Strachy v nás a našem vědomí

Reklama

CO je strach? Emoce, která přichází a odchází jako nezvaný host do našeho života. Přirovnala bych ho k velkému pytlovému pytli, do kterého odkládáme své obavy, frustrace, méněcennosti, zrady, domněnky, hodnocení sebe a druhých, lítosti, příkoří, násilí, paniky, chaosy, zmatky, netrpělivosti aj. ) A toto všechno v nás vyvolává primární pocit STRACH. Definice strachu zní: „Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí nebo ohrožení, která má jedince připravit na útěk, únik nebo obranu.“                                       

Dokáže snadno oklamat naše smysly a my věříme, že slyšíme nebo vidíme něco hrůzného, špatného. Svojí pozorností – představivostí mu dáváme sílu, objem, velikost a tím se stává velkým nástrojem k manipulaci, neboť: „ strach má velké oči“

   Je to stav, který nás v určitých momentech našeho života zastavuje a brání nám posunout se. Ukazuje nám nutnost a potřebu zastavení se a nahlédnutí do svého nitra do procesů, které se tam odehrávají a skládají se jako stavební dílky jeden do druhého. Ukazují nám co pouštíme ven do vnějšího světa a co žijeme a prožíváme uvnitř svého těla. Zastavením se a vědomým zapnutím vnitřních očí se stáváme pozorovateli dějů, vnímání a prožívání sebe sama. Jsme schopni vidět obrazy, barvy, cítit vibrační proudění energií a jejich vibračních rozdílností a o tom to celé je, dovolit si nahlédnout, cítit a prožívat až do splynutí a vytvoření své jedinečné celistvosti.

V pohádkách nacházíme velmi silnou inspiraci k pochopení strachu a téměř vždy je to strach, obava, že by někdo přišel o svou duši, ať už svou hloupostí a nebo podvodným jednáním druhého. Za duši se bojuje i když je v sázce holý život. Všichni jsou ochotni vše odevzdat, vzdát se jakýchkoliv cenností, majetku / až na lakomce/, jen aby získali nazpět zaprodanou duši a jen zřídka je to lehký proces. Důležitým faktorem je zde srdce a čistá láska, která vždy prochází zkouškou. Postavy objevují svoji jedinečnost, dary, originalitu a nakonec i své POSLÁNÍ v jejich životě. Zjišťují přijaté vzorce, které zkreslují jejich realitu ( to co si myslí) a jak vnímají realitu. Znovuobjevením své vášně a objevením poslání se i my stáváme originálními spolutvůrci. Uvnitř sebe se přestáváme soudit a navýšíme svůj stav vědomí natolik, že přestáváme hodnotit a soudit cokoliv a kohokoliv. Zvedá se zdravé SEBE – VĚDOMÍ

Témata strachů, která k nám v současnosti přicházejí k prověření je, že bychom se neměli nechat ovládat, protože nás to velmi oslabuje a připravuje o naši sílu a tím způsobuje na fyzické i na mentální úrovni nerovnováhu a to je ztráta moci ne- moc. A proto je velmi důležité vědomě tvořit a být si vědom svého záměru. – VĚDOMÍ JE VĚDOMOST A PROŽITEK

Ze společné tvorby „ loďmerkaba.cz“ www.lodmerkaba.cz

Pokud Vás článek oslovil a vyvstávají Vám otázky a dotazy a máte pocit, že potřebujete získat podrobnější informace a nadhled jak to máte vy ve svém životě, tak máte možnost vše prozkoumat na prožitkovém semináři: „Žít vědomý život“  /https://www.lodmerkaba.cz/akce-zit-vedomy-zivot/ / na který Vás srdečně s láskou zveme.

 

Autorka článku a spoluautorka semináře: Olga Plchová

Zabývá se celostním pojetím člověka samého, jeho putováním po světě, jeho pohyby duše,  jeho rodinného zázemí a možnými traumaty, které ho potkaly v životě.

Pozoruji vlivy psychosomatiky na prožívání svého života a s tím propojení souvislostí,  které nás učí vědomě růst. Vše je nádherný proces, i když to někdy tak nevidíme a ani necítíme. Prozření přichází vždy. Vidím je na individuálních terapiích, které mi přinášejí radost, naplnění a pocity štěstí.

Věnuje se rodinným konstelacím, které jí učarovaly svoji originalitou, autentičností, ale především možností vše vidět, prožít a zanechat to těm, kterým to náleží, aby se mohli zase posunout dál.

„Vědomý prožitek přináší pochopení – je to sám život. „

Komentáře