Podpora turismu se vyplácí. Přínos CzechTourism byl téměř 20 miliard korun

Reklama

Podle nezávislého auditu poradenské a auditorské společnosti KPMG vyvolala činnost agentury CzechTourism zvýšenou spotřebu turistů a návštěvníků z tuzemska i zahraničí v hodnotě 19,9 miliardy korun. Přínos agentury pro státní rozpočet byl v roce 2016 ve výši 8 miliard korun. Z analýzy dále vyplývá, že z jedné vložené koruny na plat zaměstnance vytvořil CzechTourism přínos 80 – 100 korun do veřejných rozpočtů. V roce 2018 si CzechTourism stanovil cíl zvýšit počet zahraničních turistů na 10,2 milionu a počítá s celkovými příjmy českého cestovního ruchu ve výši 166 miliard korun.

Čísla, která vzešla z analýzy KPMG potvrdila, že cestovní ruch je důležitým odvětvím českého hospodářství a investovat do něj se vyplácí. CzechTourismu se podařilo v roce 2017 navázat dalšími úspěšnými aktivitami. „Pro letošek jsme si stanovili cíl nalákat více turistů a návštěvníků do regionů a usilovat o jejich delší pobyty, k čemuž by měla přispět i hlavní komunikační kampaň Příběhy barokní krajiny a jejích stavitelů,“ uvádí Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism.

Z analýzy KPMG vyplynulo, že největší podíl na růstu spotřeby vyvolané aktivitami CzechTourismu, měli v roce 2016 zahraniční turisté. Ti, kteří v Česku alespoň jednou přenocovali, celkem utratili 16,4 miliardy korun. Domácí turisté, které k výběru dovolené taktéž motivovaly aktivity CzechTourismu, utratili nezanedbatelných 2,47 miliard korun. V kategorii jednodenních návštěvníků dominovali ti domácí s 840 milióny utracených korun nad zahraničními, kteří zde za svou dovolenou zaplatili celkem 210 miliónů korun.

Čísla za první tři čtvrtletí letošního roku ukázala, že cestovní ruch v České republice využívá svého potenciálu k růstu. Přijíždí především více asijských turistů, ale přibývá i návštěvníků a turistů z evropských zemí. Už začátkem roku 2017 posílil CzechTourism přítomnost na dvou nových strategických trzích a uzavřel smluvní spolupráci s partnery v Indii a Izraeli. „Česká republika patří mezi 10 států, které zaznamenávají nejvyšší nárůst indických turistů. U Izraelců máme zase velkou šanci, že se stanou častými hosty v českých regionech. V České republice totiž tráví nadprůměrně dlouhou dobu, téměř 5 dní – a toho chceme určitě využít,“ dodává Monika Palatková.

V roce 2018 CzechTourism plánuje zvýšit roční příjezdy turistů na 10,2 milionu, tedy meziročně o 0,2 milionu. Příjem z cestovního ruchu by měl podle CzechTourismu přinést 166 miliard korun, což je o čtyři miliardy více, než kolik bylo plánováno pro rok 2017. „Naším cílem je zaměřit se především na jednotlivé regiony České republiky. S tím nám pomůže program Ambasador, v rámci kterého světoznámé osobnosti jako Jaromír Jágr, Magdalena Kožená či Gabriela Koukalová budou v zahraničí lákat k návštěvě svého rodiště, a také hlavní komunikační téma roku 2018 100 let České republiky,“ uvádí Monika Palatková.

Podle ředitelky Moniky Palatkové čísla zveřejněná v analýze KPMG o rostoucí spotřebě turistů, kteří na základě marketingových kampaní zavítali do České republiky, potvrzují, jak významným odvětvím české ekonomiky cestovní ruch je. „Státu se jeho podpora vyplatí, neboť jak je zřejmé ze zveřejněných dat, vrací se mu každá investovaná koruna do zaměstnanců až stonásobně,“ uvedla Monika Palatková.

Trendy cestování se podle Moniky Palatkové mění. Zásadní vliv mají bezpečnostní situace ve světě, rostoucí vliv sociálních sítí a s tím související influencer marketing a fenomén sdílené ekonomiky. „Také CzechTourism se musí novým trendům rychle přizpůsobovat. Ať už jde o nové způsoby marketingu na sociálních sítích nebo skutečnost, že sdílená ekonomika sice činí cestování pro mnoho lidí dostupnější, což je velmi pozitivní, ale na druhou stranu to vede k přetěžování určitých míst a nespokojenosti rezidentů. Pro nás to znamená přispět k dialogu s místními při současné podpoře udržitelnosti cestovního ruchu, která znamená orientaci především na sousední trhy a intenzivní propagaci regionů,“ uzavírá Monika Palatková.

Komentáře