Zapojte děti do péče o domácnost

Věděli jste, že úklidem domácnosti strávíte průměrně až čtyři hodiny denně? Pokud už na to nechcete být sami, zapojte do domácích prací děti. Nejen, že vám jejich pomoc ušetří čas, ale zároveň je skvěle připravíte do života. Děti, které jsou odmalička zvyklé pomáhat, jsou v životě mnohem samostatnější. Vytvořte si doma systém organizace, který vám pomůže a děti naučí, jak správně fungovat. 

Nebuďte otrokem domácnosti
Pokud vám připadá, že u vás doma panuje anarchie, tak chybu nehledejte u ostatních členů domácnosti, ale sami u sebe. Největším omylem je myslet si, že budete své ratolesti radši opečovávat, než je vést k samostatnosti. Vaším hlavním cílem má být naučit děti různým dovednostem adekvátních věku. Vlivem nedůsledné výchovy si děti postupem času osvojí líné návyky, kterých už je jen těžko zbavíte.  

Dovolte dětem vám pomáhat
Už když je dítěti rok a půl, zvládne základní úkoly, které se podobají spíš hře, ale později je dítě začne vnímat jako povinnost. Zhruba od tří let děti lákají všechny činnosti, které dělají dospělí. Zprvu vám možná bude připadat, že zapojení dětí do úklidu vás zdržuje a přidělává práci, vydržte a dítě nekritizujte. Naopak ho vždy povzbuzujte a za odvedenou práci chvalte. Volte jinou, než peněžitou formu odměňování. Medvídci HARIBO jsou jednou z možností, jak ocenit dětskou snahu nad vykonanou prací. V předškolním věku je dítě schopné pomáhat s vařením, vynášet koš, ustlat postel atd. Školáci už jsou poměrně samostatní, zvládají si připravit snídani, nakoupit, vyluxovat a někdy dokonce i uvařit.

Na oblast odměňování se soustřeďuje i teorie sebedeterminace, kterou založili psychologové Deci a Ryan. „Pokud dítě něco dělá, protože ho to baví, má k dané aktivitě emoční vazbu. Jestliže jej za výsledek platíme, může toto pouto přesměrovat k odměně. Budeme-li oceňovat proces, tedy samotnou snahu a nikoli výsledek, zvýšíme u dítěte vazbu k oné činnosti,“ vysvětluje americkou teorii psycholožka a koučka Kamila Jetmarová a dodává: „Do určitého věku dítěte je ‚vítězství‘ naprosto nedůležité. Pokud je postaveno na nezdravých základech, jako jsou například ocenění tatínka či hmotná odměna, nevydrží to dlouho. Tento typ motivace je nutné stále živit, kdežto motivace založená na vztahu k procesu, tedy formě seberealizace, se sytí sama.“

TIP:
Důležité je vést dítě k dokončení jednoho úkolu předtím, než začne pracovat na dalším a to i v případě, že konkrétní povinnost není zrovna zábavná. To se týká především školáků, kteří si musí rozvrhnout školní a domácí povinnosti.

Ještě předtím, než začnete aplikovat výchovné metody týkající se domácích prací, mějte na mysli pár tipů:
1) Vytvářejte dohody
Čím víc budete na dítě naléhat, tím víc se bude úkolu bránit. Místo rozkazů uplatňujte dohody, které musí obě strany splnit, např. „Když se mnou utřeš prach, pomůžu ti postavit stavebnici“.

2) Nechte dítě si vybrat
Když dítěti umožníte vybrat mezi několika činnostmi, přijme lépe fakt, že se musí zapojit. Úkol, který si vybere, bude dělat svědomitěji, než ten, který by mu byl přidělen. Když už zadáváte úkol, je dobré přesně říct, co po dítěti chcete. Místo „Ukliď si pokoj,“ použijte např. „Ukliď si stavebnici, kterou máš v pokoji rozházenou po zemi.“

3) Vyvozujte důsledky
Jestliže dítě nesplní úkol, je nutné nastavit pořádek. Dítě netrestejte, ale ukažte mu, že se splnění úkolu nevyhne, například: „Po těch hračkách, které si neuklidil, přece nemůžeme chodit. Schováme je a vrátíš se k nim, až je po sobě budeš uklízet.“ Naopak, když dítě úkol splní, je velmi důležité ho pochválit. Vhodnou odměnou jsou třeba oblíbené želatinové bonbóny HARIBO. Pochvaly jsou velmi významné, protože dětem dodávají sebevědomí a jsou svědomitější v plnění dalších úkolů. Navíc v těchto činnostech neuvidí nepříjemnou povinnost.

4) Zachovejte důslednost
Jakmile vyslovíte zákaz, musíte se ho držet. Nenechte se hned zlomit, ale držte slovo minimálně do druhého dne. Jedině tak si dítě uvědomí, že systém myslíte vážně a pro příště si rozmyslí, jak k úkolu přistoupí.

Většina psychologů se shoduje, že v populaci se snižuje tzv. frustrační tolerance (míra snášenlivosti vůči zátěži), což zapříčiňuje zvýšený sklon k úzkostným až depresivním stavům. Jedním z důvodů jejího snižování je i prostředí a způsob výchovy dnešních dětí. „Obecně je čím dál častější, že dětem vše připravíme a ony to následně vnímají jako samozřejmost. Konkrétně se to projeví tak, že od dětství nemusí či nejsou nuceny, ať už prostředím, dobou nebo rodiči, překonávat žádné obtíže,“ upozorňuje Kamila Jetmarová a doplňuje: „Rodiče, kteří chtějí pro potomky to nejlepší, odstraňují i potenciální překážky s velkým předstihem a dítě mnohdy nezaznamená, že nějaký problém nastal.“ Děti, které jsou od malička připravené čelit problémům, jsou na dospělý život lépe připravené a jen tak něco je nezaskočí.

Jako rodič jste pro své dítě vzorem, a proto je jen na vás, jaký systém organizace doma nastavíte. Nebuďte k sobě přísní a naučte se víc odpočívat. Základem pro to, abyste ušetřili kousek času sami pro sebe, je zapojení dětí do chodu domácnosti, a to nejlépe od mala!

Věděli jste, že
… je naprosto nevhodné odměňovat děti za domácí práce penězi? Kromě toho, že dítě nebude připravené na život, může se stát, že bude odmítat vykonat jakoukoliv povinnost bez finanční odměny. Rodiče, kteří za domácí práce platí, dávají dětem najevo, že jde o něco nezáživného, co je třeba odměnit.

V jistých částech Japonska je ve školách zaveden systém O-Soji, kdy po sobě děti uklízí. Každý den stráví 20 minut úklidem své třídy a někdy pomáhají i se servírováním obědů. „Zapojení se do úklidu je způsob, jak děti naučit postarat se o sebe. Zvedá jim to sebevědomí a my je v tom podporujeme,“ vyjadřuje se učitelka základní školy.

 

Komentáře