Patentová zástupkyně Michaela Chytilová radí: Jak chránit vlastní design a produkt

Reklama

Nejen světové módní značky řeší otázky plagiátorství. Kopírují se užité technologie, vzory i ikonický nábytek. Jak ochránit design? Na co si dát pozor? Na to jsme se zeptali patentové zástupkyně Michaely Chytilové, která se v oblasti průmyslových práv pohybuje již 18 let.

Lze vůbec design nějakým způsobem chránit?
„Ano dá. Existuje průmyslový vzor. Průmyslový vzor je státem udělená ochrana designu daného výrobku. Nebo chcete-li monopol na design. Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru je možné na základě žádosti u příslušného úřadu získat při splnění podmínky, že se jedná u daného výrobku o zcela nový design. Ochrana je teritoriální. Není tedy možné získat „světový“ průmyslový vzor. Ale průmyslový vzor pro celou EU ano.“

Kdy řešit otázku ochrany designu? V okamžiku, kdy se objeví nějaké komplikace, nebo hned na začátku?
„Vzhledem k tomu, že design je možné zapsat jen pokud je nový, je třeba se o tom, zda chránit nebo nechránit, rozhodnout dříve, než daný design představím veřejnosti, třeba na výstavě nebo na svých webových stránkách. Chápu, že je mnohdy těžké se hned na začátku rozhodnout, zda je můj výtvor natolik zajímavý, že stojí za ochranu. A chápou to i ti, kteří tvoří pravidla pro udělování ochrany. Proto je možné design přihlásit ještě rok po zveřejnění (představení veřejnosti). V Evropské unii navíc existuje i tzv. nezapsaný vzor. Je to institut, který chrání design po dobu tří let od jeho prvního zpřístupnění veřejnost před otrockým kopírováním.“

Co se týká designérů – ochranné známky, patenty, užitné vzory? Na co se zaměřit?
„Z pohledu průmyslových práv bude u designerů nejvýznamnější roli hrát průmyslový vzor – ochrana designu samotného a pak jistě i ochranná známka – ochrana vlastní značky, pod kterou na trhu působí. U značky na rozdíl od průmyslového vzoru novost nehraje roli. Značku si k zápisu jako ochrannou známku mohu přihlásit kdykoli, a to za předpokladu, že nikdo jiný tuto značku již nemá registrovanou nebo ji na trhu nepoužívá. Samozřejmě je lepší a jednodušší to řešit na začátku než reagovat na vzniklé spory. Výhodou ochranné známky je například i to, že pokud ji mám, mohu bránit třeba reklamám na proklik (PPC), které využívají moji značku jako klíčové slovo, což se dnes často děje. Samozřejmě může být ve hře i patent. Například když vynaleznu nový materiál nebo třeba nový způsob uzamykání něčeho. To se pak může patentovat (opět platí nutnost novosti, zde pozor, nejprve musí být podaná přihláška patentu a pak se s tím můžete pochlubit veřejnosti). A patent, pokud jej přihlásíte i do zahraničí pak můžete výhodně prodat.“

Je možné patentový systém nějak využít ve svůj prospěch?
„Ano, a málo kdo to dělá. Jsou volně dostupné databáze (např. Evropského patentového úřadu), kde jsou dostupná patentovaná technická řešení. Jsou zde přístupné plné dokumenty s výkresy, popisy a vzorci, které je možné si stáhnout a studovat. Tak mohu zjistit, kam došla konkurence, zda cesta, kterou jdu já již není vyřešení, nebo zda to není slepá ulička. A co je nejlepší – patent platí jen tam, kde je udělen. Na světě je přes 95 milionů publikovaných technických řešení v těchto patentových databázích a jen asi 40 tisíc platí v ČR. Všechny ostatní jsou zde volně využitelné. Můžete je tedy vzít a pracovat s nimi. To ušetří hodně času a peněz.“

Jaké otázky by si designéři měli položit při rozhodování, zda chránit či nikoliv?
„Spíš, co by bylo vhodné si uvědomit. Ochranou průmyslového vzoru získává vlastník značnou výhodu na trhu. Registrací vzoru totiž může bránit konkurenci, aby jeho design kopírovala či imitovala. Chráněný vzor se také může licencovat (nebo prodat) ostatním za úplatu. A další výhody.“

Poradila byste, kde se dají získat další informace o této problematice?
„Skvělým zdrojem informací jsou stránky Úřadu průmyslového vlastnictví, kde jsou uvedeny základní informace ohledně ochrany designu. Úřad také pořádá pravidelné semináře na toto téma. Rovněž v rámci konceptu Fenomén značky přednáším o ochraně značky a úskalích i radostech s tím spojených.“

Michaela Chytilová je majitelka patentové kanceláře Chytilová & spol. a přednášející na VŠE v oblasti průmyslových práv v podnikové praxi. Zároveň působí jako evropská zástupkyně pro ochranné známky a průmyslové vzory a je i českou patentovou zástupkyní. Je rovně členkou Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech průmyslového vlastnictví a členkou Komory patentových zástupců. Je také soudním znalcem v oboru práv na označení. Více info na www.chytilova.cz.

Článek vyšel v časopise Fashion Trend Magazín.

Komentáře