SOUTĚŽ: Kids&Us angličtina pro děti

Reklama

Soutěžte s námi a vyhrajte jednu ze tří cen od Kids&Us pro děti.

Studium je vyjádřením postoje k životu a světu okolo nás. Chtít se něco naučit naznačuje zvědavost a také pokoru, uvědomění si skutečnosti, že nevíme vše. Své postoje předáváme ostatním lidem, a to jak ty pozitivní i negativní, jsou nakažlivé. Odpovědnost rodičů spočívá ve vštípení určitých postojů svým dětem, tak proč se nesoustředit na to vštípit jim pozitivní přístup ke studiu? Děti se rodí s neomezenou zvědavostí a naším úkolem jako rodičů je tuto zvědavost rozvíjet a podporovat. Pokud dítě řekne, že až vyroste, chce být farmářem, proč nezdůraznit význam toho, co se naučí v předmětech spadajících do přírodních věd? Co může být zajímavější pro dítě, které chce být farmářem, než naučit se, kdy sít a kdy sklízet úrodu?

„Jsme zvyklí na to, že děti potřebují, aby vše bylo ohromně zábavné. Pokud není, děti ztratí zájem. Dnešní děti v tomto věku hledají snadnou zábavu a radost, a také okamžité uspokojení. Co může zpočátku vypadat nevinně, se stává postojem k životu, jako neustálá touha a očekávání, že dostaneme vše hned, teď a tady, abychom dosáhli okamžitého uspokojení. Jak pak děti nacházejí radost, která přichází z čekání, trpělivosti a tvrdé práce? Přístupy jako TRPĚLIVOST a VYTRVALOST jsou pomalu zastaralé a ruku v ruce s tím jde nedostatek dlouhodobých cílů. Krátkodobá radost vyprchá stejně rychle, jako se objevila. Nikdy nebyl kladen takový důraz na motivaci žáků a podporu rovných příležitosti, jako právě nyní. Osobně si myslím, že problém leží v lidech, kteří předávají své postoje dětem,“ uvádí Natàlia Perarnau, zakladatelka a autorka metody Kids&Us „Za svou dlouhou kariéru učitelky jsem viděla stovky rodičů a dětí a mohu s jistotou prohlásit, že rodiče, kteří jsou do studia nadšení, dokáží toto nadšení ve velké míře přenést na své děti,“ dodává Natàlia Perarnau.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20154″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“166″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Ve škole Kids&Us, anglické škole pro děti od 1 roku, je kladen důraz na to, aby byla angličtina pro děti základním stimulem při jejich důležitých prvních, formujících letech života. Cílem Kids&Us je, aby se děti učením bavily a a byla v nich podporována touha po tom, aby se chtěly naučit víc. Jazykové kurzy v Kids&Us po škole či školce, jednou v týdnu, zahájily nábor nových žáků pro školní rok 2017/2018. Pro rodiče s dětmi jsou připraveny ukázkové lekce, aby si děti vyzkoušely, zda jim právě tato forma výuky cizího jazyka bude vyhovovat.
       
Kids&Us děti učí angličtinu přirozeným způsobem, a to už od jednoho roku jejich věku. Metoda Kids&Us respektuje spontánní proces učení jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. To si tak prochází stejnými přirozenými fázemi jako při učení mateřštiny: poslechem, porozuměním, mluvením, čtením a psaním. Učí na základě příběhů. Každý kurz má svého hrdinu, který je ve stejném věku jako žáci a prožívá stejné životní situace jako oni. To dětem umožňuje se se svými hrdiny ztotožnit, a přilnout k nim skrze nový jazyk.

