Škola mytí nádobí – děláte to správně?

Reklama

Dokonale čisté talíře, zapékací mísy bez připálených zbytků, hrnce bez zbytků od rýže, těstovin či brambor, stejně jako krásně lesklé skleničky. Zní to jako sen i přesto, že na pomoc máte myčku nádobí? Možná se to na první pohled nezdá, ale i tato téměř plně automatická činnost v sobě ukrývá mnoho úkonů, kterými ovlivňujete jeho výsledek. Jak naskládat nádobí do myčky? Odmáčet nádobí předem? Podle čeho volit mycí prostředek? S čím a jak kombinovat? Kam a v jakém množství dávkovat? Tyto a mnoho dalších otázek se vám nyní odborníci ze společnosti Henkel spolu s nejoblíbenější značkou produktů pro automatické mytí nádobí Somat pokusí zodpovědět.

Stručná historie
První zprávy o mechanickém mytí nádobí pocházejí z roku 1850. Joel Houghton si patentoval myčku, která byla poháněna ručně za pomoci kliky. První motorem poháněná myčka nádobí vznikla v americkém státě Illinois roku 1886. Vynalezla ji Josephine Cochranová. Myčka měla horizontálně uložené kolo, na které se pomocí drátěného držáku připevňovalo nádobí. Kolo rozstřikovalo vodu se saponátem a ta myla nádobí. V roce 1924 William Howard Livens vymyslel malou myčku nádobí, která byla vhodná pro domácí použití. Ta už byla daleko více podobná současným myčkám a měla mnoho funkcí, včetně předních dveří pro nakládání, drátěného stojanu pro držení nádobí a rotační stříkací rameno. (zdroj: www.wikipedia.cz). Od té doby se myčky nádobí přizpůsobily nejen prostorovým požadavkům zákazníků, ale také zvyklostem stolování. Myčky nádobí v současné době nabízí řada značkových výrobců a myčka si našla své místo v mnoha rodinách. V České republice vlastní myčku nádobí 34% domácností.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“10599″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“427″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Princip automatického mytí nádobí
Na rozdíl od ručního mytí nádobí je tzv. automatické mytí fyzicky a časově méně náročné. Myčky nádobí čistí nádobí pomocí proudu horké rozprašované a rozstřikované vody s mycím prostředkem, čímž jsou rozpouštěny a smývány nečistoty. Poté je vše několikrát opláchnuto a dochází k odplavení zbytků nečistot a mycího prostředku. Nakonec je odčerpána voda a nádobí se suší. Výhodou je, že v průběhu mycího procesu nepřichází naše ruce do kontaktu s mycím roztokem a lze tak použít silnější koncentrace účinných látek, stejně jako vyšší teploty vody. Navíc tím odpadají případné dermatologické problémy s vlivem saponátu na pokožku rukou.

Mytí nádobí v myčce a ochrana životního prostředí
Od 1. ledna 2017 dochází k omezení obsahu fosfátů v prostředcích určených do myček nádobí na trzích na území EU. Společnost Henkel, jako vedoucí společnost v oblasti udržitelnosti přichází již od června 2016 v České republice s ucelenou řadou prostředků Somat bez fosfátů. Fosfáty byly doposud klíčovou ingrediencí u většiny přípravků do myček, protože zvyšovaly jejich účinnost při mycím procesu. Avšak fosfáty mohou způsobit zvýšení výskytu vodních řas, neboť jsou hlavní složkou jejich potravy a tím mohou vést k nárůstu znečištění vody. Proto nová generace prostředků na mytí nádobí v myčkách Somat přichází s bezfosfátovou recepturou, která navíc zaručí 100% účinnost. Protože fosfáty byly doposud klíčovou ingrediencí v mytí, bylo nutné na vývoj nového Somatu věnovat několik let rozsáhlého výzkumu. Veškeré Somat receptury na tablety, gely i prášek byly změněny tak, aby i nadále zajistily vysoký standard mytí i bez této složky, což vyžadovalo kompletní přepracování receptur. Složení výrobků bylo posíleno o sílu kyseliny citrónové, proto jsou nové prostředky Somat nyní ještě silnější proti připečeninám. Více o omezení fosforečnanů (hovorově „fosfátů“) najdete v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 259/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“10596″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“422″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Příprava, třídění a vkládání do myčky
Inovace a pokrok ženou vývoj neustále vpřed. Tomu se nevyhnulo ani stolování. Talíře v současně době jsou mnohem větší, než bývaly dříve, nádobí je rozmanitější.  A čím více jsou členové rodin časově vytížení, tím méně se jim chce veliké hrnce a podivně tvarované servírovací mísy mýt v ruce. Nejvíce stojí o to, vkládat je rovnou do myčky. Jak na to? Před prvním použitím myčky byste měli zkontrolovat, jaké nádobí v ní lze mýt a jaké nikoli. To mějte na paměti také při výběru veškerého nádobí, které budete pořizovat v budoucnu. Před uložením nádobí do myčky nejprve odstraňte zbytky jídla. Předmývání však není nutné a vzhledem k životnímu prostředí ani rozumné. Je ale zcela nezbytné, aby měl každý kus nádobí v myčce svoje místo! Stříkací ramena se musí volně otáčet a nesmí narážet na žádnou překážku. Velké nádobí by mělo být umístěno ve spodním koši myčky, malé nebo křehké kusy v horním koši. Příbory vkládejte do koše bez třídění, rukojetí dolů. Roztřiďte je v případě, že má vaše myčka pro ně určený zásobník.

