Zajímavé bonusy pomohou získat a udržet zaměstnance

Nedostatek zaměstnanců ve všech oborech se již rok stále prohlubuje, a firmy doslova bojují o každého kvalitního pracovníka. Situace na trhu práce se změnila natolik, že lidé se zajímavou kvalifikací a zkušenostmi už většinou ani aktivně nehledají nové příležitosti – personalisté a pracovní agentury je sami vyhledávají a oslovují. Proto je čím dál tím těžší nejen získat nové pracovníky, ale také udržet ty stávající.

Jen platem už zaměstnance nezískáte
Lidé jsou v současné době velmi pozitivně naladění ke změně zaměstnavatele – podle nedávné ankety na stránkách Profesia.cz téměř 60 % z nich očekává, že letos získají nové místo. V mnoha profesích stále platí, že přesvědčivým argumentem je lepší finanční ohodnocení, ale samo o sobě už přestává stačit. Firmy jsou proto nuceny budovat značku kvalitního zaměstnavatele, zlepšovat podmínky na pracovišti, o své zaměstnance doslova pečovat. Pracovní trh se totiž změnil – především v tom, že svého zaměstnavatele si nyní vybírají zaměstnanci, nikoli naopak, jak tomu bylo v minulosti.

Kvalitní nabídka bonusů dokáže přesvědčit
Kromě finančního ohodnocení a dobrého jména firmy mnoho lidí „slyší“ i na zajímavou nabídku bonusů. Zde je ale na šikovném personalistovi, aby jejich spektrum vyhovovalo zaměstnancům v daném oboru, na dané pozici a v daném věku. To není pouhá fráze – podle nedávného průzkumu společnosti Sodexo celá třetina českých zaměstnanců není s nabídkou benefitů spokojená.

Mladé nastupující generaci například velmi záleží na tom, pro jakou „značku“ pracují, zda mají možnost vzdělávat se a rozvíjet svou kariéru, oceňují i kreativně pojaté pracovní prostředí. Jakmile se lidé dostanou do věku, kdy zakládají rodiny, nabývají pro ně na důležitosti benefity zaměřené na work-life balance – pružná pracovní doba, možnost pracovat částečně z domova, nabídka částečných úvazků. Starší generace zase více ocení příspěvky na lékařskou péči, relaxační pobyty nebo kulturu. Efektivní je nabídka bonusů formou kafeterie, kde si každý vybere benefity v určitém objemu podle svých preferencí.

„Skoro každý HR manažer si dnes láme hlavu s tím, jak v rámci benefitů nabídnout něco neotřelého, atraktivního, a přitom účelného. Tak se můžeme setkat s bonusy jako kurzy odvykání kouření nebo snižování váhy, objednání domácího úklidu, či se zřizováním relaxačních a ‚spacích‘ koutků na pracovišti. Také s pořádáním zajímavých teambildingů a pracovních akcí u moře nebo na horách,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „V současné době nabírají na popularitě plavby pracovních kolektivů na jachtě,“ říká Tomáš Vondráček, CEO společnosti ZINDULKA. „Plavba na lodi či jachtě se nám jako teambuilding dlouhodobě osvědčuje. Jedná se totiž o lákavou aktivitu v příjemném prostředí, která navíc prověří a spojí tým. Na lodi totiž musí táhnout všichni za jeden provaz. Účelné je uspořádat takovouto akci například před zahájením dlouhodobého projektu pro kolektiv lidí, kteří na něm budou spolupracovat. Nenásilnou formou tak proběhne stmelení často různorodého kolektivu a lidem umožní poznat reakce kolegů v přirozeně nastolených zátěžových situacích.“

Je tu konkurenční boj o kvalifikované zaměstnance
Velká poptávka je především po technických profesích napříč všemi obory. Zaměstnavatelé si tak kvalitní zaměstnance doslova přetahují. „Od personalistů, s nimiž spolupracujeme, dostáváme v poslední době zajímavé informace,“ podotýká k tomu Michal Novák. „Pouhá čtvrtina lidí, kteří uvažují o změně místa, se aktivně poohlíží po novém zaměstnání. Zbytek pracovníků pouze čeká, až je s lepší nabídkou někdo osloví. Úspěšně tak mohou obsadit pracovní pozice pouze společnosti, které dokáží onoho pasivního kandidáta najít, získat jeho zájem, a poté jej přesvědčit ke změně. Problém je, jak potom takového zaměstnance dlouhodobě udržet.“

Komentáře