Děti v Kids&Us jsou aktéry příběhů, nejsou pouhými diváky. Díky bohaté interakci, opakování a emočním podnětům u nich vytváří škola potřebu se aktivně vyjadřovat. Používá vlastní výukové materiály vytvořené týmem pedagogů, metodologů, lingvistů, skladatelů, textařů a grafiků. Kids&Us metodika je kontinuální – propracovaná od jednoho roku až do osmnácti let. Děti dochází na hodiny „po škole nebo po školce“ jako do kroužku. Přesto jim Kids&Us metoda zaručuje každodenní kontakt s angličtinou a díky tomu po čase velmi dobře  rozumí a mluví bohatým jazykem s autentickou výslovností. Cesta školy Kids&Us je učení i mino učebny a to prostřednictvím příběhů, rodinných her, mobilních aplikací v angličtině, divadélek, kurzů vaření pro děti atd. Jedná se o revoluční metodu ve výuce jazyků. Kids&Us zahájila svoji činnost v roce 2003 třemi školami v Barceloně ve Španělsku. Následně odstartovala svoji mezinárodní působnost, v letech 2011. V průběhu let se škola rozrostla do počtu více jak 321 center v 9 zemích světa (Španělsko, Itálie, Francie, Belgie, Andora, Mexiko, Portugalsko, Maroko, Česká republika) a společně s Kids&Us se anglicky učí více 100 000 žáků. V Praze je otevřena škola v Malešicích od roku 2014. Do pěti let je v České republice v plánu otevřít 30 škol  Kids&Us.

Miroslav Pešta
Vystudoval mezinárodní vztahy na VŠE v Praze. V roce 2010 založil společnost Archimedes Inspiration a.s. a začal se věnovat oboru výuky cizích jazyků, především angličtiny. Zakladatel a spolumajitel jazykové školy Stories, která je určena pro dospělé. Iniciátor a spolumajitel projektu a aplikace Mooveez – English with movies (Angličtina s filmem). Metodika Mooveez vychází z myšlenky, že učit se cizí jazyk skrze film je nejen zábavné, ale i efektivní. Mooveez je produktem společnosti Archimedes Inspiration, a. s., která se vlastní i progresivní jazykovou školu Storiesˇ. Aplikace s původním názvem Movies for iPad byla s ohledem na plánovaný vstup na zahraniční trhy nově přejmenována na Mooveez – English with movies. Projekt “Mooveez – English with movies” (Angličtina s filmem) z dílny českého startupu získal v Londýně prestižní ocenění ELTons, které uděluje British Council nejlepším řešením pro výuku angličtiny. Za svou mobilní aplikaci pro tablety si odnesl vítězství v hlavní kategorii “Digitální inovace”. 2. června 2016 v Londýně vyhlásila British Council ve spolupráci s organizací Cambridge English Language Assessment vítěze mezinárodní soutěže ELTons (ELT – English Language Teaching). Jedná se o jedinou mezinárodně uznávanou cenu, udělovanou výjimečným projektům na poli výuky angličtiny. Je udělována celkem v šesti kategoriích a cenu za rok 2016 v kategorii „Digitální inovace“ si odnesla společnost Archimedes Inspiration za svůj projekt Mooveez. Spolumajitel Master franchizy Kids&Us pro Českou republiku, kterou přivedl do ČR v roce 2014 s cílem ovlivnit celou jednu generací dětí, dát jim šanci na nový start do života a vybudovat 30 škol po celé České republice. Všechny projekty patří pod křídla společnosti Archimedes Inspiration a.s., ve které je pan Pešta předsedou představenstva. Otec 3 dětí, které všechny plynule hovoří anglicky.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20157″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

VZDĚLÁVÁNÍ MALÝCH ČTENÁŘŮ
Rozvoj umění číst ve skutečnosti začíná, v rozporu s obecně rozšířeným přesvědčením, mnohem dříve než v okamžiku, kdy děti začnou poprvé číst ve škole. Dobrý způsob, jak své děti seznámit s knižními příběhy, je číst jim je. To jim pomáhá seznámit se s čtením jako takovým a jde o první stádium procesu, který končí tím, že si děti přečtou knihu samy.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20155″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“397″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

