Věrozvěstové Cyril a Metoděj v podobě IGRÁČKA na Velehradě

Reklama

Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu 5. července roku 863. Na jejich památku se tento den stal v České republice a na Slovensku státním svátkem. Za své zásluhy o šíření křesťanství byli oba bratři prohlášeni za svaté. Svým učením ovlivnili i další křesťanské národy v Evropě, proto je papež Jan Pavel II. v roce 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy.

Výstava Fenomén IGRÁČEK v Turistickém centrum Velehrad, pořádaná k výročí těchto osobností, zařadí mezi vystavované exponáty i originálně zpracované IGRÁČKY v podobě Cyrila a Metoděje. Ty pro společnost EFKO, českého výrobce společenských her a IGRÁČKA, navrhuje a výtvarně realizuje pan Miroslav Svoboda. IGRÁČCI v podobě Konstantina a Metoděje by tímto počinem měli přiblížit hravou formou význam těchto křesťanských věrozvěstů pro Českou republiku a slovanské národy. Výstava proběhne na Velehradě od 13. července do 28. srpna tohoto roku. IGRÁČEK Cyril a Metoděj obohatí oblíbenou výstavu představující téma historie, současnost, vývoj a výrobu legendární hračky. Turistické centrum Velehrad pořádá výstavu ve spolupráci s českým výrobcem hraček, společenských her a IGRÁČKA, společností EFKO – karton, s.r.o. a Technickým muzeem v Brně.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“media_original“,“fid“:“23286″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“350″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“525″}}]]

„Velehrad je všeobecně znám jako významné centrum křesťanské kultury. Rádi obohacujeme veškeré dění o vše, co lidi zajímá i baví zároveň. Výstava fenomén IGRÁČEK zaznamenává mezi dětmi i jejich rodiči nebývalého ohlasu, proto jsme uvítali mít ji i tady u nás, “ uvádí, BcA. Veronika Daňková, DiS., galeristka Turistického centra Velehrad. „Výstavu otevřeme 13. července, tedy hned po oslavách příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. IGRÁČKY v podobě těchto věrozvěstů považuji za povedené přiblížení historie současnými prostředky, “ dodává Veronika Daňková.

„Pro výstavu ve Velehradě jsou připraveni originální IGRÁČCI Cyril a Metoděj, z dílny pana Svobody. Slavný den budou připomínat po celé prázdniny,“ uvádí Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. „Velehrad bude pro putovní výstavu Fenomén IGRÁČEK 55. místem, kde bude realizována. Výstava putuje bezmála šest let po naší krásné zemi,“ dodává Zdeněk Rauš. 

„Za důležité, jako výrobce her a hraček pro děti, považuji jejich pravdivost a užitečnost. Jsem přesvědčen, že hraje-li si dítě s podnětnými hračkami, mohou dětem přiblížit i složitější věci,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Cyril a Metoděj v podobě IGRAČKA jsou spojením vážného tématu s hravými prvky. IGRÁČCI nemají však téma zlehčovat, naopak dát mu plnohodnotný význam a připomenout význam křesťanské kultury,“ dodává Miroslav Kotík. Cena vstupenek na výstavu je pro dospělé 30 Kč a pro děti od 6 let za 20 Kč.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“media_original“,“fid“:“23287″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“350″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“526″}}]]

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako Soluňští bratři, jsou známí jako apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil písmo hlaholici. Byli absolventy cařihradské univerzity a zejména Konstantin patřil k nejvzdělanějším lidem tehdejšího světa. Ovládali slovanský jazyk a začali jej používat při bohoslužbách, které se tehdy sloužily většinou v latině nebo řečtině. Vytvořili první slovanské písmo hlaholici a do slovanského jazyka staroslověnštiny přeložili nejdůležitější části Bible. Učenci přišli na území Velkomoravské říše z Konstantinopole na pozvání knížete Rostislava, tehdejšího panovníka Velké Moravy, aby zde dále šířili křesťanství.

Obec Velehrad se nachází mezi výběžky Chřibů 7 km od Uherského Hradiště v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. V lidové tradici je obec dosud ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy. V pramenech 9.-13. století však sídlo tohoto názvu není nikde zmíněno. Nejstarší doklad pro jméno Velehrad je až v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r. 1131, ale bez bližší identifikace

Turistické centrum Velehrad nabízí návštěvníkům rovněž zajímavé stálé expozice, jako například „Příběh sochy“ akademického sochaře Otmara Olivy. Mezinárodně známý olomoucký rodák Otmar Oliva je absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Akademie výtvarných umění v Praze. Žije s rodinou ve Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou. Vystavené sochy ve zkratce naznačují vývoj téměř čtyřicetileté Olivovy tvorby, ve které se utrpení politického vězně a jeho křesťanské krédo přetavily v artefakty, jimiž dosáhl mezinárodního věhlasu. Tato výstava je pro veřejnost otevřená do konce prosince 2019. Vstupné pro děti od 6 let je 10 Kč, dospělí zaplatí 30 Kč.

Další z výstav je „Výstava U nás na Velehradě aneb jak se žilo před léty“. Expozice vznikla z předmětů, fotografií, obrazů, dokumentů, které zapůjčili občané. Předměty, které byly v minulém století potřebné ke každodennímu životu, jsou nyní pro někoho „harampádím“, pro jiného mají sběratelskou hodnotu nebo osobité kouzlo. Přijďte zavzpomínat, jste srdečně zváni. Věříme, že se poznáte na fotografiích, videozáznamech nebo zjistíte, že z vystavených předmětů také některé vlastníte. Výstava se neustále doplňuje novými exponáty. K vidění jsou nové dobové fotografie, nábytek. Výstava je pro veřejnost otevřená do konce prosince 2017. Vstupné je dobrovolné.

Zdroj: Velehrad

Komentáře