Volba čisticího prostředku – základní rozdělení
Myčku máte tedy připravenou, naplněnou špinavým nádobím a nyní vás čeká volba čisticího prostředku. Jakou roli plní mycí prostředek do myčky nádobí?
• Odstranit a rozpustit nečistoty
• Zabránit usazování vodního kamene
• Odstranit skvrny od jídla
• Ochránit nádobí

V tomto okamžiku máte několik možností volby – multifunkční čistič, standardní čistič a aditiva.
Multifunkční čistič = všechny funkce mytí v jednom prostředku
Standardní čistič = čistící prostředek + sůl + oplachovač
Mezi multifunkční čističe se většinou řadí prémiové produkty, které poskytují více funkcí, především funkci soli a oplachovače. Ty nejlepší značky ale nabízejí i další funkce, jako lesk nerezového nádobí, ochrana skla a dekoru, ochrana před vodním kamenem.
Příklady:  prémiová řada GOLD – Somat GOLD 12 Actions, Somat GOLD Gel, nebo Somat tablety All in 1.
Mezi standardní čističe řadíme produkty označené jako Classic – tablety, gely a prášek. Zatímco multifunkční produkty disponují řadou funkcí včetně oplachovače a soli, standardní čističe, tzn. produkty Classic tyto funkce v sobě nemají a pro skvělý výsledek je tedy nutné je s těmito aditivy kombinovat. To znamená, že pro dosažení optimálního mycího výsledku je potřeba standardní čistič doplnit o sůl a oplachovač.                                                                      
Příklady: Somat Classic tablety, Somat Classic prášek nebo Somat Classic gel.
Do skupiny aditiv spadá sůl, oplachovač/leštidlo, čistič myčky a deodorant.
Příklady: Somat sůl, Somat oplachovač, Somat intenzivní tekutý čistič myčky, Somat čistič myčky v tabletách, Somat Deo Duo-Perls deodorant do myčky.
POZOR – pokud máte velmi tvrdou vodu (nad 21°dH) měli byste přidat sůl a oplachovač také k multifunkčním produktům. O tvrdosti vody vás bezplatně informuje vodárna v místě bydliště.

Jak, kam a jak často dávkovat
Všechny čisticí prostředky musí být vloženy do dávkovače tak, aby byly použity ve správný čas v průběhu hlavního mycího cyklu. Při používání gelů a prášku získáte dokonalý výsledek, pokud dodržujete doporučené dávkování, které je uvedeno na zadní straně balení každého produktu (např. Somat GOLD Gel). Tablety jsou  připraveny k použití ve formě doporučené dávky pro jeden mycí cyklus (např. Somat GOLD 12 Actions). Způsob dávkovaní závisí na tom, jaký druh čisticího prostředku používáte. Do hlavního dávkovače se vždy před každým použitím myčky umístí „hlavní“ čisticí prostředek – tableta, gel nebo prášek. Součástí myčky jsou standardně i další dávkovací komory, a to pro sůl a pro oplachovač/leštidlo. Ty do myčky v případě použití standardních čisticích prostředků dávkujeme do zásoby, přičemž o nutnosti doplnění nás většinou informuje kontrolka. V případě použití multifunkčních prostředků dávkujete jen jeden prostředek a už se nemusíte o nic dalšího starat.

Jak skladovat čisticí prostředky
Všechny tablety Somat jsou samostatně balené. Přesto je potřeba skladovat všechny tyto produkty v suchu. Když používáte prášek nebo sůl, skladujte je na obzvlášť suchém místě. Většina balení je odolná proti vlhku, ale stejně po každém použití balení pečlivě uzavřete, aby výrobek zůstal v suchu a zároveň se předešlo jeho rozsypání. Stejně jako u všech ostatních čisticích prostředků je samozřejmostí skladování mimo dosah dětí.

Programy a teploty mytí nádobí
Značkové myčky nádobí v současnosti disponují takovými programy, které pokryjí jakékoliv vaše přání, a věřte, že všechny z nich vám v porovnání s ručním mytím nádobí ušetří jak vodu, tak i energii, o vašem času nemluvě. Kromě normálních/univerzálních programů s mycí teplotou 55 – 70 °C, je možné použít pro sklo či málo znečištěné nádobí rychloprogramy/šetrné programy s rozsahem teploty 35 – 45 °C nebo ekoprogram s teplotami v rozmezí 50 – 55 °C. Toto teplotní rozmezí berte jako orientační, konkrétní údaje hledejte u jednotlivých výrobců a modelů myček nádobí.

