Zavítejte s IGRÁČKEM do světa knih

Reklama

Výstava Fenomén IGRÁČEK je součástí výstavy Očima českého ilustrátora Vojtěcha Kubašty. Pro znojemskou výstavu Fenomén IGRÁČKEK vybral pan Svoboda, tvůrce originálně upravených postaviček, postavu plukovníka Karla Kopala a sládka Hostana. Od něhož pochází název piva Hostan, jehož historie sahá do doby Karla IV., a které patří novodobě městu Znojmo. Putovní výstavu Fenomén IGRÁČEK o současnosti, vývoji i historii výroby této hračky si mohou návštěvníci Domu umění prohlédnout až do 30. prosince tohoto roku. Výstava je pořádaná ve spolupráci s firmou EFKO – karton, s.r.o. a Technickým muzeem v Brně.

„Výstava  je pohledem do dvou různých světů – jednoho nostalgicky hravého a druhého očima českého ilustrátora Vojtěcha Kubašty. Představuje základní výběr z tvorby tohoto světově uznávaného českého ilustrátora, od knižních ilustrací, reklamních materiálů a pohlednic až k velkému množství prostorových knih a betlémů,“ uvádí Jaroslav Frecer, kurátor výstavy z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

„V Igráčkově interaktivní expozici na děti čekají legendární postavičky různých rolí a povolání, a také množství atraktivních doplňků, které umocňují hru a rozvíjejí fantazii,“ uvádí Eliška Šťastná, muzejní pedagožka. „Součástí doprovodného programu jsou pro dětské návštěvníky připraveny dílničky, kde si vyzkouší, jak se dá vytvořit z papíru prostorový objekt anebo si mohou pohrát s IGRÁČKY v hracím koutku a rodiče či prarodiče zavzpomínat na mládí a stát se průvodci svých potomků dobou, kdy sami byli ještě dětmi,“ dodává Eliška Šťastná.

„Doba předvánoční nabízí řadu nejrůznějších adventních trhů. Hrady a zámky se již tradičně zdobí do slavnostního hávu. Naše firma zase připravuje v tomto období novinky pro malé i velké. Uvádíme na trh nové postavy IGRÁČKA, jako je kominík nebo závodník,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „A mimo jiné obměňujeme také Výstavu Fenomén IGRÁČEK, kterou mohou po několika letech v novém vidět opět znojemské děti. Obohacena je o řadu novinek posledních let a i o dva známé znojemské rodáky,“ dodává Miroslav Kotík.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“29797″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“399″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Výstava ve Znojmě v Domě umění má velkorysý prostor. Plukovník Karel Kopal se narodil roku 1788 v Ctidružicích u Znojma. Po studiu na znojemském gymnáziu jako sedmnáctiletý vstoupil do 22. pěchotního pluku a započal tak svou vojenskou kariéru, během které v mnoha bojích prokázal jednak výborný cit pro strategii, ale také osobní statečnost. Osudnou se mu stala bitva u Vicenzy 10. 6. 1848, kdy jeho pravou ruku v těžkých bojích zasáhla dělostřelecká koule. V polním lazaretu mu byla ruka nad loktem amputována. Ačkoli jeho spolubojovníci bitvu vyhráli, Kopal následně 17. 6. 1848 zemřel na infekci, která se dostala do rány.

Roku 1278 uděluje Rudolf I. městu Znojmu várečné a mílové právo při tažení z bitvy na Moravském poli. Roku 1363 je v Losunkové knize z doby Karla IV. uvedeno několik právovárečných měšťanů – mezi nimi i sládek Hostan. Název piva Hostan pochází tedy od prvního zmiňovaného sládka, pana Hostana. Nejstarší dochované stanovy cechu pivovarského ve Znojmě jsou z roku 1446. Samotný moderní městský pivovar byl založen roku 1720 poté, co už v roce 1709 císařským patentem získal pozemek kolem hradní rotundy Sv. Kateřiny. V roce 1860 prodalo město pivovar Tomáši Mauralovi. Jeho rodina vlastnila pivovar do roku 1921. Po II. sv. válce byl znárodněn. V roce 2003 byl pivovar Hostan prodán koncernu Heineken. V květnu roku 2010 koupilo město Znojmo od firmy Heineken pivovar nazpět za 26 mil. Kč.

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění  – FOR TOYS 2010 –  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014 – označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry.

Technické muzeum v Brně (TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

Zdroj: Efko

 

Komentáře