Ohlédnutí za sochařským workshopem v rámci výstavy Afrických soch

Reklama

Zajímá vás, jak vznikají sochy z kamene? Jak žijí sochaři v umělecké komunitě Tengenenge (Zimbabwe)? Vše jste mohli zjistit v rámci výstavy Afrických soch v trojské Botanické zahradě hl.m. Prahy.

Účastníky workshopu provázel akademický sochař Jan Kyncl a zimbabwská sochařka Maudy Muhoni, sochalo se z hadce, tedy stejného kamene, který používají sochaři v umělecké komunitě Tengenenge.

Mohli jste pozorovat přístup k sochání sochy akademického sochaře a zimbabwské sochařky, která žádným formálním uměleckým vzděláním neprošla, pouze „řemeslo“ opracování kamene se naučila od dalších sochařů v umělecké komunitě Tengenenge.


V sobotu i v neděli jste se mohli dozvědět spoustu zajímavých informací o sochařské komunitě Tengenenge a největší open air galerie na světě, o životě sochařů, jejich práci, rodině i dětech a zkrátka vše, co vás o sochách zajímalo. Výstavou provedl zájemce kurátor výstavy Ondřej Homolka.

Součástí výstavy Afrických soch je také výstava fotografií „Děti a život v Tengenenge“ české fotografky žijící dlouhodobě v Německu Jany Sandner. Jana fotografie pořídila při své loňské návštěvě sochařské komunity Tengenenge. Nenechte si tuto zajímavou výstavu ujít ani vy, najdete ji ve výstavním sále Botanické zahrady.

Medailonky lektorů:
Jan Kyncl je absolventem Stření uměleckoprůmyslové školy v Praze, dále absolventem Výtvarné školy uměleckých řemesel v Praze, absolvent FFUK – obor Dějiny umění a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě – Restaurátorská tvorba v oblasti sochařství. Šest let strávil jako asistent akademického sochaře Jaroslava Vacka a od roku 1990 pracuje na licenci MK ČR jako sochař restaurátor. Devět let pracoval pro GHMP jako výkonný restaurátor a sochař. Během své praxe se podílel mj. na obnově Národního divadla v Praze, kolonády v Karlových Varech, obnově románských sklepů v Praze 1, na restaurování významných renesančních děl v Lapidáriu NM. Restauroval sochy či sousoší rodiny Brokoffů, díla M. B. Brauna, I. Platzera, O. Mostta, Č. Vosmíka, F. Bílka, J. Štursy, J. Mařatky, J. Horejce, V. Amorta, M. Chlupáče či dalších.  V kameni realizoval kopie podle barokních originálů, sekal pro jiné sochaře a ve vlastní tvorbě realizoval spíše práce drobnějšího charakteru. Zabývá se komorní plastikou a strukturálním sochařstvím. Pracuje s kamenem, hlínou, sádrou, dřevem, cínem a polymery. Studijní a poznávací pobyty absolvoval v Řecku, Florencii, Římě, Paříži, New Yorku či Irsku.

Maudy Muhoni se narodila v roce 1964 v Guruve. Její rodiče byli farmáři. Po základní škole chodila do kurzu vaření a nějakou dobu pracovala jako hospodyně. Do Tengenenge, kde dodnes žije a tvoří, přišla v roce 1996. Tesat sochy začala pod vlivem svého bývalého manžela Anthonyho Makurirofy. Častým námětem jejích soch jsou ptáci, květiny a matky s dětmi. Její sochy byly vystaveny v Malawi, Kanadě, Nizozemí, Německu, Francii, Itálii, Belgii a v ČR. Od roku 2014 vede v létě sochařské workshopy v Královédvorské ZOO.

Do 30.9. – výstava Afrických soch (kamenné sochy Zimbabwe, Stráň Botanická zahrada Praha Troja)

Do 31.8. – výstava fotografií Děti a život v Tengenenge (výstavní sál, Botanická zahrada Praha Troja)

Zdroj: africké sochy.cz

Komentáře