Odborník radí: Vyznáte se ve smlouvách?

Reklama

Češi se neorientují ve svých smlouvách o  jejich průběžnou revizi se postará nová online služba se surikatama. Většina lidí starších 18 let, kteří mají uzavřenou smlouvu na pojištění, finanční služby či telekomunikační a energetické služby, nemá přehled o podmínkách ani o platnosti svých stávajících smluv. Vyplývá to z průzkumu (Průzkum byl realizován na vzorku 515 respondentů z ČR ve věku 18-60 let, reprezentativních podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště žijících ve vlastní domácnosti) agentury Perfect Crowd pro novou finanční službu SURI, která na tuto skutečnost upozorňuje a v těchto dnech zahajuje svou činnost.

SURI má za cíl revidovat všechny smlouvy svých klientů a kontinuálně jim hledat a nabízet výhodnější nabídky na trhu. Investorem této služby je RENOMIA, největší makléřská pojišťovací společnost v České republice.

Nový online pomocník se bude zaměřovat jak na pojištění, tak na finanční, energetické a komunikační služby. „Výzkum prakticky potvrdil to, z čeho jsme při tvorbě SURI vycházeli. Lidé se nezabývají smlouvami, které mají třeba už několik let uzavřeny, a navíc se neorientují ve smluvních podmínkách. Například 61 % lidí neví, co znamená výročí smlouvy, a že v tomto období mohou smlouvu bez jakýchkoliv sankcí vypovědět,” vysvětluje jeden z klíčových problémů Pavel Jechort, výkonný ředitel SURI. „Mimo to lidé často zapomínají na automatickou prolongaci smlouvy a platí tak stále stejně za produkt, který je často nesmyslně zastaralý. Změna dodavatele či produktu je pak stojí zbytečné peníze. Pokud totiž chcete vypovědět smlouvu například u povinného ručení, musíte tak učinit nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období, jinak se smlouva automaticky prodlouží,” doplňuje Jechort a dodává, že staré smlouvy mají často výrazně nižší plnění, než by zákazníci aktuálně potřebovali.
Právě povědomí o možnosti vypovědět smlouvu bez sankcí je u lidí klíčovým nedostatkem. Například u smlouvy na penzijní připojištění si třetina lidí není jista a dvě pětiny si dokonce myslí, že tuto smlouvu nelze vypovědět bez sankcí. SURI má proto fungovat nejen jako vyhledávač nejvýhodnějšího pojištění a dalších služeb, ale také jako revizor stávajících smluv, kdy klienta včas upozorní, pokud se objeví výhodnější nabídka nebo brzo končící smlouva. Nabídky pojišťovacích produktů a dalších finančních služeb SURI vyhledává na základě vlastního algoritmu, „SURI indexu”, který kombinuje několik proměnných a doporučí tak optimální variantu pro konkrétního zákazníka na základě jeho požadavků.

V oblasti pojištění poskytuje SURI unikátní službu, asistenci v průběhu celého pojišťovacího procesu od výběru pojištění až po pomoc při likvidaci případné pojistné události. „Většina pojistníků nemá s likvidací zkušenost. Pokud nastane pojistná událost, pomůžeme ji vyřešit s pojišťovnou a zákazník se tak nemusí s nikým dohadovat,” doplňuje portfolio služeb SURI Jechort. SURI je novým projektem společnosti RENOMIA, která spuštěním služby vstupuje na B2C online trh.

O SURI:
Online služba SURI vyhledává, porovnává a doporučuje svým zákazníkům nejvýhodnější pojišťovací a finanční produkty na trhu. Uzavřené smlouvy reviduje a neustále porovnává s ostatními nabídkami na trhu. SURI provází zákazníka celým procesem, od výběru přes uzavření smlouvy až po likvidaci pojistné události.

Komentáře