Umí české děti hospodařit s penězi?

Reklama

První kapesné dnes dáváme dětem už v sedmi letech. To, jestli s ním umí správně naložit, je ale věc druhá. České děti totiž samy přiznávají, že si nejsou příliš jisté v otázce hospodaření s penězi. Průzkum ČSOB ukázal, že si naše ratolesti zvládají z kapesného spořit, ale také si mezi sebou vesele půjčují a bohužel někdy ani peníze nevrací.

České děti sami přiznávají, že si ve světě financí nejsou úplně jisté v „kramflecích“. Kapesné dostává mnoho dětí hned s nástupem do první třídy, správně hospodařit s penězi ale podle průzkumu ČSOB české děti příliš neumí, a samy si to uvědomují. Jen 17 % dětí si myslí, že jim to s penězi jde, naopak 11 % je přesvědčeno, že to neumí vůbec. Zbývajících 72 % si takto jednoznačně není jisto. „70 % dětí přiznalo, že se chce o hospodaření s penězi dozvědět více, a to je pozitivní. Naše zkušenosti ukazují, že finanční gramotnost je nutné rozvíjet v útlém věku, kdy si děti nejsnáze osvojí správné dovednosti a návyky,“ říká František Klufa z ČSOB.

S penězi ne vždy vystačíme
Mezery ve finanční gramotnosti dětí, zejména těch nejmenších, které právě začínají školní docházku, vidí většina rodičů. Dvě třetiny z nich se proto aktivně snaží své dítě naučit, jak se nejlépe pohybovat ve světě financí. To se ukázalo jako správná cesta, neboť více jak 92 % dětí se chce o hospodaření s penězi dozvědět nejvíce právě od svých rodičů. Třetina školáků si myslí, že by jim informace o finančním vzdělávání měla předat také škola. Chyby v zacházení s penězi ale nejsou jen doménou dětí. Ačkoli 93 % českých rodin zvládne ze svých příjmů pokrýt základní potřeby, české domácnosti si nevytváří bohužel žádné rezervy. Nenadálý výdaj v hodnotě 10 tisíc korun a vyšší by měla problém zaplatit až polovina z nás. To dokazuje i fakt, že zhruba třetina Čechů zažila v uplynulém roce období, kdy se dostala do mínusu.

Nedostatek peněz pak většinou řešíme půjčkou, což se nemění ani s věkem. Podle průzkumu si s přiděleným kapesným nevystačí zhruba osmina dětí. Navíc i těm, kterým běžně jejich peníze stačí, se někdy stane, že potřebují o něco více, než mají. V těchto případech až 75 % dětí nejdříve požádá o další peníze rodiče. Druhou alternativou, kterou volí výrazně méně dětí, je sáhnout do svých úspor. Jako další možnosti pak vnímají děti půjčku od prarodičů či kamarádů. „Průzkum nám také ukázal, že zkušenost s půjčováním peněz kamarádům má necelá polovina dětí a průměrná výše půjčky bývá okolo 250 korun,“ komentuje Václav Potůček, lídr projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy a dodává: „80 procent půjček pak děti svým kamarádům řádně splatí, je zde ale zhruba necelá pětina dluhů, která zůstane v nenávratnu.“

Tři čtvrtiny dětí si spoří
České děti si nejen půjčují, ale také se snaží ze svého kapesného něco ušetřit. Dělá to celkem 75 % z nich. Favoritem je u těch nejmenších dětí stále staré, známé prasátko. Do něj si spoří zhruba tři čtvrtiny dětí ve věku 6-9 let. Starší děti pak ukládají peníze hlavně na bankovní účet (58 % dětí ve věku 15-18 let). Průměrná výše úspor, kterou děti mají, je 2 tisíce korun. „Nejpoctivější střadatelé jsou pak ty nejmladší děti, které mají naspořeno až 1 500 korun a jejich měsíční kapesné se pohybuje mezi 100-150 korunami,“ přibližuje Václav Potůček a dodává, že ty nejstarší děti pak hospodaří s rozpočtem téměř 700 korun měsíčně.

Děti a finance (Průzkum Finanční vzdělávání ČSOB pro školy, 2017):
• 17 % dětí si myslí, že umí správně hospodařit
• 11 % dětí odpovědělo, že s penězi hospodařit neumí
• 72 % dětí tvrdí, hospodařit s penězi možná umí
• 70 % dětí se chce o hospodaření s penězi dozvědět více
• 91 % dětí pokládá za hlavní zdroj informací o hospodaření s penězi rodiče
• Podle třetiny dětí by o hospodaření s financemi měli mluvit také učitelé ve školách
• 12 % dětí si nevystačí s přiděleným kapesným
• 75 % dětí se snaží si ze svého kapesného spořit
• Necelá polovina dětí má zkušenost s půjčováním peněz kamarádům
• Děti si vzájemně půjčují v průměru okolo 250 Kč
• 93 % českých domácností pokryje svými příjmy výdaje za základní potřeby (jídlo a oblečení)
• Třetina Čechů se dostala v uplynulém roce do mínusu

Zdroj: ČSOB

Komentáře