvu lékaře – dermatologa připravit. Výzvou „Zeptejte se svého dermatologa na všechny možnosti léčby“ chce pacienty s lupénkou motivovat, aby si promluvili s odborníkem, který jim může pomoci. 1

V České republice se s lupénkou potýká zhruba 200-300 tisíc lidí, z toho přibližně 80 % trpí tzv. ložiskovou formou lupénky, která způsobuje červené skvrny na kůži a doprovází jej také bolest a svědění. Průběh je u každého z pacientů různý, zkušenosti postižených jsou proto velmi individuální.

Na cestě k léčbě lupénky je velice důležitá návštěva specialisty, v tomto případě dermatologa. Ten má rozsáhlé znalosti a přehled o možnostech léčby a může pacientům výrazně pomoci. Prvořadé je mluvit o všech stránkách života s lupénkou otevřeně a zmínit všechny dopady na běžný život, což může být pro člověka trpícího lupénkou velice stresující. Web www.cistakuze.cz radí sepsat si před první dermatologickou prohlídkou, jak se onemocnění projevuje v průběhu dne, týdne nebo roku. Pacient by si měl také vyfotit postižená místa, která jsou nejvíce vidět, nebo která ho nejvíce zatěžují.

Během návštěvy je velice důležité všemu, co říká lékař, rozumět. Není od věci si průběžně informace zaznamenávat. 1
Cílem rozhovoru s lékařem je nalézt tu správnou cestu. Při doporučení vhodné léčby zvažuje dermatolog množství různých faktorů, například typ lupénky, jak velkou část kůže lupénka zasahuje, jak závažné jsou její příznaky, do jaké míry ovlivňuje pacientův každodenní život, celkový zdravotní stav a další individuální faktory. V současnosti mají lékaři k dispozici tři hlavní možnosti léčby – lokální léčbu ložisek, fototerapii a systémovou léčbu. 1

Na stránkách je také zdarma k dispozici dotazník, který si mohou pacienti doma vyplnit ještě před návštěvou a seznam center specializované léčby. 1

Zdroj: www.cistakuze.cz

Komentáře