Policie shrnula kriminalitu za loňský rok. Jak dopadla statiska?

Reklama

Přestože kriminalita oproti loňskému roku mírně klesla, jsou některá čísla stále alarmující. Za rok 2017 Policie ČR eviduje na 202 303 kriminálních případů se škodami způsobenými pachateli trestných činů, které dosahují 20,3 miliard korun. Objasněnost kriminálních případů je pak nejnižší v Praze (méně než 25 %), dále v Jihočeském, Středočeském a Plzeňském kraji (méně než 50 %).

Majetkové činy z celkové kriminality tvoří více než 53 % všech případů. Meziroční pokles byl zaznamenán mimo jiné u krádeží vloupáním, kde trestní činnost klesla o 14,5 %.

„Meziroční pokles krádeží vloupáním o 14,5 % je pro majitele nemovitostí velmi pozitivní zpráva, avšak stále by měli zůstat ostražití. Zejména pak ti, kteří nemají své byty či domy dostatečně či vůbec zabezpečené. Zde totiž riziko a pravděpodobnost vloupání naopak roste, vzhledem k přibývajícímu počtu nemovitostí s kvalitnějším zabezpečením. Především přibývají domácnosti s bezpečnostními dveřmi minimálně ve třetí bezpečnostní kategorii, které jsou pro zloděje jen těžko překonatelné a pravděpodobnost vykradení takových domácností je téměř nulová,“ říká odborník na zabezpečení Ivan Pavlíček ze společnosti Next a dodává: „Přestože řada zlodějů již využívá sofistikovanější metody, stále je velké množství tzv. pohodlných zlodějů, kteří raději vyloupí nezabezpečený, snadno přístupný byt či dům a spokojí se i s pár stovkami korun. Škody, které způsobí na majetku, jsou pak často daleko vyšší, nehledě na psychologický dopad, kdy se vykradení jen těžko srovnávají s narušením soukromí.“

Z policejní praxe vyplývá, že až 95 % pachatelů odradí od vloupání kvalitní materiály, s jejichž překonáním by měli příliš práce a s nejistým výsledkem. Nezabezpečené byty či domy jsou proto vždy daleko snazším úlovkem. Zloděj se ve většině případů orientuje pouze zvenku, neví, co je za dveřmi, proto při výběru bytu či domu zkusí vždy nejprve ty nejhůře zabezpečené.  

Kriminalita oproti loňskému roku nejvíce poklesla v Olomouckém kraji, vzrostla naopak v kraji Karlovarském
Nejvíce kriminálních případů bylo v loňském roce zaznamenáno v Praze, která byla následována krajem Moravskoslezským, dále Středočeským, Jihomoravským a Ústeckým. Přesto policie zaznamenala v roce 2017 celkový pokles kriminality přes 7 %. Nejvíce kriminalita klesla v kraji Olomouckém, naopak ale stoupla v kraji Karlovarském. „Dlouhodobý pokles kriminality přisuzujeme především dobré práci našich policistů, ekonomické stabilizaci v naší zemi a preventivní činnosti, díky které je veřejnost více obezřetnější,“ uvedl plk. Jaroslav Vild z Policie ČR.

Majetková kriminalita tvoří největší část pomyslného koláče kriminality, a to téměř 54 %. Přestože policie v loňském roce zaznamenala výrazný pokles počtu krádeží vloupáním oproti roku 2016, o 14,5 %, majitelé nemovitostí by měli zůstat obezřetní. „Zejména majitelé bytů či domů s nedostatečným či žádným zabezpečením by měli být na pozoru. Zde totiž riziko a pravděpodobnost vloupání naopak roste, vzhledem k růstu počtu nemovitostí s kvalitnějším zabezpečením. Především přibývají domácnosti s bezpečnostními dveřmi minimálně ve třetí bezpečnostní kategorii, které v běžných podmínkách zloděj nepřekoná ani za použití nejmodernějších metod. Takto zabezpečené byty proto vykrádány nejsou,“ říká odborník na zabezpečení Ivan Pavlíček ze společnosti Next.

Podle dostupných statistik zloději nejčastěji používají při vloupání hrubé síly. Především u nekvalitních dveří se slabou cylindrickou vložkou, kterou překonají obyčejným rozlomením. Nejvíce ohrožené jsou byty v panelových domech, které majitelé nechávají s původními dveřmi, často staršími i dvaceti let. Takové dveře zkušený zloděj překoná během pár vteřin.

Zdroj: Next

Komentáře