Odborník radí: Ženská intimita a zdraví

Reklama

Ženskost a intimní partie jako její zdroj k nám přirozeně patří. Je však až zarážející, jak málo žen je vnímá jako něco půvabného a nenahraditelného a umí je hýčkat. I to bezpochyby ovlivňuje naše intimní zdraví, sexuální život a především naši spokojenost.

Řadu žen ale opakovaně trápí vaginální nerovnováha nebo infekce. 35 % z nich jimi trpí dokonce 3–4krát ročně a častěji (Kantar MilwardBrown, Beliema BHC CZ, March 2017). To na sebevědomí nepřidá. Tématu ženské intimity a s ní spojeného intimního zdraví se věnují sexuologové i gynekologové. Pečujte o svou ženskost po všech stránkách.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“19710″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“318″}}]]

Pojďme se naučit užívat si vlastní intimitu! Vždyť vychází přímo z naší podstaty. Otevřete dveře intimity a nebojte se o ní mluvit s vaším partnerem a v případě problému se obracejte na svého gynekologa nebo farmaceuta. Obojí vám přinese spokojenost po stránce partnerské i zdravotní. Z výzkumu totiž vyplývá, že pouze méně než polovina žen v případě obtíží, ať už se jedná o kvasinkovou, nebo bakteriální infekci či jinou vaginální nerovnováhu, vždy používá farmaceutické přípravky k tomu určené.* Na své intimní zdraví proto nezapomínejte a pečujte o ně.

„Otevřenost,“ radí sexuoložka i gynekolog
„Součástí pocitu ženství u každé ženy je mimo jiné i vnímání osobní krásy, a to i těch nejintimnějších partií. Každá žena má též svůj individuální názor na otázku feminity a s ní spojené prožitky, které se následně odrážejí i v její intimní sféře. Z tohoto důvodu je zdraví ženy spojené s intimitou nesmírně důležité a zároveň vyvolává celou řadu otázek. Nejčastějším problémem většiny žen je stud, který brání nejen v komunikaci intimních problémů, ale také souvisí s plnohodnotným partnerským životem. Každá žena by si měla uvědomit, že své sebevědomí, jehož součástí je i pocit ženství, musí rozvíjet a upevňovat,“ říká sexuoložka doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., ze Sexuologickém ústavu VFN v Praze a 1. LF UK.

Umění o své intimitě hovořit a určitá míra otevřenosti jsou skutečně důležité i z pohledu gynekologa. „Pokud se ženy stydí, mohou mít problém s pravidelnými návštěvami gynekologa i s případným vysvětlením toho, co je trápí. To může vést k pozdnímu diagnostikování vážného problému, který by se, rozpoznaný včas, vyřešil snadněji. I potíž, kterou žena považuje za banální, může zakrývat vážnější onemocnění pohlavního ústrojí, například zhoubný nádor. Stud může sehrát svou roli i při návštěvě lékárny, kam mnohé ženy docházejí pro radu,“ vysvětluje doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Intimní problém není ostuda
Dle výzkumu se až dvě třetiny žen ve svém životě potkaly s vaginální infekcí (Ipsos, Women Intimate Health, U&A, Final report, February 2014). Nic co by přidalo na pohodě, ale rozhodně ne takový problém, který by měl naše sebevědomí sesunout pod bod mrazu. K životu ženy jednoduše patří i tyto záležitosti. Dnes už navíc existuje řada řešení, která ženám uleví a přinesou vhodnou podporu při těchto obtížích. „Problematické je, že ženy samy velmi těžko rozeznají, zda se jedná pouze o vaginální infekci, či o příznak závažnějšího onemocnění. Pokud se jedná skutečně o vaginální infekci, je také často obtížné poznat, o jaký typ infekce jde, zda o kvasinkovou, či bakteriální. Často se také vyskytují infekce smíšené nebo dochází po léčbě infekce jednoho typu v důsledku porušení poševního mikrobního prostředí k pokračování obtíží ve formě zánětu jiného. Proto se v léčbě vaginálních infekcí používají nejen přípravky, které ničí přemnožené mikroorganismy, ale také přípravky, jež obnovují přirozenou mikroflóru pochvy, např. preparáty s probiotiky nebo kyselinou mléčnou. Obnova přirozeného ochranného vaginálního mikroprostředí je vůbec nejdůležitější součástí léčby. Především v případě přetrvávajících obtíží je však návštěva gynekologa nezbytná. Pravidelné preventivní prohlídky alespoň jednou za rok jsou samozřejmostí,“ doplňuje doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Přístup k naší intimitě ovlivňuje i naše prožívání vztahu. „To nejdůležitější je komunikace. Nebát se otevřeně mluvit se svým partnerem. Většina žen má problémy hovořit o citlivých tématech vlastní sexuality. Obecně platí, že se o sexu dokážeme bavit velmi otevřeně, ale v ložnici se stydíme. Na změně se musí pracovat, ale vyplatí se,“ dodává doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“19711″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“338″}}]]

Pro intimní pohodu
Buďte sama sebou, mějte se ráda a pečujte o sebe. Každodenní svěžest, ale i péči o přirozené vaginální prostředí vám přinese jemný mycí gel Beliema® Expert Intim Gel s výtažkem z aloe vera se zklidňujícími účinky. Intim Gel dále obsahuje prebiotickou složkou BioEcolia a kyselinou mléčnou pro udržení přirozeného pH intimních partií. Příznivé účinky těchto dvou složek i šetrnost měsíčku lékařského v sobě ukrývá i Beliema® Expert Intim Krém, jenž redukuje nepříjemné pálení a svědění, které patří mezi nejčastější vaginální obtíže. Přihlásí-li se však o slovo infekce, ať už kvasinková, nebo bakteriální, první podporou pro vás mohou být Beliema® Effect vaginální tablety, které pomáhají šetrně obnovovat přirozenou vaginální mikroflóru. 

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“19708″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“294″}}]]

Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. – Onkogynekolog a výzkumník
Docent Michal Zikán pracuje jako onkogynekolog na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy od roku 2001. Je vedoucím onkologického stacionáře, onkologických ambulancí a Centra pro jedince s dědičnou dispozicí k rozvoji zhoubných nádorů. Je autorem řady knih a odborných publikací zabývajících se problematikou ženských onemocnění.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“19709″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“273″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. – Psycholožka a sexuoložka
Laura Janáčková je docentkou klinické psychologie, pracuje v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování. Je zakladatelkou a ředitelkou Institutu partnerských vztahů. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih. Je vdaná, matka dvou synů a jedné dcery.

Komentáře