Tip na výlet: Výstava Kdo si hraje

Poslat zprávu potrubní poštou si budou moci v letních dnech tohoto roku vyzkoušet návštěvníci Technického muzea v Brně. Zároveň si budou moci vyzkoušet výrobu elektrického proudu různými způsoby, např. točením nebo taháním anebo si budou moci otestovat sami sebe jako zdroj elektřiny.

Muzeum na dobu prázdnin připravilo výstavu, která se tématem váže k dětským návštěvníkům, ale zároveň určitě zaujme i dospělé publikum. Jedná se o interaktivní výstavu s fyzikálními pokusy, kterou doplňují didaktické pomůcky našich pradědů a prababiček, a to troj- i dvojrozměrné, a v neposlední řadě hračky pro kluky i holky.

„Mezi nejstarší didaktický obraz ve výstavě patří Základní myšlénka stříkačky vodní, která je z přelomu 19. a 20. století,“ říká kurátorka sbírky TMB Didaktické pomůcky a technické hračky Drahomíra Valentová. „K nejstarším hračkám ve sbírce TMB patří kamenné stavebnice Anker, které pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Dívenky pravděpodobně zaujme souprava stolku a židliček – miniaturní napodobenina nábytku ohýbaného dřeva TON z poslední čtvrtiny 19. století.“

Ve výstavě jsou také dobové společenské hry, technické stavebnice včetně předchůdce slavného Merkura – stavebnice Vašek a další exponáty. „Mimo jiné si návštěvníci budou moci prohlédnout zmenšenou volnou repliku lehké vlakové nákladní soupravy, kterou podle originálu ze Škodových závodů Plzeň z 30. let 20. století vyrobili ve školních dílnách Střední průmyslové školy strojnické v Brně v Sokolské ulici, a to v letech 1943-1944 pro syna učitele. Jedná se o jediný unikátní exemplář, který je stále funkční.“

Možnost vyzkoušet si vlastními rukama jednoduché fyzikální experimenty dovolují ve výstavě přístroje konstruktéra a vývojového pracovníka firmy ABB Brno, posléze pedagoga Vítězslava Prokopa. Kromě výše jmenovaného návštěvníci budou moci obsloužit malé elektromagnetické dělo, autodráhu na ruční pohon, dále se budou moci přesvědčit, co říká Ampérovo pravidlo pravé ruky a další. „Před časem se technika, kromě výpočetní, dostala do pozadí zájmu,“ říká Vítězslav Prokop.

„Na některých základních školách docházelo k rušení dílen. Pomůcky pro vyučování fyziky se začaly rozpadat a kromě několika zahraničních firem nebyl nikdo, kdo by se zabýval jejich opravami, či dokonce vyráběl nové. A tak se výuka stala málo inspirativní a někdy až nudná.“ Z tohoto důvodu začal Vítězslav Prokop vyrábět originální interaktivní pomůcky, které názorně předvádějí fyzikální zákony. V současné době má zhruba 50 originálních exponátů, s nimiž byl na mnoha výstavách. Např. na světovém kongresu Physics on Stage 2 v nizozemském Noordwijku, kterého se zúčastnilo 52 zemí z celého světa.

„Některé interaktivní exponáty na výstavě v TMB na první pohled popírají základní fyzikální zákony,“ tvrdí Vítězslav Prokop, „návštěvník se musí zamyslet, proč tomu tak je. Ale to je účel naší výstavy.“ Každý experiment doplňuje postup a vysvětlení pokusu. Navíc výstavu rozšiřují informace o osobnostech, které posouvaly fyziku vpřed, přibližují boj o prvenství vynálezu a další zajímavosti. Samozřejmě, že se jedná pouze o zlomek z velkého výčtu světových fyziků.

Výstava Kdo si hraje, nezlobí je přístupná ve 2. patře TMB od 4. 7. do 30. 9. 2017. V září dojde k částečné obměně fyzikálních experimentů.

Zdroj: Technické muzeum Brno

Komentáře