Praktici píší budoucímu ministrovi zdravotnictví

Reklama

Stovky praktických lékařů, kteří se v těchto dnech sjeli na svoji výroční konferenci do Zlína, sepsaly dopis budoucí  ministryni nebo ministrovi zdravotnictví – nabízejí spolupráci a varují před nedotaženým eReceptem.

Upozorňují na paradox, že samotné Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svém vlastním dokumentu Národní strategie elektronického zdravotnictví z roku 2016 povinnost zavést eRecept nedoporučuje – je podle ní nepřipravený. „Dokument schválil jak ministr zdravotnictví, tak následně Vláda ČR,“ upozorňuje za Společnost všeobecného lékařství MUDr. Cyril Mucha

„Jasně to dokazuje, že na současném ministerstvu neví pravá, co dělá levá. Do spuštění eReceptu zbývají dva měsíce a do této chvíle nemáme prováděcí vyhlášku – jízdní řád na to, jak eRecept používat,“ doplňuje Mucha.

Dopis budoucímu ministrovi zdravotnictví

Vážená paní (budoucí) ministryně,
Vážený pane (budoucí) ministře,
praktičtí lékaři shromáždění na XXXVI. výroční konferenci vyjadřují velké znepokojení nad komunikací současného Ministerstva zdravotnictví ČR s lékařskou veřejností, zejména s ambulantní složkou. Situace se vyhrotila nyní při zavádění elektronické preskripce. Zástupci ČLS mnoho let pracovali v různých odborných komisích na MZ ČR. Proto není rozhodně pravda, jak často zejména současné vedení MZ ČR tvrdí, že lékařská veřejnost měla 5 let na přípravu a nic v tomto ohledu nedělala. Musíme se proti tomu ohradit a konstatovat, že naopak zodpovědné státní instituce mnoho let zcela promrhaly a nyní se snaží nedostatečně připravený projekt prosadit nesmyslně silou. Tragikomický je například fakt, že funkcionalita se z pohledu uživatele od zavedení eRp v roce 2011 téměř vůbec nezměnila a největší problém – inicializace eRp – zůstala přes opakované sliby stejně těžkopádná. Podmínkou spolupráce a následné povinné ePreskripce bylo několik bodů, které buď měly být splněny do povinnosti nebo měla být příslušným předpisem změněna na nepovinnou.

Mezi tyto body patří:
1. oproti současnému systému výrazně zjednodušená aktivace eRp na základě registru zdravotnických pracovníků. Lpění na identifikaci pomocí ePodpisu je vysvětlitelné pouze neschopností nebo korupcí, neboť administrativa kolem ePodpisu vyvádí ročně několik desítek miliónů korun ze zdravotního systému soukromým firmám (např. na Slovensku je problém již vyřešen),
2. stanovení jasných pravidel pro zachování nezbytné dvojkolejnosti elektronických a papírových receptů, aby v případě problémů nedošlo k ohrožení péče o nemocné,
3. ekonomická i administrativní výhodnost pro všechny účastníky,
4. podpora pokrytí vysokorychlostním internetem všech míst, kde je poskytována lékařská péče tak, aby mohl být eRp vystavován v reálném čase,
5. dostatečné vytestování a zatížení systému před faktickou povinností,
6. funkčnost lékového záznamu,
7. možnost předepsat všechny druhy léků elektronicky.

Definitivní verze vyhlášky do dnešního dne nevyšla a její návrh tyto body až na výjimky neobsahuje. Když je zástupci ČLS v rámci připomínkového řízení navrhli doplnit, nebyly akceptovány. Navíc je obrovským paradoxem, že MZ ČR ve svém vlastním dokumentu Národní strategie elektronického zdravotnictví, který v dubnu 2016 schválil ministr zdravotnictví a následně v listopadu 2016 i Vláda ČR, nedoporučuje povinné zavedení eRp od 1. ledna 2018 jako nepřipravené. Nyní navíc zástupci MZ ČR tvrdí, že není možné příslušné změny provést vyhláškou. Buď se tedy mýlí nyní, nebo uvádělo v omyl celou lékařskou veřejnost několik let. Praktičtí lékaři nabízejí příštímu ministrovi spolupráci nejen na projektu eRp, která byla současným arogantním chováním zcela přerušena, ale i na koncepci zdravotní péče.

Ve Zlíně 10. listopadu účastníci XXXVI. výroční konference SVL ČLS JEP

Zdroj: Společnost všeobecného lékařství

Komentáře