Špičkový lékaři Jan Pirk, Josef Koutecký a Pavel Pafko součástí projektu Kořeny osobností

Reklama

Nejen umělci, sportovci či představitelé států a měst jsou součástí unikátního projektu Kořeny osobností. Své čestné místo mají v Botanické zahradě hl. m. Prahy také stromy předních vědců a lékařů. Tři z nich, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., se nyní stali dalšími osobnostmi, které projekt svou účastí poctily.

Jejich významnou práci, na jejímž konci stojí stovky zachráněných lidských životů, připomínají od 25.9. 2017 stromy, které v rámci projektu Kořeny osobností v trojské botanické zahradě společně vysadili.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“26923″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Sedmdesátou osmou osobností na Stezce osobností, jež vzniká výsadbou v rámci projektu Kořeny osobností v Botanické zahradě hl. m. Prahy, se stal prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., český břišní a hrudní chirurg a transplantolog, patřící k nejlepším českým operatérům. V prosinci 1997 provedl se svým týmem první úspěšnou transplantaci plic na území České republiky.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“26924″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

V roce 2013 byl prezidentem Milošem Zemanem vyznamenán medailí Za zásluhy. V roce 2016 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu. Za svou kariéru uskutečnil přesně sto transplantací. Působil také na zahraničních klinikách, například v New Yorku, Torontu, Moskvě, Lipsku nebo Uppsale.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“26921″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. je další osobností, která v Botanické zahradě hl. m. Prahy zasadila svůj strom a tím se nesmazatelně zapsala do projektu Kořeny osobností, jenž má propojit významné české i zahraniční osobnosti přelomu tisíciletí se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a stromů.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“26922″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Prof. Pirk je předním českým kardiochirurgem a přednostou Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Na svém kontě má zhruba sedm tisíc operací a na 270 transplantací, což jej řadí mezi operatéry srdce k evropské špičce.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“26925″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“300″}}]]

Třetím v řadě předních českých lékařů, kteří společně vysadili svůj strom v trojské botanické zahradě a zároveň 80. osobností v řadě, je prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel oboru dětská onkologie v tehdejším Československu. Vedle své lékařské praxe zastával také po pět funkčních období post děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a post prorektora Univerzity Karlovy. Prof. Koutecký je držitelem řady ocenění, například Národní ceny projektu Česká hlava či Ceny Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína. V roce 1996 obdržel z rukou prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy II. stupně. 

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“26926″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Všichni tři lékaři vysadili v Botanické zahradě hl. m. Prahy jeřáb opominutý – Sorbus omissa. Jedná se o endemický druh, který byl popsán v roce 2012. Roste pouze ve dvou malých lokalitách na levém břehu Vltavy, a to u Roztok a Libčic nad Vltavou. Vzhledem k výskytu na omezeném území a nevelkému počtu jedinců je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy květeny v České republice. Jeřáb opominutý roste především ve světlých dubových lesích na příkrých kamenitých svazích, a to zejména v jejich středních částech. Typický je roztroušený výskyt. Kvete v květnu.

Stromy, které tři světově uznávaní lékaři v rámci projektu Kořeny osobností vysadili, pocházejí přímo od nálezce tohoto druhu Ing. Jiřího Velebila a byly vypěstovány v Dendrologické zahradě v Průhonicích. „Vedle zvučných jmen ze světa umění a sportu chceme v našem projektu Kořeny osobností představit také ty, již stojí zpravidla mimo světla reflektorů, přičemž jejich věhlas a zásluhy o společnost nejsou o nic menší, ba naopak. Jde o lékaře, kteří mají za sebou nejen ohromné a hmatatelné výsledky v oblasti vědy, ale především mnoho zachráněných lidských životů,“ říká Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Projekt Kořeny osobností poutá od roku 2009 jedinečným způsobem zájem široké veřejnosti k přírodnímu bohatství, jímž pražská botanická zahrada disponuje, a spojuje významné osobnosti s vzácnými a ohroženými rostlinnými druhy. Postupně by měl představit až 150 významných osobností a stejný počet rostlinných exemplářů, které se ve volné přírodě již téměř nevyskytují či stojí před úplným vymizením. Doposud se do projektu zapojilo celkem 80 osobností včetně prezidenta Václava Havla, bývalé ministryně zahraničí Madeleine Albrightové, držitele Oscara Miloše Formana či módního návrháře s českými kořeny Manola Blahníka.

Komentáře