DUALITA V JEDNOTĚ

Reklama

Již od samého počátku roku jsou u většiny lidí znát vnitřní rozpory a možná i obavy z toho, co tento rok přinese. Je to jen o hlubokém ponoření se sami do sebe o zacítění vibrací, které mnou i kolem mne prostupují a vzájemně se prolínají. Klidně to může být i prostor,který je prázdný a ničím nevyplněný, Je to čas kdy máme pochopit, prožít a uvědomit si , že staré již neexistuje a vytváří se nový prostor v čase pro vznik něčeho nového. Abychom si toto mohli je potřeba se nastavit na přijímání přeladění na úrovni vyšších vibračních vln, které způsobují potřebnou přeměnu neboli transformaci.

Je důležité s plným vědomým si uvědomit, že veškeré působení těchto energií nás učí vlastním prožitkem poznat zpracování naší vnitřní duality v nás. Kdy na nižších vibračních úrovních, které se nazývají „zlem“ a my se cítíme životem zkoušeni. Zažíváme pro nás nepříjemné emoce a možná cítíme, že se neustále točíme v určitých cyklech. Nechceme to vidět a vše odmítáme. Na druhé straně jsou tu mnohem vyšší vibrace, které nás pozvedají a mají na nás přímo blahodárné až léčivé účinky. A ty je potřeba udržovat a rozvíjet i když to pokaždé není tak lehké  a proto se cítíme tak jak se cítíme a nevíme. Toto je ta chvíle uvědomění si propojenosti co je dole je i na hoře, co je vlevo je i vpravo. Vše se prolíná a propojuje uvnitř nás ve svém středu -srdci a odtamtud pramení naše vnitřní poznání duálního světa naší polarity přitahování a odpuzování směrem vně i ven. Rozmanitost duality nám umožňuje skrze naše poznávání prožít obě tyto polarity na všech možných úrovních. Ukazuje nám naše slabiny a nedostatky , nebo nás pohání vpřed.

Vlastním prožitkem rosteme a dostáváme se kořenům poznání sami. My totiž vše známe a víme naše duše to ví. Naše poklady , schopnosti  a dary pramenící z naší jedinečnosti jsou ukryty v nás samých a stačí je jen uvnitř v  hlubinách objevit a vynést nahoru. Sami sobě jsme učiteli hledající vše tvořící k čistotě svého drahokamu. Svoji jedinečností a prožíváním směřujeme k poznání života – svého bytí na zemi.

Přijetím , vyrovnáním zákonitostí  polarity  docházíme na vyšší úrovní v splynutí duality v Jednotu, která obsahuje vše. Pochopení jednoty ukazuje zralost člověka a jeho nové  vědomé nastavení. Vše je cesta, založená na základě prožitku a následných zkušeností. Hledala jsem na toto téma něco a našla na stránkách www.lodmerkaba.cz.

Přeji všem, aby našli a došli na své cestě transformace k proměně, kdy Vám narostou křídla  k e vzletu.

 

Komentáře