Smogová situace sužuje Českou republiku

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím ČHMÚ na většině území České republiky smogovou situaci. Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší. Pozor by si měli dávat zejména ti, kteří trpí dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Pokud to není nutné, nechejte své automobily doma a využijte městskou hromadnou dopravu.

Smogová situace je vyhlašována, když alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu (PM 10) překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo. Nejohroženější skupinou jsou astmatici, alergici, malé děti a starší lidé, kteří by měli v době smogové situace omezit vycházení, zbytečné větrání a fyzickou námahu. U pacientů s chronickými záněty dýchacích cest dochází při vyšší koncentraci smogu ke zhoršení jejich stavu.

Omron přichází s novinkou – kompresorovým inhalátorem pro cílenou léčbu dýchacích cest. Jedná se o další generaci inhalátorů, která přináší nejucelenější léčbu jak pro astmatiky, tak i pro ty které často trápí problémy s dýchacími cestami. Inhalátor OMRON A3 Complete nabízí jedinečnou technologii, kdy je možné vybrat ze tří stupňů rozprašování léčiva a tím určit, zda budeme léčit horní, střední nebo dolní dýchací cesty.

Pokud trápí dýchací potíže i vás, kromě omezeného pohybu venku se snažte vyhýbat i dalším rizikovým faktorům, mezi které patří kouření, odstranění lapačů prachu z domácnosti a mnoho dalších. Pomoci vám i vašim dětem může inhalace, kterou se doporučuje provádět denně po dobu alespoň 10 – 15 minut. „Při potížích doporučuji zvlhčování nosní sliznice aerosolovou terapií pomocí kompresorových inhalátorů (např. Omron). Inhalování může pomoci i při virových respiračních nemocech, při alergických příznacích z horních cest dýchacích nebo některých zánětech. Zvlhčená sliznice díky tomu dokáže lépe odstraňovat usazené alergeny či nečistoty,“ vysvětluje prof. MUDr. Petr Pohunek.

Jak zimní smog vzniká?
Zimní neboli londýnský smog vzniká nejčastěji na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích či hustě osídlených oblastech sloučením mlhy s oxidy síry a dalšími látkami, které jsou tvořeny spalováním a zesilují ho teplotní inverze a bezvětří. Škodlivost smogu je vyšší o přítomnost popílku, který umožňuje snadný přenos škodlivin do plic. Vysoké procento prachu v ovzduší pak ohrožuje také srdce.

Kdy bude smogová situace ukončena?
K ukončení smogové situace dochází tehdy, kdy není na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročena prahová hodnota, přičemž tento stav trvá alespoň 12 hodin nepřetržitě v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě částic PM10 na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.

Co dělat během vyhlášené smogové situace i když váš žádné obtíže netrápí?

  • Pokud žijete v oblasti, kde je smogová situace vyhlášena, snažte se minimalizovat vypouštění škodlivin do ovzduší
  • Buďte ohleduplní ke svému okolí – používejte k vytápění ekologická paliva
  • Pokud to bude možné, snažte se využívat služeb MHD a automobily nechejte několik dní doma
  • Omezte pohyb v době ranních hodin a od 16h do večerních hodin
  • Omezte větší fyzickou venkovní aktivitu
  • Omezte větrání místností – větrejte krátce a intenzivně
  • Snažte se posílit svou imunitu
  • První příznaky onemocnění dýchacího ústrojí se snažte léčit včasně a účinně
  • Informujte se o aktuální smogové situaci v lokalitě, kde se pohybujete

Zdroj: Omron

Komentáře