Turisté slaví 100 let republiky a 130 let od svého vzniku

I když do výročí sta let republiky zbývá rok a půl, Klub českých turistů (KČT) přichází s oslavou tohoto jubilea již nyní a 25. března zahájí speciální seriál pochodů s názvem 100 let republiky, 130 let v pohybu. Nejen, že turisté oslavují výročí republiky, ale také si připomínají 130. výročí od svého vzniku 11. června 1888.  

Série 100 pochodů, 100 kulturních zážitků pro rodiny s dětmi startuje v sobotu 25. března akcí „Za jarním sluníčkem“ v Praze. Každý, kdo přijde na místo startu a zaplatí zde symbolický poplatek, může vyrazit na některou z tras, jejichž společným cílem je Letná a Národní technické muzeum.

Během dubna a května se uskuteční další pochody na Plzeňsku, ve Vizovicích, na Lovoši v Českém středohoří, Chebu, Orlických horách, Javorníkách na Česko-slovenské hranici či v Klatovech. Celkem se odehraje 100 pochodů, slavnostní zakončení proběhne 28. října 2018 na Náměstí Republiky v Praze.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“18507″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Věděli jste, že…
…jednou z činností, které měl KČT po založení v roce 1888 na starost, bylo i zřizování a označování cest?
Právě tehdy se v hlavách členů zrodila myšlenka vybudovat jednotnou síť značených tras. Díky tomu byla 11. května 1889 vyznačena první trasa KČT pásovým označením. Byla červená a vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům. Dnes byste na ní potřebovali plavky a šnorchl, neboť leží pod hladinou Štěchovické přehrady. Od doby prvního označení uteklo už téměř 130 let. Dnes už čítá délka pěších turisticky značených tras v ČR 42.078 km a délka pásových cyklistických tras téměř 3.750 km. Na všech turisticky značených trasách je dohromady instalováno 65.510 směrovek a tabulek, 3.709 směrovníků a 1 527 nástěnných map ve stojanech nebo v rámech. Na údržbě veškerého turistického značení se podílelo celkem 1 585 českých značkařů, kteří odpracovali 62 974 hodin.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“18508″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Ke spojení oslav republiky s Klubem českých turistů říká předseda Mgr. Vratislav Chvátal:
Vážení a milí turisté, Klub českých turistů jako jeden z nejstarších spolků v České republice vychází ve svojí činnosti z vlasteneckých tradic založených našimi osvícenými předky. Dne 11. června 1888 bylo úsilí Dr. Viléma Kurze st. (předsedy Národní jednoty Pošumavské) a Dr. Františka Čížka (předsedy Národní jednoty Severočeské) završeno založením KČT. Prvním předsedou byl známý cestovatel Vojta Náprstek. V okamžiku vzniku Československé republiky v roce 1918 měl KČT za sebou již dlouhých a programově úspěšných 30 let činnosti. Aktivity KČT od samého začátku nebyly určeny pouze členům KČT, ale i veřejnosti se zájmem o turistiku a poznávání.

Po vzniku republiky se KČT stal přirozenou součástí demokratického prostředí mladého československého státu. Na nové státoprávní uspořádání zareagoval transformací a změnou názvu na Klub československých turistů. Činnost KČST ukončil rok 1939, kdy se klub vrátil k názvu KČT. V průběhu 2. světové války a později až do sjednocení tělovýchovy pomáhal KČT v činnosti zakázaným spolkům, jako byl Sokol nebo Skaut a svébytným způsobem přispíval (a dodnes přispívá) k udržitelné míře využívání přírody a krajiny pro turistické aktivity s cílem přispět ke zdravému životnímu stylu obyvatel, regeneraci jejich sil a poznávání krás a zajímavostí nejenom naší vlasti.

Klubový projekt „100 let republiky – 130 let v pohybu“ je dokladem úcty KČT k tradicím, a důkazem odhodlání současného Klubu českých turistů vytvářet ve spolupráci s českým státem podmínky pro turistiku a cestovního ruchu v ČR. Připomenutí 130. výročí KČT a 100. výročí vzniku republiky v roce 2018 realizujeme ryze turistickým způsobem – turistickou aktivitou v duchu leitmotivu „S námi za zdravím a poznáním.“ Již nyní děkuji všem partnerům a podporovatelům projektu oslav 100. výročí republiky a 130. výročí KČT a také všem jeho realizátorům. Milí turisté, přeji vám hezké zážitky na vybraných turistických akcích, dobré zdraví a pohodu a těším se na setkání s vámi. Zdrávi došli!

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“18506″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“311″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Trasy pochodu Za jarním sluníčkem, 25. 3. 2017
Srdečně vás zveme na zahájení oslav 100 let vzniku republiky, 130 let v pohybu pochodem Za jarním sluníčkem. Právě tento pochod je první z řady „100 výletů, 100 kulturních zážitků“, které budou pořádat zástupci jednotlivých oblastí KČT až do října 2018. „Je to ideální příležitost, jak stylově oslavit kulaté výročí od vzniku republiky, podívat se na krásná místa, rozhýbat tělo, pobýt na čerstvém vzduchu a sejít se s přáteli,“ říká organizátor Jaroslav Krejzlík a dodává, že vždy na každém pochodu se mohou účastníci těšit na tombolu, speciální razítko, samolepku a kulturní zážitek, který připomene vznik republiky. Zároveň si v roce 2018 Klub českých turistů připomene 130 let od svého vzniku.

Trasy pochodu č. 1
Pěší 5 km, kočárková – bezbariérová, vozíčkářská. Start 10 – 12 hod. Místo startu – Národní technické muzeum
Pěší 7 km, start 9 – 11 hod. Místo startu – Kinského náměstí, tramvaj č. 9, 12, 20
Pěší 9 km: Jdeme s Novou: start 9 – 11 hod. Místo startu – metro C Kobylisy, výstup Salesiánské divadlo
Pěší 17 a 22 km, start 8 – 10 hod. Místo srazu –  metro C Kobylisy, výstup Salesiánské divadlo

Cíl (11 – 16 hodin) je pro všechny trasy společný: Národní technické muzeum

Program:
Absolvování turistické trasy dle vlastního výběru, vstup do expozic NTM zdarma, kulturní a hudební program v cíli od 13 hodin. Na akci bude k dispozici první razítko 100 let republiky a tematická samolepka do brožury, vydané k tomuto projektu.

Komentáře