Sebevědomí v každém věku? JO, jde to!

Reklama

Odbornice Dove Academy Workshopu přinášejí rady, jak být sebevědomá v každém věku. Věk patří k faktorům, které sebevědomí a vnímání vlastní krásy u žen ovlivňují zásadním způsobem. Každá životní etapa přináší různé výzvy, ponaučení i očekávání – vlastní i společenská.  Odbornice na téma ženského sebevědomí Mgr. Jitka Nesnídalová a PhDr. Tatiana Lesayová během Dove Academy Workshopu převzaly záštitu nad koučinkem a motivačními sezeními pro jeho 12 účastnic. Společně také připravily praktického rádce, který ženám ve věku 20+, 30+, 40+, 50+ a 60+ doporučuje triky, jak se vyrovnat s možnými úskalími jednotlivých etap a užívat si spokojený a harmonický život v každém věku.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“11121″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“377″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

TIPY A RADY Z DOVE ACADEMY WORKSHOPU
20+  Hledání své identity
Ženy mezi 20. a 30. rokem života hledají především samy sebe a své uplatnění ve společnosti. Čeká je mnoho výzev v podobě dokončení studia, hledání první práce nebo nového bydlení. Důležitý je také partnerský život a navazování nových kamarádských a pracovních vztahů. Mohou je přepadat stavy úzkosti a pochyby o sobě samé, svém vzhledu i svých schopnostech.

Rada Dove Academy Workshopu: Přijměte se
Klíčem ke spokojenosti je ve věku 20+ přijmout plnou odpovědnost za sebe sama a svůj život. Překážky vnímat jako příležitosti, namísto boje se svými slabými stránkami rozvíjet silné, neporovnávat se s ostatními a naučit se mít ráda. Důležité je také cíleně pracovat se svým vnitřním světem: myšlenkami, náladami i pocity a vytvářet si životní optimistický nadhled. Víc než kdy jindy zde také platí jednoduchá rovnice – jakmile přijmeme sami sebe, přijme nás i okolí.

30+ Nové možnosti i povinnosti
Po 30. roce se ženy musí vypořádávat s celou řadou nových životních rolí a výzev jako stabilizace pracovního i partnerského života, výchova dětí nebo návrat do zaměstnání po mateřské dovolené. Starosti mohou přinášet také první vrásky nebo ztráta skvělé formy po porodu. To vše pak u žen 30+ ovlivňuje míru sebevědomí.

Rada Dove Academy Workshopu: Nezapomínejte na sebe
Důležité je navzdory všem povinnostem najít každý den chvilku sama na sebe a nezapomenout se čas od času rozmazlovat. Jakýkoli cíl je dosažitelný, jen je třeba jej jasně definovat a jít za ním. Ženy po třicítce by se měly v prvé řadě zaměřit na veškeré své dosavadní úspěchy – vážit si sebe sama a nenechat sebou manipulovat. Podstatné je také nalezení rovnováhy v tom, kolik času věnují dětem a kolik partnerovi – vztah by rodičovskými povinnostmi neměl utrpět. V boji s pochybnostmi o kvalitě vlastního života pomůže společnost dalších žen, které se nacházejí ve stejné životní etapě.

40+ Krize středního věku
Po čtyřicítce obvykle nastupuje období zpětného hodnocení dosavadního života a sebevědomí se může octnout v konfrontaci s nastupující krizí středního věku. Výzvou je nejen zachování harmonické vazby vůči sobě, ale i druhým – v případě rozpadu manželství se nenechat touto stresující událostí zničit, ale otevřít se novým začátkům s novým partnerem. Sebevědomí může utrpět také větší náročností, již si vyžaduje zachování dobré fyzické kondice a atraktivního zevnějšku.

Rada Dove Academy Workshopu: Vyrovnanost a optimismus
Zásadní je uprostřed všeho neztrácet naději a optimistický přístup, v každé zkušenosti a každém člověku hledat skryté dary a světlé stránky. Pečovat o sebe s láskou a neztrácet kontakt s vlastním tělem, vnímat jeho signály a pracovat s nimi, zároveň tu ale být i pro své blízké a poskytnout jim potřebou podporu. Zaujmout vyrovnaný, přímý a vděčný přístup k sobě samé.

50+  Změna životního rytmu
Ženské vnímání sebe sama po 50. roce může být ovlivněno jak přirozenými fyziologickými i psychickými procesy, které se v tomto věku projevují, tak změnou dosavadního životního rytmu způsobenou opuštěním společné domácnosti dospělými dětmi, nutností pečovat o stárnoucí rodiče nebo ztrátou partnera. Po profesní stránce je právě období mezi padesátkou a šedesátkou vnímané jako rozmezí k dosažení vrcholu kariéry.

Rada Dove Academy Workshopu: Je čas pro seberealizaci
Tento věk je nejlepším časem pro seberealizaci. Zralost ženám nabízí skvělou příležitost, jak si naplno vychutnat vše, čeho s věkem dosáhly, ale i hledat a rozvíjet nové záliby. Je třeba docenit sebe sama, uvědomit si vlastní hodnotu a přijmout zodpovědnost za každé své rozhodnutí. Pečovat o zdraví a fyzickou kondici, stejně tak posilovat pouta s nejbližšími.

60+ Konfrontace s realitou
Na výši sebevědomí u žen po šedesátce působí celá řada faktorů. Může jít o přijetí nového, často nižšího, životního standardu na základě odchodu do penze – zároveň spojené s nečekaně vyšším množstvím volného času. Dále pak se mohou začít projevovat vážnější nemoci a nepříjemné zdravotní komplikace. Z hlediska emocí je nejrizikovější nutnost vyrovnat se se smrtí rodičů či partnera.

Rada Dove Academy Workshopu: Žijte přítomností
Důležité je osvojit si ve věku 60+ umění žít přítomností. Vychutnávat si naplno chvíle trávené s vnoučaty, kamarádkami i jen tak – sama se sebou. Pro zachování dobré kondice se vyplácí pravidelně cvičit tělo i mysl, nestagnovat ani fyzicky, ani mentálně. Sebevědomí podpoří také péče o zevnějšek a rozvíjení vlastního osobitého stylu adekvátního věku. Tolerantní, moudrý a optimistický přístup je cestou ke skvělým vztahům i životní spokojenosti.

Další informace: http://www.jomagazin.cz/jak-dopadl-vikend-s-dove-academy-workshop#.V9OVQNgkpPY

Test sebevědomí: http://www.jomagazin.cz/test-sebevedomi-dove-academy-workshopu#.V9OVl9gkpPY

 

Komentáře