„Zajdu až tak daleko, když prohlásím, že cesta k získání této dovednosti zásadní pro vzdělávací a osobní rozvoj začíná v první den, kdy se děti dostanou do kontaktu s knihou. Zdánlivě nedůležitá činnost jako otáčení stránek v knize hraje ve skutečnosti v celém procesu životně důležitou roli,“ uvádí Natàlie Perarnau, zakladatelka Kids&Us a autorka výukové metody angličtiny pro děti od prvního roku života. „Když začnete číst jednoduché příběhy šestiměsíčnímu dítěti, určitě to otestuje Vaši trpělivost, jako cokoli jiného v životě miminka, bude to fungovat, pokud z toho uděláte každodenní zvyk. První den nebude Vaše dítě dávat pozor déle než 10 vteřin. Ale krok za krokem bude s Vaší pomocí jejich pozornost narůstat, stejně jako zájem o zážitek, který jim knížka zprostředkovává. Nejde jen o zážitek ze čtení, ale je to také emocionální zážitek s Vámi jako rodiči, který pomůže utvářet pouta mezi vámi,“ dodává Natàlie Perarnau.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20156″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“397″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Natàlie Perarnau mění přístup k výuce cizích jazyků. Věří, že je zásadně důležité děti seznámit s čtením tak brzy, jak je to jen možné, a otevřít jim tím dveře do nekonečného světa ukrytého v knihách. 

Zájem o čtení zajišťuje akademický úspěch
Umění dobře číst je víceméně zárukou akademického úspěchu, protože výhody čtení jsou cenné a dalekosáhlé. Zahrnují získání široké slovní zásoby, rozvoj koncentrace, nárůst představivosti nebo zlepšení pozorovací schopnosti. K tomu je potřeba přičíst zvláštní vztah, který vzniká mezi dospělým a dítětem, a to rozhodně stojí za námahu.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20158″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“397″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Read me a Story u Kids&Us
Kids&Us vyvíjí zdroje s cílem působit na děti v angličtině i mimo třídu. Knižní sbírka Kids&Us nazvaná Read me a Story zahrnuje knížky pro děti v každém věku. Knížky s motivem Betty the Black Sheep jsou určené pro děti ve věku 2 – 4 roků a s motivem Gina Ginger pro děti ve věku 5-7 let. Některé z hlavních postav těchto knížek se staly dětskými hrdiny v mnoha zemích. Doporučená cena knížek je 400,-Kč. Všechny verze knih lze kombinovat s použitím Talking penu – mluvícího pera.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20159″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“409″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Kniha Colours – Baby Book
Knížka je určena hlavně pro menší děti ve věku 9-24 měsíců, které můžou díky ní objevovat a prozkoumávat novou slovní zásobu v angličtině. Pedagogický obsah: Pro hru a poznávání tematické slovní zásoby týkající se barev. 

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“20160″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“423″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Zábavné vaření v angličtině aneb LITTLE CHEF!
Akce pro všechny děti od 3 let, které mají rádi dobrůtky, jenž si samy připraví a navíc se přitom naučí nová anglická slovíčka a písničky. Vstupné pro studenty Kids&Us 100,-/dítě, pro veřejnost 150,-/dítě, doprovod 1 osoby zdarma. Pokud není uvedeno místo konání, akce se koná v prostorách Kids&Us Praha Malešice. Podmínkou je včasná registrace, která Vám bude následně e-mailem potvrzena.

Vyhrajte voucher na ukázkovou hodinu v hodnotě 200,- Kč a knihu Colours v hodnotě 400,- Kč.

Kolik škol (poboček Kids&Us) je nyní otevřených v České republice?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Nápověda: www.kidsandus.cz

Správné odpovědi zasílejte na email: soutez@jomagazin.cz, předmět: Škola.

Hrajeme do 14.5. 2017. Vyhrává 300., 400. a 500. odpověď. Výherce informujeme emailem. Nezapomeňte uvést celé jméno a adresu, kam by měla být případná výhra zaslána. Přejeme hodně štěstí!

Výherci: Lucie B., Praha; Terka C., Příbram; Ivan M., Praha

Zdroj: www.kidsandus.cz

Komentáře