Dvořákova Praha láká poslední prázdninovou neděli na výlet českou metropolí Po stopách Antonína Dvořáka

Ještě než zazní v Rudolfinu první tóny slavnostního zahajovacího koncertu festivalu Dvořákova Praha, zvou jeho pořadatelé na další objevnou hudební výpravu po stopách velkého skladatele. V neděli 2. září odpoledne se poprvé vydáme po pražských místech významných pro uměleckou dráhu i osobní život Antonína Dvořáka. Celkem čtyři hudební zastavení zavedou festivalové fanoušky do míst, kde Dvořák studoval, pobýval i koncertoval. Koncerty doplní zasvěcený a zapálený výklad festivalového muzikologa Davida Beveridge.

Prvním zastavením je byt architekta a mecenáše Josefa Hlávky ve Vodičkově ulici, kde byl Dvořák častým a vítaným hostem. Atmosféru domácího muzicírování nám připomene Bennewitzovo kvarteto. Další kroky povedou do malebného kostela sv. Vojtěcha, kde Dvořák v mládí usedal za varhany. Zde zazní výběr Biblických písní a části Lužanské mše v podání Pražského smíšeného sboru. Třetím zastavením bude úchvatné secesní sídlo Zpěváckého spolku Hlahol, s nímž Dvořák za svého života úzce spolupracoval. Navíc se nachází na dohled od Žofína, tedy místa, kde mistr osobně premiéroval řadu svých děl. V Hlaholu zazní jeho sborové skladby v podání Kühnova smíšeného sboru. Pražské putovaní bude zakončeno v Konviktu, kde se v minulosti nacházela varhanická škola a mladý Dvořák zde studoval první dva roky po příchodu do Prahy. V provedení houslisty Jiřího Vodičky a klavíristy Martina Kasíka zde zazní oblíbené skladby pro housle a klavír nejen z Dvořákova odkazu, ale také z díla jeho přítele a rádce Johannese Brahmse.

Na jednotlivé koncerty je možné zakoupit vstupenky zvlášť nebo je možné pořídit vstupenky na všechny čtyři koncerty za zvýhodněnou cenu 500 Kč.

Antonín Dvořák se narodil v Nelahozevsi, miloval vilu na Vysoké, rád cestoval, oblíbil si Anglii a fascinovala ho Amerika. Středobodem jeho světa však byla Praha. Zde od roku 1857 studoval, odstartovala zde jeho kariéra, zažil zde klíčová setkání svého života. Jako elév usedá s violou v orchestru Prozatímního divadla, jako věhlasný skladatel diriguje historicky první koncert České filharmonie. Setkává se zde se svými donátory, stavitelem a filantropem Josefem Hlávkou či pozdějším švagrem, hrabětem Kounicem. Odsud vyjíždí na triumfální cesty po světě, a sem se s pokorou vrací. V Praze se žení, zažívá okamžiky rodinného štěstí i tragické ztráty, v Praze také 1. května 1904 umírá.

Výlet Po stopách A. D. je pevnou součástí programu Dvořákovy Prahy od roku 2013 a v minulosti tak mohli festivaloví návštěvnici zavítat do Lužan, středočeských Zlonic, Vysoké u Příbramě, Nelahozevsi a Kroměříže.

Program Po stopách Antonína Dvořáka:
Hlávkův byt /13.15
Bennewitzovo kvarteto: A.Dvořák – Smyčcový kvartet č.13 G dur, op.106, B.192

Kostel sv. Vojtěcha / 14.30
Pražský smíšený sbor, Jiří Petrdlík (sbormistr), Jan Steyer (varhany):
A. Dvořák – Biblické písně, op.99 (sborová úprava) – výběr
A. Dvořák – Mše D dur „Lužanská“, op.86, B.153 – výběr

Hlahol / 15.45
Kühnův smíšený sbor (mužský sbor, Jaroslav Brych (sbormistr), Lenka Navrátilová (klavír):
A. Dvořák – Kytice z českých národních písní, op.41, B 72 (Kalina, Zavedený ovčák, Úmysl milenčin, Český Diogenes)
A. Dvořák – Sborové písně pro mužské hlasy, B66 (Převozníček, Milenka travička, Já jsem huslař)
A. Dvořák – Z Kytice národních písní slovanských, op.43, B76, verze s dvouručním klavírem (Žal, Divná voda, Děvče v háji)

Konvikt (někdejší Varhanická škola)/ 17.30
Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír:
J. Brahms – Sonáta pro housle a klavír č.1 G dur, op.78
A. Dvořák – Romantické kusy, op.75, B 150
A. Dvořák – Mazurek, op.49, B 89

Jedenáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který se uskuteční od 7. do 21. září, nabídne pokračování dvouletého cyklu, ve kterém představuje Dvořákovu vokálně-instrumentální tvorbu. Prostor v programu dostane vedle připomínky 100. výročí republiky také pocta Leonardu Bernsteinovi, cyklus komorních koncertů, velcí sólisté i mladé talenty. Vystoupí například rakouská Camerata Salzburg nebo londýnský orchestr Academy of St Martin in the Fields, Staatskapelle Dresden s dirigentem Manfredem Honeckem a okouzlující Bernardou Fink, klavíristé Krystian Zimerman, Jevgenij Kissin, Valentina Lisitsa či houslistka Janine Jansen.

Zdroj: www.dvorakovapraha.cz

Komentáře