Sport pomáhá u dětí budovat zdravé sebevědomí

Reklama

Ve škole je pro děti důležité umět se prosadit a ukázat své schopnosti, ať už se jedná o počty, nebo o tělocvik. Žáček, který až ve školní tělocvičně stojí poprvé na kladině a neví si rady s míčem, má totiž o hodně obtížnější pozici než ten, který už všechno umí. Proto je včasná sportovní průprava tak důležitá i pro zdravé dětské sebevědomí.

„Rodiče, kteří umožní svému dítěti osvojit si už záhy základní pohybové dovednosti, udělají pro jeho pocit sebejistoty víc, než si možná myslí. Pokud totiž malý školák nezvládne při hodině tělocviku jednoduché sportovní úkony, jako je kotoul, přeskok překážky nebo závěs na žebřinách, může to zbytečně snížit jeho sebevědomí. Všichni dobře víme, jak si děti rády poměřují své síly a schopnosti a jak také, bohužel, dovedou být ve své upřímnosti až nepříjemně kritické. Když rodiče nevedou potomky ke sportu, děti to pak pociťují jako hendikep nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i na výletech, školách v přírodě, lyžařském výcviku nebo jen při běžném pobytu na hřišti,“ vysvětluje Kristýna Přibylová z dětských tělocvičen Monkey´s Gym, které jsou založeny na kvalitní metodice cvičení, profesionálním přístupu a zábavné formě výuky pohybových dovedností malých dětí.

Správná technika běhu
Co by tedy mělo dítě na prvním stupni umět, aby ho v hodinách tělesné výchovy nic nezaskočilo? „Malý žáček by měl přicházet do školy s osvojenými základními dovednostmi, jako jsou skoky snožmo, vícenásobný skok na jedné noze, skákání přes švihadlo nebo seskoky z vyšší podložky. K všeobecné průpravě patří také nácvik kotoulu, převaly na obě strany, starty z různých poloh a základy správné techniky běhu,“ vyjmenovává Kristýna Přibylová a připomíná, že běh jako samostatná aktivita se u takto malých dětí ještě nedoporučuje, ale protože je součástí mnoha dalších aktivit, je důležité, aby byl prováděný správně.

Vedení míče i vzpor na bradlech
Do seznamu základních dovedností patří dále nácvik rovnováhy chůze po kladině nebo alespoň po lavičce, cviky na žebřinách a vzpor na rukou na bradlech. Do obecné průpravy patří také základy pro míčové hry, s nimiž se děti ve škole hojně setkávají. „Právě při absenci těchto dovedností se děti mohou cítit upozaděny – jedná se hlavně o házení a chytání míče, hod na cíl, kopání do míče a jeho vedení nohou,“ upozorňuje zkušená trenérka. Také plavání a jízda na kole jsou dle jejího názoru dovednosti, které by děti raného školního věku měly ovládat. Plavání je důležité nejen z bezpečnostního hlediska, ale v pozdějším věku je také žádaným doplňkem sportovních aktivit s jednostrannou zátěží, jelikož vhodně procvičuje celé tělo a současně působí rehabilitačně.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23690″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Brusle a lyže počkají
V současné době je velmi populární výuka bruslení, ať již in-line nebo ledního – obojí lze vřele doporučit pro děti ve věku od 4 let výše v případě, že je to baví. „Občas přicházejí rodiče s tím, že chtějí, aby jejich ratolest uměla bruslit, ale jejich dítko přitom pro tento druh pohybu ještě není zralé. Bruslení je krásná a pro děti zábavná aktivita, proto ji určitě podporujeme, jen se již jedná o určitou nadstavbu všeobecné pohybové průpravy, kterou by děti předškolního věku měly zvládnout. Podobné je to s lyžováním. Proto v těchto případech doporučuji dát na pocity a projevy dítěte a počkat, až se bude na podobné aktivity samo cítit,“ doporučuje Kristýna Přibylová. 

Pohybový kroužek znamená náskok
Pokud má dítě možnost učit se odmalička základům cvičení ve správně vedeném pohybovém kroužku, získává oproti dětem, které nesportují, významný náskok. Děti se naučí ovládat svoje tělo, mají vhodně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku, posílené svalstvo horních i dolních končetin a břicha, umí se pohybovat v prostoru, zacházet s míčem, udržet rovnováhu a většinou také dokážou správně padat, což může eliminovat úrazy při sportovních aktivitách. Oproti vrstevníkům, kteří podobnou průpravou neprošli, nebo se velmi brzy úzce specializovali na konkrétní sport, mají tyto děti obrovskou výhodu v tom, že si vštěpily základy dovedností v raném věku a mohou na nich stavět v dalších letech, kdy se již třeba budou věnovat konkrétnímu sportu.

Rychlé pokroky a zdroj zábavy
„Ráda dávám jako příklad některé děti, které k nám přicházejí ve 4-5 letech s tím, že již hrají tenis. V tělocvičně se pak ale ukáže, že jim chybí úplné základy, jako je kotoul vpřed nebo skoky snožmo. Pokud by zůstaly pouze u tenisu, tyto dovednosti se nemají kde naučit a v budoucnu by jim chyběly. Proto říkám, že důležitá u sportu dětí je nejdříve všestrannost, až pak specializace,“ připomíná základní myšlenku sportovní výuky u malých dětí trenérka a pochvaluje si, jak jsou pokroky u dětí již v útlém věku krásně vidět. „Maminky, které vynechají třeba jen jeden semestr cvičení, jsou často při přihlášení dětí do dalšího kurzu překvapené, jaký skok ostatní děti oproti jejich ratolesti za těch 5 měsíců udělaly.“ Výhodou předškolních dětí je také to, že je do pohybu nikdo nemusí nutit – pokud je lekce zábavná a lektor je dokáže zaujmout, chodí cvičit opravdu rády. Díky tomu se také mnohem snadněji a rychleji učí.

Monkey´s Gym jsou tělocvičny šité na míru dětem, kde základem je kvalitní metodika cvičení, profesionální přístup a zábavná forma. Komfortní a moderní prostor je vybaven nářadím určeným přímo pro děti – gymnastické kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky nebo horolezecká stěna. V hodinách nechybí dovednostní aktivity, trénuje se obratnost i rychlost, hrají se hry s míčem i sportovní hry. Lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji u dětí a jejich individuálním dispozicím. Prostředí je nesoutěživé a pozitivní, aby děti pohyb hlavně bavil.

Zdroj: Monkeysgym.cz

Komentáře