Co dělat, když na umytém nádobí zůstanou zbytky jídla?
Příčin může být celá řada – například chybné dávkování čisticího prostředku, špatně zvolený mycí program, vysoká tvrdost vody a velmi často i technický stav myčky. Obecně se doporučuje odstraňovat zbytky jídla dříve, než nádobí vložíte do myčky – tím se vyhnete nedokonalému výsledku. Také dávejte pozor na správný způsob ukládání nádobí do myčky. Stříkací ramena musí mít volný pohyb a trysky nesmí být ucpány.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“10597″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“301″}}]]

Hromadění zápachu – možné příčiny
Prvním ze tří možných důvodů může být nesprávné zapojení myčky. Odpadní hadice musí být zapojena k sifonu zabraňujícímu šíření zápachu, hadice nesmí být zlomená. Druhým důvodem může být špatný výběr mycího cyklu s ohledem na míru znečištění nádobí, proto se ve filtru myčky usadily zbytky. Spotřebič vyčistěte – použijte čistič myčky např. intenzivní tekutý čistič myčky Somat a zvolte nejvýkonnější cyklus. POZOR – bez nádobí v myčce! Třetím důvodem mohou být dlouhé přestávky mezi mycími cykly. V tomto případě doporučujeme použít deodorant myčky např. Somat Deo Duo-Perls Odor Block, který zabraňuje hromadění pachů. Pro předcházení zanesení myčky mastnotou nebo usazeninami vodního kamene používejte jednou měsíčně při běžném mycím cyklu i čistič myčky Somat v tabletách.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“10598″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“401″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Které předměty do myčky nepatří?
Některé předměty se mohou v důsledku účinků chemických přípravků a horké vody při mytí v myčce poškodit. Olovnatý křišťál bude v případě mytí v myčce nenávratně zničen, hliníkové předměty ztratí barvu. Výrobci pánví často doporučují mytí v ruce kvůli nešetrným účinkům chemických přípravků na jejich povrch. Vzácné předměty, např. starožitné nádobí byste měli mýt ručně, jelikož se může zakalit či poškodit a čisticí přípravky postupně vybělí glazuru a potisk. Mincovní stříbro a cín vlivem horka zoxidují a ztratí barvu. Litina v myčce pravděpodobně zreziví. Ostří nožů se může otupit. Předměty znečištěné voskem, popelem z cigaret nebo čímkoliv, co by mohlo znečistit zbytek nádobí v myčce (jedy, minerální oleje), byste do myčky vkládat neměli. Lepené předměty, jako např. střenky příborů nebo dřevěná prkénka, se mohou v myčce rozlepit nebo změknout zvlášť při použití programů s teplotou až 75 °C. Takto vysoké teploty mohou poškodit i plastové předměty, které jsou označeny jako nevhodné pro mytí v myčce. Některé se také mohou zdeformovat nebo roztavit, pokud jsou uloženy do spodního koše příliš blízko nezakrytému topnému tělesu. Proto se u plastových předmětů, označených jako vhodné pro mytí v myčce, doporučuje ukládání pouze do horního koše (novější myčky mají topné těleso kryté a v bezpečné vzdálenosti od spodního koše). Myčku byste měli používat pouze pro mytí běžných kuchyňských potřeb a náčiní – talířů, příborů, šálků, hrnců apod. Jiné zašpiněné předměty (štětce na malování, různé nářadí, filtry z digestoře atd.) do myčky nepatří, protože mohou způsobit znečištění následných mytí a poškodit spotřebič.

Jak ušetřit aneb ještě pár užitečných rad na závěr:
• Používejte úsporné mycí cykly, kdykoli je to možné.
• Zapínejte pouze naplněnou myčku. Myčka využívá stejné množství vody, ať už je poloprázdná, nebo zcela plná. Jestliže budete vkládat do myčky nádobí v průběhu dne a zapnete ji jednou večer, použijete méně vody a spotřebujete méně energie, než když budete nádobí několikrát za den odmývat.
• Nepředmývejte nádobí, než ho dáte do myčky. Moderní myčky v kombinaci se značkovými produkty jako např. Somat, dokážou perfektně umýt dokonce i silně znečištěné nádobí. Odstraňte pouze větší zbytky jídla, vyprázdněte sklenky a hrnky – a myčka se o ostatní již postará sama. Je-li opravdu nutné nádobí před mytím ještě opláchnout, pro ušetření energie používejte studenou či vlažnou vodu.
• Používejte sušení vzduchem, pokud ji vaše myčka nabízí. Máte-li starší myčku bez této funkce, můžete ji po poslední oplachové fázi vypnout, otevřít dvířka a nechat nádobí oschnout přirozeným působením vzduchu. Počítejte však s tím, že sušení bez horkého vzduchu nebo pouhé otevření dvířek prodlouží čas schnutí, navíc podle některých názorů může na nádobí vést k vyššímu výskytu stop od kapek vody. Vyzkoušejte tuto metodu a sami uvidíte, jak uspokojivý bude výsledek.
• Plňte myčku nádobím podle návodu výrobce. Naplňte celé koše, tím maximálně zužitkujete vodu a energii, ale ponechte dostatek volného místa pro cirkulaci potřebného množství vody pro bezchybné umytí.

Komentáře