Právní poradna: Jak je to se směnkami?

Reklama

Vzala jsem si půjčku a podepsala jsem směnku. Směnkou jsem ručila za půjčku. Dneska mi přišel od soudu směnečný platební rozkaz. Co mám dělat, půjčku jsem již skoro celou zaplatila.
Magda, 40 let

Vážená Magdo,
směnečnému platebnímu rozkazu se můžete bránit pouze podáním písemných námitek, které musí být odůvodněny. Je důležité upozornit na skutečnost, že lhůta pro podání námitek je velmi krátká, činí pouze tři dny (do lhůty se počítají i sobota a neděle či jakýkoliv jiný svátek), tj. pokud jste si převzala směnečný platební rozkaz např. v pátek, v pondělí musíte podat námitky u soudu. Pokud námitky nepodáte nebo je nepodáte včas, směnečný platební rozkaz se stane pravomocným a vykonatelným. Na základě pravomocného a vykonatelného směnečného platebního rozkazu lze vést exekuci na Váš majetek.
Doporučuji Vám ihned kontaktovat advokáta, protože na kvalitě podaných námitek záleží celý další vývoj předmětného sporu.
 
Potřebujete-li poradit ve věci směnečného práva, je možné si sjednat schůzku v naší advokátní kanceláři – Mgr. Milan Vrchotka, advokát, tel. č. 776 771 509, e-mail: milan.vrchotka@akvrchotka.cz

Komentáře