Úrazy si nevybírají, umí potrápit děti, dospělé i seniory

Téměř každého z nás už v životě postihla nějaká lehčí poranění šlach, svalů či kloubů. Jsou běžnou součástí života a přijít k nim můžeme kdekoli – doma, při sportu, při práci apod. Úrazy se týkají každého bez ohledu na věk, nicméně nejvíce jsou vzhledem ke své fyzické konstituci ohroženi děti a senioři. Zatímco děti se nejčastěji poraní při sportu, starší lidé často trpí následkem pádů v domácnostech. Podobná zranění jsou sice nepříjemná, nicméně většinou si je zvládneme ošetřit sami doma.

Většina úrazů malých dětí a předškoláků se odehrává v domácnostech, přičemž téměř třetinu z nich tvoří pády. U dětí školního věku je pak z hlediska úrazovosti nejrizikovějším sport – sportovní úrazy tvoří celkem 33 %. U žáků staršího školního věku dochází k úrazům nejčastěji při organizovaném sportu a školní tělesné výchově. Většinou se kromě zlomenin jedná o podvrtnutí a drobná povrchová zranění.

Úrazy se dějí náhle, stačí chvilka nepozornosti a zranění je na světě. Proto je důležité dodržovat pravidla a preventivní bezpečnostní opatření, a to zvláště při sportu. Značné procento sportovních úrazů totiž vzniká důsledkem toho, že děti nepoužívají ochranné pomůcky – přilby, rukavice, návleky na klouby, chrániče zápěstí apod. „Dále je při provozování jakéhokoliv sportu důležité nepřeceňovat své síly a respektovat projevy únavy, nesportovat v případě nemoci či v období rekonvalescence. V tu chvíli totiž riziko úrazu značně roste. Pokud se přece jen úraz přihodí, je třeba zachovat klid. Odhlédneme-li od vážných úrazů, které si žádají lékařskou pomoc, drobnější poranění svým dětem hravě ošetříte sami doma,“ říká MUDr. Michal Lazák, praktický lékař z Prahy. Co se týče pohmoždění svalů, podvrtnutí kloubů, zapamatujte si následující kroky – znehybnit, chladit otok a tlumit bolest. Domácí lékárničku si doplňte o léčivé přípravky s analgetickým účinkem, vhodný je např. Ibalgin gel, který díky obsahu léčivé látky ibuprofen tlumí bolest, snižuje otok a působí protizánětlivě. Postižené místo navíc zklidňuje a chladí. Je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. S ošetřením úrazu není radno dlouho otálet.

U seniorů úrazy souvisí s tělesnými změnami, které provází stárnutí. Hlavní příčinou úrazů ve stáří jsou pády, ke kterým dochází především doma, ale například i v dopravních prostředcích. Alespoň jedenkrát ročně upadne více než 30 % seniorů nad 65 let. Počet pádů přibývá s věkem seniora, nejčastěji se vyskytují ve věku mezi 70 až 80 lety. Vysoký výskyt pádů ve stáří souvisí s tím, že chůzi ovlivňuje řada věkově vázaných změn, např. poruchy zraku, potíže s rovnováhou, svalová ochablost, artróza nosných kloubů atd. Ve třetině případů znamenají pády středně těžké nebo vážné zranění, u nichž je nutný zásah lékařů, nicméně i seniorům se nevyhýbají drobnější poranění (malé hematomy, zhmožděné rány apod.), se kterými si poradí v domácích podmínkách,“ doplňuje MUDr. Lazák. Pro seniory jsou při léčbě lokální bolesti a poranění také vhodné tzv. topické formy analgetik – krémy či masti. Například Ibalgin krém, který také obsahuje ibuprofen. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů – ať už bolí záda, svaly nebo klouby. Mohou ho užívat dospělí a mladiství od 12 let věku.

U seniorů hraje významnou roli prevence úrazovosti. Jejím základem je pravidelný pohyb a cvičení zaměřená na rovnováhu a posílení svalového a opěrného systému. Dbát je třeba i na konzumaci potravin bohatých na kalcium a vitamín D a na bílkoviny. A v neposlední řadě je potřeba upravit domácí prostředí tak, aby se eliminovala zbytečná rizika, tzn. vytvořit bezbariérové trasy a zabudovat pomůcky usnadňující pohyb a vykonávání běžných činností.

Ibalgin® gel a Ibalgin® krém jsou volně prodejné léky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® gel – nezávazná orientační spotřebitelská cena v lékárně za jedno balení 50 g je 99,90 Kč, za jedno balení 100 g je 159,90 Kč. Ibalgin® krém – nezávazná orientační spotřebitelská cena v lékárně za jedno balení 50 g je 99,90 Kč, za jedno balení 100 g je 159,90 Kč.

Zdroje:

 1. Kolektiv autorů Dětství bez úrazu: Úrazy dětí. Dostupné z: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1385376323.pdf
 2. Český červený kříž Praha 1: Prevence úrazů. Dostupné z: http://www.cckpraha1.cz/uploads/kestazeni/prevence.pdf
 3. Státní zdravotní ústav: Prevence dětských úrazů v domácnostech. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/plakaty/prevenceurazdomacnost140_150_opt.pdf
 4. MUDr. Hasík J.: Nebojte se první pomoci. Dostupné z: http://www.obecsudice.cz/krizove_rizeni/prvni_pomoc.pdf
 5. Herman J.: Léčba drobných úrazů v ordinaci praktického lékaře. Medicína Pro Praxi 2007;4(7-8):S329-330. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2007/07/11.pdf
 6. Doc. MUDr. Benešová V., CSc.: Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Zdravi.euro.cz. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/urazy-senioru-a-moznosti-jejich-prevence-163717
 7. Mgr. Dvořáčková D.: Úrazy seniorů v domácím prostředí. Zdravi.euro.cz. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/urazy-senioru-v-domacim-prostredi-448650
 8. SPC přípravku IBALGIN GEL, datum revize textu 16. 9. 2015
 9. PIL přípravku IBALGIN GEL, datum revize textu 18. 5. 2017
 10. SPC přípravku IBALGIN KRÉM, datum revize textu 30. 6. 2017
 11. PIL přípravku IBALGIN KRÉM, datum revize textu 30. 6. 2017

Komentáře