Výstava Fenomén IGRÁČEK v berounském Muzeu českého krasu

Reklama

Výstava pokračuje i v letošním roce.

Oblíbená výstava Fenomén IGRÁČEK dorazila také do Berouna. O její uspořádání projevilo zájem Muzeum Českého krasu, kde bude zahájena slavnostní vernisáží dne 23. února, a potrvá zde do 23. dubna tohoto roku. Součástí výstavy jsou mimo jiné unikátní IGRÁČCI v podobě Václava Talicha a Jana Preislera. Putovní výstava na téma historie, současnost, vývoj a výroba legendární hračky budí velký zájem dětí i jejich rodičů. Ten přesvědčil již řadu kulturních institucí, hradů a zámků o smysluplnosti zařazení této expozice do svého programu. Výstava vznikla ve spolupráci s českým výrobcem hraček, společenských her a IGRÁČKA, společností EFKO – karton, s.r.o. a Technickým muzeem v Brně.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“16838″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“448″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

„Výrobce IGRÁČKA, společnost EFKO, navázala v rámci přípravy Výstavy Fenomén IGRÁČEK spolupráci s panem Miroslavem Svobodou z Mikulova, který přepracovává postavičky IGRÁČKŮ do různých, převážně, historických podob. Pan Svoboda se podělil o svá dílka četníků, vojáků a hokejistů vytvořených z postaviček IGRÁČKA.  Jeho dílka se setkala s velkým ohlasem. Vznikla tak myšlenka ozvláštnit výstavu Fenomén v každém z hostitelských míst IGRÁČKEM v podobně významné osobnosti spjaté s danou lokalitou. Team připravující výstavu vybral ze známých osobností města Berouna dirigenta Václava Talicha a malíře Jana Preislera. Předpokládám, že postavičky pánů Talicha a Preislera budou po výstavě v Berouně umístěny v „síni slavných“ v Efku v Novém Veselí,“ uvádí Zdeněk Rauš, oddělení produkce výstav a provoz technických památek, Technické muzeum v Brně. „Drobné postavičky si nezadají ani s obry. Takovou zkušenost máme z výstavy v Technickém muzeu v Brně, kde se ve společnosti obřích pohyblivých dinosaurů v životní velikosti malí osmicentimetroví pracovníčci všech možných profesí rozhodně neztrácí. Cítí se zde dobře a těší se velkému zájmu návštěvníků,“ dodává Zdeněk Rauš. 

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“16839″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“338″}}]]

„IGRÁČEK vzbuzuje mezi jeho obdivovateli lidovou tvořivost. To dokládají i dvě zbrusu nové postavičky, nyní připravené pro výstavu v Berouně, které byly ručně odekorovány. Postavička k tomu vybízí,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Sami jako firma máme program tzv. Igráčkových dílniček, kdy si děti na nejrůznějších akcích mohou dotvořit IGRÁČKA, podle vlastního vkusu a přání. Vznikají tak pokaždé pěkná originální dílka,“ dodává Miroslav Kotík.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“16841″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“543″}}]]

Muzeum Českého krasu zahájí Výstavu Fenomén IGRÁČEK dne 23. 2. v 17 hodin slavnostní vernisáží. Návštěvníci muzea zde naleznou mimo krátkodobých výstav, které se pravidelně obměňují, také stálé expozice věnované historii Berouna i krásám Českého krasu. Za zmínku jistě stojí expozice „Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století“ představující chladné i palné zbraně, „Etnografická expozice“ či „Z dějin řemesel města Berouna“. Značná pozornost je věnována území Českého krasu, který představují expozice „Živá příroda Českého krasu“, „Geologicko-paleontologická expozice Barrandien“ seznamující se specifickým vývojem území a vyzdvihující zdejší lokality bohatých nalezišť zkamenělin, či expozice „Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu“. V těsné blízkosti náměstí stojí Plzeňská (tzv. horní) brána, která byla nedílnou součástí městského opevnění vybudovaného na přelomu 13. a 14. století. V jejích útrobách čeká mimo vyhlídky na město stálá expozice připomínající historii berounského opevnění či kopie nejvýznamnějších listin v historii města. Nejen znalce geologie pak jistě zaujme expozice „Geopark Barrandien“ pod širým nebem situovaná na muzejním dvoře o rozloze 340 m2. Zájemci o tuto tématiku zde naleznou řadu hornin, z nichž alespoň 11 kusů přesahuje hmotnost několika tun. Součástí expozice je i kameniště, ve kterém si návštěvníci mohou nalézt vlastní zkamenělinu, nejčastěji kus trilobita.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“16842″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“455″}}]]

Muzeum Českého krasu, p. o., sídlí v dvojici měšťanských domů v centru Berouna na Husově náměstí. Jenštejnský dům čp. 87 byl postaven v roce 1612 Jindřichem Čížkem z Jenštejna (císařským rychtářem v Berouně), jak připomíná renesanční portál domu z červeného mramoru. Jedná se tak o nejstarší, historicky doložený a architektonicky nejcennější dům ve městě. Vedlejší dům č. p. 88 s barokním štítem byl postaven na místě gotického domu ve druhé polovině 17. století Alžbětou Salátovou ze šlechtického rodu Malinovských a v současné době slouží jako vstup do muzea.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“16843″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. EFKO získalo následující ocenění  – FOR TOYS 2010 –  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.  EFKO získalo v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Rok  2013 přinesl označení „Správná hračka“ 2013 za kreativní stavebnici ROTO START a za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin a ocenění Nejlepší novinka roku 2013 v kategorii Hry, puzzle a karty za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin. Poslední cenu má firma z roku 2014 – označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“16840″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“343″}}]]

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

Komentáře