Magičtí Lucemburkové na Loučni

Chcete vidět originální repliky korunovačních klenotů, koruny Svaté říše římské a svatováclavské koruny? Navštivte zajímavou výstavu „Magičtí Lucemburkové“ na zámku Loučeň.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“8410″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“300″}}]]

Další oslavnou akcí k výročí narozenin Karla IV. na zámku Loučeň je výstava Magičtí Lucemburkové. Výstava představuje originální repliky korunovačních klenotů, koruny Svaté říše římské a svatováclavské koruny. Ty speciálně pro tento projekt vyrobil světoznámý mistr Jiří Urban. Dále 3D modely středověkých hradů a dalších významných staveb z doby lucemburské, mezi nimi Karlštejn a Karlův most. Faksimile dobových rukopisů s nádhernými ilustracemi nebo sochy panovníků od akademického sochaře Igora Kitzbergra. Výstava přibližuje vládu lucemburské dynastie v českých zemích, vyzdvihuje nejvýznamnější mezníky jejich panování a ukazuje nejen jednotlivé představitele rodu, ale i významné osobnosti jejich doby, jež se nesmazatelně zapsaly do našich dějin. Školním skupinám nabízí zámek možnost shlédnout výstavu v rámci vzdělávacího programu „Na královském dvoře“. Výstava na zámku potrvá do 21. července. Návštěvu Loučeně a výstavy můžete spojit s poslechem koncertu  VIVAT CAROLUS QUARTUS, kde vystoupí Štěpán Rak a Alfréd Strejček v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV., proběhne 7. června 2016 od osmnácti hodin. Anebo si královské klenoty prohlédnout v den Středověké hostiny, aneb čím se stoly prohýbaly v době Jana Lucemburského, 11. června.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“8411″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

„Po Ostravě a Opavě je zámek Loučeň prvním místem v Čechách, kde mají návštěvníci možnost shlédnout tuto expozici. Jedná se o soukromou výstavu, která vznikla z osobní iniciativy JUDr. Oldřicha Beneše a jeho rodiny, a to je věc, která ve mně osobně vzbuzuje ohromný obdiv,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň. „Když jsem výstavu navštívila poprvé, hned jsem věděla, že TO musíme dostat k nám na Loučeň. A povedlo se, dokonce v termínu pro nás nejzajímavějším, tedy před prázdninami a v letní sezoně. Díky tomu budou mít šanci výstavu shlédnout i školní skupiny, z blízkého  a vzdálenějšího okolí,“ dodává Kateřina Šrámková.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“8412″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

K výstavě nabízíme komentované prohlídky. Ty mohou být s odbornými lektory, nebo během víkendů třeba se šaškem, který patřil ke dvoru Jana Lucemburského,“ uvádí Mgr. Vratislav Zákoutský, kastelán zámku Loučeň. „Samotné nás dříve nenapadlo, že by šašek mohl podávat podobný výklad, ale zkusili jsme to,  a zažíváme velký úspěch. Skutečně se prostřednictvím šaška stávají historická data záživnějšími  a zábavnějšími, je to jakoby vyprávěl společenskou rubriku dané doby. Pro malé návštěvníky máme připravenou středověkou hernu, kde poznají, s jakými hračkami si hrály děti před sedmi staletími,“ dodává Vratislav Zákoutský.

 [[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“8414″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Největším unikátem výstavy je sbírka faksimilií představující proslulou knihovnu Václava IV., tedy to, co se z ní dochovalo. Návštěvníci tak mají možnost nahlédnout do unikátní, bohatě iluminované Václavovy Bible, nejluxusnějšího opisu Zlaté buly Karla IV. z roku 1356 nebo části jeho astronomických kodexů. Dalším významným exponátem je autorský exemplář díla Bellifortis Konráda Kyesera.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“8415″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“300″}}]]

Repliky královské koruny „svatováclavské“ a císařské koruny Svaté říše římské byly vyrobeny jako doplněk k obsáhlé výstavě Magičtí Lucemburkové. Jsou to dvě pro naši historii významné koruny, které tvořily z Prahy tehdejší centrum říše. Karel IV. je ochraňoval jako svátosti. Svatováclavská relikviářová koruna je strohá, jakoby výňatek z bohatě zdobené koruny císařské. Je zdobena velkými kameny komponovanými do křížů na hladkých plátech zlatých lilií. Má pravděpodobně představovat nebeský Jeruzalém. Přední pohled připomíná boží oko prozřetelnosti a zadní scenérii Golgoty. Celkový dojem působí magickou harmonií a velmi moderně. Císařská koruna symbolizuje město Jeruzalém a Řím. Její až byzantská bohatá výzdoba skrývá příběhy starého a nového zákona. Je také osazena poměrně velkými kameny a jejich symbolické rozvržení a některé detaily výzdoby korespondují i s korunou svatováclavskou.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“8416″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Další akce na zámku Loučeň:
11.6 Středověká hostina, aneb čím se stoly prohýbaly v době Jana Lucemburského
19.6 Den otců
9.7. Narozeniny zámeckých labyrintů
30.7. Bosý středověk aneb i Karel IV. chodil bos
28.7 Hradozámecká noc

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“8413″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Představitel Jana Lucemburského, JUDr. Oldřich Beneš a Ing. Kateřina Šrámková

Zámek Loučeň si váží odkazu Karla IV. Na zámku Loučeň se může k oslavě výročí Otce vlasti přidat každý.

Komentáře